شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 435
  هر کیلو ورق سیاه 6

 • نرخ فعلی:6600
 • بالاترین قیمت ماه:6350
 • پایین ترین قیمت ماه:5530
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:520
 • درصد بیشترین نوسان ماه:19.35%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۹/۱۶

نمودار تحولات سالانه قیمت تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 435

آرشیو قیمت کالا تاریخ
6,350 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۳
6,300 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۱
6,170 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۰
6,070 ریال۱۳۹۸/۰۹/۶
5,950 ریال۱۳۹۸/۰۹/۵
5,700 ریال۱۳۹۸/۰۹/۲
5,850 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۹
6,050 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۶
5,530 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۰
5,550 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۳
5,580 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۱
5,500 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۹
5,440 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۳
5,480 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۲
5,400 ریال۱۳۹۸/۰۷/۱۰
5,480 ریال۱۳۹۸/۰۷/۷
5,500 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲
5,550 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۰
5,700 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۶
5,800 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۴
5,900 ریال۱۳۹۸/۰۵/۸
5,750 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۳
6,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۹
6,150 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۸
6,250 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۶
6,050 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۱
6,100 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۰
6,200 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۹
6,250 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۸
6,300 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۱
6,500 ریال۱۳۹۸/۰۳/۸
6,550 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱
6,500 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۱
6,700 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۰
6,800 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۸
6,850 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
7,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۷
6,930 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
6,650 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۰
6,300 ریال۱۳۹۸/۰۲/۷
6,250 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲
6,150 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۷
6,300 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۵
6,400 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۱
6,100 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۷
5,800 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
5,880 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
6,250 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
6,050 ریال۱۳۹۷/۱۲/۶
5,750 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
5,450 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
5,150 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
5,050 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
4,850 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۳
4,700 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
4,550 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
4,440 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۵
4,380 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
4,200 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۱
4,250 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
3,950 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
4,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
4,050 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
4,150 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
4,270 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۰
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
4,320 ریال۱۳۹۷/۰۸/۳۰
4,340 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۸
4,400 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
4,400 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
4,450 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۵
4,400 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
4,370 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۳
4,400 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
4,360 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
4,330 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
4,230 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
4,130 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
4,020 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
4,020 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
4,070 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
4,110 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
4,150 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۲
4,170 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۱
4,250 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
4,500 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
4,530 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
4,330 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
4,160 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳۱
4,020 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
4,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۱
3,850 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
4,250 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۷
4,200 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
3,850 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
3,830 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
3,770 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
3,830 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
3,850 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
3,870 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۵
3,930 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
4,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
4,150 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
4,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
3,870 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
3,770 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۶
3,900 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
3,950 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
4,050 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۱
4,450 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
4,650 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
4,550 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
3,800 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
3,550 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱
3,400 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
3,310 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۰
3,330 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
3,240 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
3,200 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
3,240 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۰
3,190 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
3,210 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
3,230 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
3,250 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۳
3,270 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۲
3,290 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
3,280 ریال۱۳۹۷/۰۴/۹
3,340 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
3,380 ریال۱۳۹۷/۰۴/۵
3,350 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
3,200 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
3,170 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۰
3,130 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۹
3,100 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
3,120 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
