شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 290
  هر کیلو ورق سیاه 4

 • نرخ فعلی:5700
 • بالاترین قیمت ماه:5700
 • پایین ترین قیمت ماه:5450
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:90
 • درصد بیشترین نوسان ماه:2.15%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۸/۲۰

نمودار تحولات سالانه قیمت تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 290

آرشیو قیمت کالا تاریخ
5,700 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۰
5,670 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۳
5,580 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۱
5,500 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱
5,480 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۹
5,450 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۳
5,480 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۲
5,400 ریال۱۳۹۸/۰۷/۱۰
5,500 ریال۱۳۹۸/۰۷/۷
5,530 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲
5,550 ریال۱۳۹۸/۰۶/۳۰
5,600 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۰
5,750 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۶
5,800 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۴
5,850 ریال۱۳۹۸/۰۵/۹
5,900 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۷
6,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۳
6,200 ریال۱۳۹۸/۰۴/۹
6,350 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۹
6,500 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۸
6,550 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۶
6,500 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۹
6,550 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۸
6,650 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۱
6,750 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۱
6,900 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۸
7,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
7,050 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۱
7,100 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۵
7,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
6,750 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۰
6,350 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲
6,300 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۷
6,400 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۱
5,850 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۹
5,950 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۷
5,800 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
6,100 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
6,200 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
6,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۶
5,600 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
5,450 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
5,200 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
5,150 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۳
4,900 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
4,780 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
4,730 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۱
4,800 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
5,180 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
4,850 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۵
5,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
5,100 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۷
5,150 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
5,300 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۰
5,350 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
5,400 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
5,400 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
5,470 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
5,860 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
5,620 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
5,500 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
5,600 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
5,500 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
5,770 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
5,600 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
5,300 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
5,780 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
5,380 ریال۱۳۹۷/۰۷/۴
5,290 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
5,250 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
5,300 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳۱
5,250 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
5,200 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
5,080 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۱
4,920 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
4,780 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
4,470 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
4,400 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
4,320 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
4,350 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۵
4,400 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
4,470 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
4,570 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
4,500 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
4,400 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۶
4,500 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
4,600 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
4,800 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۱
4,900 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
5,030 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
5,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
4,450 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
3,720 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
3,550 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
3,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
3,440 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
3,350 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
3,400 ریال۱۳۹۷/۰۴/۹
3,450 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
3,300 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
3,190 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
3,150 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
3,110 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
3,060 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
3,050 ریال۱۳۹۷/۰۳/۷
3,030 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
2,950 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۲
3,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۷
2,950 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۵
2,900 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱
2,850 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۹
2,950 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۴
2,960 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
2,970 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
3,030 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۴
3,040 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
3,020 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
3,050 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
3,030 ریال۱۳۹۶/۱۱/۴
3,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
2,940 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
2,820 ریال۱۳۹۶/۰۸/۹
2,800 ریال۱۳۹۶/۰۸/۶
2,790 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
2,760 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
2,750 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
2,720 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
2,650 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۰
2,630 ریال۱۳۹۶/۰۷/۴
2,610 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲
2,630 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
2,640 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
2,660 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
2,640 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
2,650 ریال۱۳۹۶/۰۶/۸
2,670 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
