شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5

 • نرخ فعلی:8700
 • بالاترین قیمت ماه:8700
 • پایین ترین قیمت ماه:8300
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:300
 • درصد بیشترین نوسان ماه:3.57%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۸/۲۵

نمودار تحولات سالانه قیمت تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7

آرشیو قیمت کالا تاریخ
8,700 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۵
8,400 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۹
8,300 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۴
7,900 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۴
8,350 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲۴
8,550 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۰
8,700 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۶
8,800 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۳
9,000 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۴
9,500 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۳
9,800 ریال۱۳۹۸/۰۴/۹
10,050 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۱
10,300 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۱
10,550 ریال۱۳۹۸/۰۳/۷
10,800 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۰
11,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۸
11,150 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
11,050 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۷
11,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۶
10,650 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
10,400 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۰
10,200 ریال۱۳۹۸/۰۲/۷
10,250 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۵
10,350 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۴
9,300 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۹
9,750 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
9,450 ریال۱۳۹۷/۱۲/۶
9,270 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
8,750 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
8,450 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
8,400 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
8,200 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۳
7,750 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۵
7,850 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
7,550 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
7,700 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۷
8,020 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
8,250 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۴
8,400 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
8,450 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
8,880 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
9,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
9,900 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
9,600 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
9,600 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
9,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
8,500 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
8,380 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
8,680 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
7,450 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
7,500 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
6,500 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
6,400 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
6,750 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
6,850 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
6,120 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
6,020 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
5,900 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
5,200 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
4,880 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
4,700 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۲
4,600 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
4,360 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
4,270 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
4,200 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
4,090 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
4,070 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۲
3,990 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
3,790 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
3,730 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
3,790 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
3,760 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
3,700 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
3,680 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۰
3,720 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۲
3,780 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
3,730 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۰
3,700 ریال۱۳۹۶/۰۸/۸
3,600 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
3,540 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
3,520 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
3,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
3,440 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
3,410 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
3,375 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
3,370 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
3,270 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
3,150 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹
3,110 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
2,920 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۶
2,860 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۲
2,770 ریال۱۳۹۵/۰۸/۴
2,650 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۸
2,550 ریال۱۳۹۵/۰۶/۷
2,450 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۵
2,440 ریال۱۳۹۵/۰۴/۱۵
2,530 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۷
2,640 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۱
2,650 ریال۱۳۹۵/۰۲/۸
2,550 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۱
2,350 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۹
2,025 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۵
2,120 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱
2,175 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۶
2,320 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۴
2,340 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۵
2,390 ریال۱۳۹۴/۰۶/۵
2,400 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۹
2,430 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
2,530 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲۱
2,580 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳
2,610 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۸
2,700 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۷
2,670 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۰
2,800 ریال۱۳۹۳/۱۲/۳
2,850 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۰
2,870 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۴
2,820 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۱
2,770 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۹
2,720 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۳
2,720 ریال۱۳۹۳/۰۸/۹
2,680 ریال۱۳۹۳/۰۷/۳

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 8,367 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 333 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.98%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 9,064 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 364 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.18%