شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4

 • نرخ فعلی:9300
 • بالاترین قیمت ماه:9300
 • پایین ترین قیمت ماه:9000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:250
 • درصد بیشترین نوسان ماه:2.76%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۸/۲۵

نمودار تحولات سالانه قیمت تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7

آرشیو قیمت کالا تاریخ
9,300 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۵
9,050 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۹
9,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۴
8,700 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۴
9,300 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲
9,450 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲۴
9,750 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۰
10,100 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۶
10,200 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۳
10,400 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۴
10,900 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۳
11,050 ریال۱۳۹۸/۰۴/۹
11,700 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۹
11,850 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۱
12,150 ریال۱۳۹۸/۰۳/۷
12,650 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۸
12,850 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
12,300 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۶
11,850 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
10,850 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۰
10,750 ریال۱۳۹۸/۰۲/۷
10,850 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۵
11,130 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۴
10,600 ریال۱۳۹۷/۱۲/۲۱
10,400 ریال۱۳۹۷/۱۲/۶
10,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
9,550 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
9,350 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
9,150 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
8,900 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۳
8,800 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
8,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۵
8,700 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
8,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
8,700 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۷
8,950 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
9,150 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۴
10,700 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
10,800 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
11,200 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
11,300 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
11,150 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
11,150 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
10,700 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
10,450 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
10,350 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
10,020 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
8,800 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
8,480 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
7,900 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
7,800 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
6,950 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
6,280 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
6,250 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
6,050 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
5,600 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
5,200 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
4,920 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۲
4,800 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
4,480 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
4,430 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
4,400 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
4,340 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
4,270 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۷
4,140 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۲
4,050 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
3,930 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
3,910 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
3,970 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
3,960 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
3,900 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
3,850 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۲
4,130 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
4,100 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۵
3,990 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۰
3,950 ریال۱۳۹۶/۰۸/۸
3,870 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
3,830 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
3,740 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
3,690 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۴
3,600 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
3,600 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
3,520 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
3,470 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
3,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
3,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
3,160 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
3,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۶
2,900 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۲
2,850 ریال۱۳۹۵/۰۸/۴
2,670 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۸
2,700 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۲
2,720 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۸
2,650 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۷
2,730 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۱
2,740 ریال۱۳۹۵/۰۲/۸
2,570 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۱
2,380 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۴
2,200 ریال۱۳۹۴/۱۲/۸
2,100 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۵
2,200 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱
2,240 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۶
2,420 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۵
2,440 ریال۱۳۹۴/۰۷/۱
2,450 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۴
2,480 ریال۱۳۹۴/۰۶/۵
2,500 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۹
2,530 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۱
2,540 ریال۱۳۹۴/۰۵/۵
2,550 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
2,650 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۷
2,750 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳
2,850 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۸
2,870 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۰
2,880 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۰
2,900 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۴
2,870 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۱
2,760 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۳
2,760 ریال۱۳۹۳/۰۷/۳

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 9,221 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 79 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.86%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 10,193 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 893 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.6%