شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 360
  هر کیلو ورق سیاه 5

 • نرخ فعلی:6550
 • بالاترین قیمت ماه:6550
 • پایین ترین قیمت ماه:5550
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:500
 • درصد بیشترین نوسان ماه:18.02%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۹/۱۳

نمودار تحولات سالانه قیمت تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 360

آرشیو قیمت کالا تاریخ
6,550 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۳
6,300 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۱
6,250 ریال۱۳۹۸/۰۹/۶
6,150 ریال۱۳۹۸/۰۹/۵
5,900 ریال۱۳۹۸/۰۹/۲
6,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۹
6,050 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۶
5,550 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۰
5,500 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۳
5,440 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۱
5,420 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱
5,400 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۳
5,430 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۲
5,400 ریال۱۳۹۸/۰۷/۱۰
5,500 ریال۱۳۹۸/۰۷/۷
5,530 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲
5,550 ریال۱۳۹۸/۰۶/۳۰
5,600 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۰
5,750 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۶
5,800 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۴
5,850 ریال۱۳۹۸/۰۵/۹
5,900 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۷
6,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۳
6,100 ریال۱۳۹۸/۰۴/۹
6,300 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۹
6,500 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۸
6,550 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۶
6,450 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۸
6,550 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۱
6,750 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۱
6,850 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۸
6,950 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
7,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۷
6,930 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
6,650 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۰
6,350 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲
6,300 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۷
6,350 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۵
6,400 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۱
5,900 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۷
5,750 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
5,930 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
6,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۱
6,100 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
5,900 ریال۱۳۹۷/۱۲/۶
5,550 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
5,350 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
5,070 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
5,100 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
4,800 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۷
4,900 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۳
4,530 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
4,390 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
4,350 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۵
4,300 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
4,350 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
4,400 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
4,250 ریال۱۳۹۷/۱۰/۹
4,300 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
4,450 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
4,150 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۷
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۵
4,180 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
4,240 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۷
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
4,480 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
4,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۰
4,570 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
4,600 ریال۱۳۹۷/۰۹/۵
4,630 ریال۱۳۹۷/۰۸/۳۰
4,660 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
4,700 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
4,700 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
4,740 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۵
4,720 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۳
4,750 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
4,650 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
4,580 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
4,500 ریال۱۳۹۷/۰۸/۵
4,520 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
4,450 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
4,520 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
4,550 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
4,450 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
4,250 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
4,450 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۲
4,500 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۱
4,400 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
4,750 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
4,640 ریال۱۳۹۷/۰۷/۴
4,530 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
4,410 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
4,460 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳۱
4,400 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
4,520 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۱
4,200 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
4,430 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۷
4,270 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
4,170 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
3,980 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
3,950 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
3,930 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
3,900 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
3,930 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
3,830 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
3,850 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
3,870 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۵
3,950 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
4,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
4,150 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
4,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
3,870 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
3,770 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۶
3,900 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
4,050 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
4,450 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
4,650 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
4,550 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
3,800 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
3,550 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱
3,400 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
3,340 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۰
3,350 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
3,270 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
3,240 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
3,270 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۰
3,230 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
3,240 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
3,250 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۳
3,280 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۲
3,300 ریال۱۳۹۷/۰۴/۹
3,340 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
3,400 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
3,240 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
3,200 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۰
3,160 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۹
3,150 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
3,120 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
3,050 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
3,020 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
3,040 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
3,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
2,970 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
2,950 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳
2,930 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۱
2,910 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۲
2,940 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۸
2,970 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۷
2,940 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۶
2,920 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۵
2,900 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۱
2,880 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۰
2,860 ریال۱۳۹۷/۰۲/۵
2,890 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳
2,870 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲
2,900 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱
2,910 ریال۱۳۹۷/۰۱/۳۰
2,860 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۸
2,880 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۷
2,940 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۲
2,960 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
2,860 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۹
2,820 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
2,750 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۵
2,780 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۴
2,750 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۳
2,760 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
2,750 ریال۱۳۹۶/۱۲/۹
2,760 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
2,780 ریال۱۳۹۶/۱۲/۷
2,740 ریال۱۳۹۶/۱۲/۶
2,750 ریال۱۳۹۶/۱۲/۳