3,050 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
3,020 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
3,040 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
2,980 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
2,950 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
2,980 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۳
2,950 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
2,940 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳
2,900 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲
2,920 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۱
2,930 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
2,950 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۶
2,910 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۲
2,940 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۸
2,970 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۷
2,940 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۶
2,920 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۵
2,900 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۱
2,880 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۰
2,860 ریال۱۳۹۷/۰۲/۵
2,870 ریال۱۳۹۷/۰۲/۴
2,910 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳
2,870 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲
2,900 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱
2,910 ریال۱۳۹۷/۰۱/۳۰
2,860 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۸
2,910 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۷
2,950 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۶
3,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۲
3,070 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
3,010 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۹
2,950 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
2,900 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۱
2,880 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۰
2,900 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۶
2,890 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۵
2,900 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۴
2,920 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۳
2,930 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
2,900 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۰
2,890 ریال۱۳۹۶/۱۲/۹
2,900 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
2,930 ریال۱۳۹۶/۱۲/۷
2,870 ریال۱۳۹۶/۱۲/۶
2,880 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
2,890 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۹
2,880 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
2,900 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
2,850 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۵
2,820 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
2,800 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۸
2,770 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
2,760 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۵
2,740 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۲
2,750 ریال۱۳۹۶/۱۱/۹
2,730 ریال۱۳۹۶/۱۱/۴
2,680 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱
2,640 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
2,620 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۵
2,630 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۸
2,620 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۷
2,590 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۳
2,610 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۰
2,630 ریال۱۳۹۶/۱۰/۶
2,640 ریال۱۳۹۶/۱۰/۴
2,650 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
2,640 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۹
2,650 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۸
2,630 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۶
2,530 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۱
2,520 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۸
2,550 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۶
2,510 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۳
2,530 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۱
2,515 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
2,530 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳۰
2,490 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۴
2,485 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۱
2,475 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۰
2,480 ریال۱۳۹۶/۰۸/۶
2,490 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
2,475 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
2,450 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
2,460 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۶
2,490 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
2,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
2,510 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
2,525 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
2,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
2,475 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
2,480 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۲
2,490 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۰
2,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۵
2,465 ریال۱۳۹۶/۰۷/۴
2,440 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳
2,460 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲
2,470 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
2,490 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
2,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۷
2,520 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۶
2,490 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
2,480 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۳
2,485 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۲
2,475 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۱
2,460 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۶
2,480 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۵
2,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۴
2,520 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۲
2,510 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
2,560 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
2,570 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
2,560 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۱
2,580 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۰
2,560 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
2,620 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
2,550 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
2,470 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
2,380 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۶
2,400 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۵
2,430 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۱
2,440 ریال۱۳۹۶/۰۵/۸
2,420 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
2,420 ریال۱۳۹۶/۰۵/۵
2,330 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
2,380 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
2,420 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
2,470 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۷
2,350 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
2,290 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۱
2,280 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
2,350 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۸
2,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
2,310 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۴
2,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
2,240 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
2,205 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۱
2,210 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
2,205 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
2,195 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۴
2,210 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۳
2,190 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۲
2,180 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۰
2,160 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹
2,175 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