2,760 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
2,790 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۹
2,780 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
2,800 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
2,740 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۵
2,700 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۴
2,730 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
2,700 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۱
2,690 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
2,670 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
2,650 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۵
2,630 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
2,640 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۲
2,650 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۱
2,660 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
2,680 ریال۱۳۹۶/۱۱/۴
2,700 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
2,650 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱
2,620 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
2,640 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۷
2,700 ریال۱۳۹۶/۱۰/۹
2,720 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
2,760 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۲
2,800 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۶
2,900 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۳
2,940 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
2,820 ریال۱۳۹۶/۰۸/۹
2,800 ریال۱۳۹۶/۰۸/۶
2,790 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
2,760 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
2,750 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
2,720 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
2,650 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۰
2,630 ریال۱۳۹۶/۰۷/۴
2,610 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲
2,630 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
2,640 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
2,660 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
2,640 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
2,650 ریال۱۳۹۶/۰۶/۸
2,670 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
2,700 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
2,700 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
2,720 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۰
2,680 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
2,730 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
2,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
2,480 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۱
2,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
2,550 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
2,450 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
2,330 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
2,320 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
2,335 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۸
2,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
2,255 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
2,250 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
2,230 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۱
2,220 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
2,200 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۹
2,190 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۸
2,140 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۷
2,150 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۶
2,120 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۵
2,110 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۱
2,070 ریال۱۳۹۵/۰۸/۹
2,035 ریال۱۳۹۵/۰۸/۵
1,985 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۴
1,970 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۷
1,910 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۲
1,870 ریال۱۳۹۵/۰۷/۴
1,860 ریال۱۳۹۵/۰۷/۳
1,865 ریال۱۳۹۵/۰۶/۳۱
1,860 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۴
1,865 ریال۱۳۹۵/۰۶/۳
1,875 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۷
1,860 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۳
1,870 ریال۱۳۹۵/۰۵/۳
1,865 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲
1,850 ریال۱۳۹۵/۰۴/۱۵
1,840 ریال۱۳۹۵/۰۳/۱۱
1,845 ریال۱۳۹۵/۰۳/۱۰
1,850 ریال۱۳۹۵/۰۲/۳۰
1,865 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۸
1,875 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۶
1,885 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۳
1,890 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۸
1,880 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۳
1,890 ریال۱۳۹۵/۰۲/۹
1,850 ریال۱۳۹۵/۰۲/۸
1,860 ریال۱۳۹۵/۰۲/۵
1,870 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲
1,880 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱
1,830 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۱
1,780 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۰
1,685 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۳
1,695 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۹
1,685 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۷
1,680 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۶
1,675 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۵
1,695 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۹
1,680 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۲
1,670 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۰
1,690 ریال۱۳۹۴/۱۲/۸
1,680 ریال۱۳۹۴/۱۱/۶
1,670 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۹
1,655 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۶
1,635 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۴
1,645 ریال۱۳۹۴/۱۰/۵
1,640 ریال۱۳۹۴/۰۹/۲۶
1,575 ریال۱۳۹۴/۰۹/۲۳
1,590 ریال۱۳۹۴/۰۹/۱۷
1,580 ریال۱۳۹۴/۰۹/۸
1,595 ریال۱۳۹۴/۰۹/۷
1,570 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۵
1,550 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۴
1,535 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۷
1,545 ریال۱۳۹۴/۰۸/۶
1,550 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۹
1,565 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۶
1,560 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۵
1,600 ریال۱۳۹۴/۰۷/۱۹
1,620 ریال۱۳۹۴/۰۷/۱۳
1,630 ریال۱۳۹۴/۰۷/۱۲
1,645 ریال۱۳۹۴/۰۷/۱۱
1,650 ریال۱۳۹۴/۰۷/۸
1,655 ریال۱۳۹۴/۰۷/۷
1,665 ریال۱۳۹۴/۰۷/۵
1,675 ریال۱۳۹۴/۰۷/۴
1,690 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۹
1,700 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۸
1,710 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۶
1,715 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۵
1,720 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۴
1,715 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱۷
1,725 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱۶
1,735 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱۵
1,755 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱۴
1,760 ریال۱۳۹۴/۰۵/۳۱
1,750 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۸
1,765 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۷
1,790 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۴
1,800 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۲
1,820 ریال۱۳۹۴/۰۵/۷
1,805 ریال۱۳۹۴/۰۵/۴
1,800 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
1,810 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲۴
1,815 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲۳
1,830 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲۰
1,860 ریال۱۳۹۴/۰۴/۹
1,850 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۶
1,830 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۵
1,840 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۴
1,830 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۳
1,820 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۸
1,825 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۷
1,810 ریال۱۳۹۴/۰۳/۶
1,830 ریال۱۳۹۴/۰۳/۵
1,850 ریال۱۳۹۴/۰۳/۴
1,860 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲
1,865 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۸
1,885 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۷
1,900 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۳
1,910 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۲
1,940 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۱
1,950 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۰
1,980 ریال۱۳۹۴/۰۲/۱۹
2,020 ریال۱۳۹۴/۰۲/۵
2,030 ریال۱۳۹۴/۰۱/۳۰
2,040 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۶
2,045 ریال۱۳۹۴/۰۱/۱۶
2,035 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۲
2,025 ریال۱۳۹۳/۱۲/۵
2,035 ریال۱۳۹۳/۱۲/۳
2,030 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۴
2,035 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۰
2,030 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۷
2,025 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۶
2,010 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲۴
2,015 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۹
2,025 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۲
2,035 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۰
2,025 ریال۱۳۹۳/۰۹/۸
2,040 ریال۱۳۹۳/۰۹/۴
2,050 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲
2,070 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱
2,080 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۶
2,090 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۴
2,115 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۹
2,125 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۷
2,155 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۳
2,155 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۰
2,150 ریال۱۳۹۳/۰۸/۹
2,165 ریال۱۳۹۳/۰۷/۱۶
2,160 ریال۱۳۹۳/۰۷/۳

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 5,760 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 665 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.55%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 5,883 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 542 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.21%