2,255 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۳
2,215 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۲
2,200 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۹
2,190 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۸
2,135 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۷
2,150 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۶
2,120 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۵
2,105 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۱
2,015 ریال۱۳۹۵/۰۸/۸
2,025 ریال۱۳۹۵/۰۸/۶
2,050 ریال۱۳۹۵/۰۸/۵
2,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۴
1,995 ریال۱۳۹۵/۰۸/۳
1,990 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۹
1,975 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۸
1,955 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۷
1,925 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۵
1,920 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۴
1,915 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۸
1,900 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۲
1,910 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۰
1,870 ریال۱۳۹۵/۰۷/۴
1,860 ریال۱۳۹۵/۰۷/۳
1,865 ریال۱۳۹۵/۰۶/۳۱
1,860 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۱
1,850 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۷
1,830 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۱
1,835 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۰
1,815 ریال۱۳۹۵/۰۶/۳
1,805 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱
1,795 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۷
1,785 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۹
1,795 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۸
1,785 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۴
1,795 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۰
1,785 ریال۱۳۹۵/۰۵/۶
1,755 ریال۱۳۹۵/۰۵/۴
1,745 ریال۱۳۹۵/۰۵/۳
1,765 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲
1,755 ریال۱۳۹۵/۰۴/۳۰
1,760 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۸
1,750 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۰
1,760 ریال۱۳۹۵/۰۴/۱۵
1,825 ریال۱۳۹۵/۰۳/۱۱
1,830 ریال۱۳۹۵/۰۲/۳۰
1,850 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۸
1,860 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۶
1,865 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۱
1,875 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۸
1,880 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۵
1,890 ریال۱۳۹۵/۰۲/۹
1,850 ریال۱۳۹۵/۰۲/۸
1,860 ریال۱۳۹۵/۰۲/۵
1,870 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱
1,830 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۱
1,780 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۰
1,665 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۴
1,680 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۱
1,690 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۹
1,695 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۷
1,685 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۶
1,675 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۵
1,685 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۲
1,690 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۹
1,670 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۸
1,640 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۵
1,700 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۲
1,695 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۰
1,690 ریال۱۳۹۴/۱۲/۸
1,685 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱
1,670 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۸
1,650 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۵
1,660 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۴
1,665 ریال۱۳۹۴/۱۱/۷
1,655 ریال۱۳۹۴/۱۱/۶
1,645 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۹
1,640 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۴
1,620 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۷
1,600 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۶
1,635 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۴
1,645 ریال۱۳۹۴/۱۰/۵
1,630 ریال۱۳۹۴/۰۹/۲۶
1,615 ریال۱۳۹۴/۰۹/۱۷
1,575 ریال۱۳۹۴/۰۹/۹
1,595 ریال۱۳۹۴/۰۹/۷
1,585 ریال۱۳۹۴/۰۹/۲
1,580 ریال۱۳۹۴/۰۸/۳۰
1,585 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۷
1,565 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۵
1,545 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۴
1,535 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۰
1,540 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۷
1,545 ریال۱۳۹۴/۰۸/۴
1,560 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۹
1,565 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۶
1,560 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۵
1,590 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۲
1,600 ریال۱۳۹۴/۰۷/۱۹
1,630 ریال۱۳۹۴/۰۷/۱۳
1,640 ریال۱۳۹۴/۰۷/۱۲
1,655 ریال۱۳۹۴/۰۷/۱۱
1,660 ریال۱۳۹۴/۰۷/۸
1,680 ریال۱۳۹۴/۰۷/۶
1,700 ریال۱۳۹۴/۰۶/۳۱
1,720 ریال۱۳۹۴/۰۶/۳۰
1,710 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۹
1,725 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۸
1,710 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۶
1,715 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۲
1,710 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۱
1,720 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱۶
1,725 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱۵
1,735 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱۰
1,725 ریال۱۳۹۴/۰۶/۸
1,730 ریال۱۳۹۴/۰۶/۵
1,740 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۳
1,750 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۱
1,800 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
1,810 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲۴
1,820 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲۰
1,830 ریال۱۳۹۴/۰۴/۱۴
1,835 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۸
1,840 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۷
1,835 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۵
1,845 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۴
1,835 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۳
1,830 ریال۱۳۹۴/۰۳/۶
1,840 ریال۱۳۹۴/۰۳/۴
1,865 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲
1,870 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۹
1,880 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۸
1,890 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۷
1,900 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۳
1,910 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۲
1,940 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۰
1,960 ریال۱۳۹۴/۰۲/۱۹
2,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲
2,010 ریال۱۳۹۴/۰۱/۳۰
2,015 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۶
2,030 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۳
2,035 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۲
2,045 ریال۱۳۹۴/۰۱/۱۶
2,050 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۸
2,045 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۲
2,040 ریال۱۳۹۳/۱۲/۵
2,035 ریال۱۳۹۳/۱۲/۳
2,050 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۰
2,040 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۲
2,045 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۰
2,040 ریال۱۳۹۳/۰۹/۹
2,030 ریال۱۳۹۳/۰۹/۴
2,040 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱
2,050 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۶
2,055 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۴
2,075 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۹
2,080 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۷
2,090 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۳
2,090 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۰
2,100 ریال۱۳۹۳/۰۸/۹
2,075 ریال۱۳۹۳/۰۷/۱۶
2,065 ریال۱۳۹۳/۰۷/۳

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 5,759 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 514 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.93%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 5,848 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 425 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.27%