2,700 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
2,700 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
2,720 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۰
2,680 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
2,730 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
2,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
2,480 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۱
2,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
2,550 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
2,450 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
2,320 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
2,280 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
2,270 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۱
2,250 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹
2,225 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
2,200 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۲
2,160 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۹
2,180 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۸
2,140 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۶
2,130 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۵
2,150 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۱
2,065 ریال۱۳۹۵/۰۸/۹
2,035 ریال۱۳۹۵/۰۸/۵
1,985 ریال۱۳۹۵/۰۸/۴
1,980 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱
1,985 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۴
1,970 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۷
1,890 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۲
1,870 ریال۱۳۹۵/۰۷/۴
1,860 ریال۱۳۹۵/۰۷/۳
1,865 ریال۱۳۹۵/۰۶/۳۱
1,860 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۹
1,865 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۱
1,850 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۷
1,855 ریال۱۳۹۵/۰۶/۹
1,860 ریال۱۳۹۵/۰۶/۳
1,855 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۷
1,850 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۵
1,860 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۰
1,865 ریال۱۳۹۵/۰۵/۶
1,875 ریال۱۳۹۵/۰۵/۳
1,870 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲
1,865 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۸
1,860 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۰
1,850 ریال۱۳۹۵/۰۴/۱۵
1,840 ریال۱۳۹۵/۰۳/۱۱
1,845 ریال۱۳۹۵/۰۳/۱۰
1,855 ریال۱۳۹۵/۰۳/۵
1,860 ریال۱۳۹۵/۰۲/۳۰
1,870 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۸
1,875 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۶
1,880 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۳
1,885 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۱
1,880 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۸
1,890 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۳
1,900 ریال۱۳۹۵/۰۲/۹
1,860 ریال۱۳۹۵/۰۲/۸
1,870 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱
1,830 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۱
1,750 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۰
1,670 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۳
1,680 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۸
1,690 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۷
1,680 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۶
1,675 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۵
1,695 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۹
1,675 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۸
1,645 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۱
1,655 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۰
1,680 ریال۱۳۹۴/۱۲/۸
1,610 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۸
1,615 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۵
1,620 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۱
1,605 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۸
1,610 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۴
1,635 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۰
1,645 ریال۱۳۹۴/۱۱/۷
1,655 ریال۱۳۹۴/۱۱/۶
1,645 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۹
1,660 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۴
1,670 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۷
1,660 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۶
1,670 ریال۱۳۹۴/۱۰/۵
1,640 ریال۱۳۹۴/۰۹/۲۶
1,595 ریال۱۳۹۴/۰۹/۱۷
1,590 ریال۱۳۹۴/۰۹/۸
1,640 ریال۱۳۹۴/۰۹/۷
1,620 ریال۱۳۹۴/۰۹/۲
1,585 ریال۱۳۹۴/۰۸/۳۰
1,590 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۷
1,585 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۵
1,575 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۴
1,565 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۰
1,560 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۶
1,565 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۳
1,560 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۹
1,565 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۶
1,560 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۵
1,590 ریال۱۳۹۴/۰۷/۱۹
1,625 ریال۱۳۹۴/۰۷/۱۵
1,630 ریال۱۳۹۴/۰۷/۱۳
1,645 ریال۱۳۹۴/۰۷/۱۲
1,650 ریال۱۳۹۴/۰۷/۷
1,660 ریال۱۳۹۴/۰۷/۵
1,670 ریال۱۳۹۴/۰۷/۴
1,675 ریال۱۳۹۴/۰۷/۱
1,700 ریال۱۳۹۴/۰۶/۳۱
1,690 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۹
1,700 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۸
1,710 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱۶
1,715 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱۵
1,725 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱۴
1,740 ریال۱۳۹۴/۰۶/۵
1,750 ریال۱۳۹۴/۰۵/۳۱
1,760 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۷
1,765 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۴
1,775 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۷
1,780 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۲
1,800 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۰
1,795 ریال۱۳۹۴/۰۵/۷
1,775 ریال۱۳۹۴/۰۵/۳
1,770 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
1,780 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲۳
1,800 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲۰
1,830 ریال۱۳۹۴/۰۴/۱۴
1,820 ریال۱۳۹۴/۰۴/۷
1,810 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳۰
1,830 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۸
1,800 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۶
1,785 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۵
1,795 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۴
1,785 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۳
1,790 ریال۱۳۹۴/۰۳/۶
1,800 ریال۱۳۹۴/۰۳/۵
1,810 ریال۱۳۹۴/۰۳/۴
1,840 ریال۱۳۹۴/۰۲/۳۰
1,850 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۹
1,860 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۸
1,870 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۷
1,880 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۳
1,900 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۲
1,915 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۱
1,920 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۰
1,940 ریال۱۳۹۴/۰۲/۱۹
2,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۵
2,010 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲
2,015 ریال۱۳۹۴/۰۱/۳۱
2,020 ریال۱۳۹۴/۰۱/۳۰
2,030 ریال۱۳۹۴/۰۱/۱۸
2,050 ریال۱۳۹۴/۰۱/۱۶
2,070 ریال۱۳۹۳/۱۲/۲۳
2,025 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۸
2,020 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۲
2,015 ریال۱۳۹۳/۱۲/۹
2,010 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۷
2,005 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۱
2,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۹
2,010 ریال۱۳۹۳/۱۰/۷
2,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲۴
2,005 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۹
2,015 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۶
2,020 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۲
2,025 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۰
2,020 ریال۱۳۹۳/۰۹/۹
2,010 ریال۱۳۹۳/۰۹/۸
2,015 ریال۱۳۹۳/۰۹/۴
2,025 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲
2,035 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱
2,045 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۶
2,050 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۴
2,070 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۷
2,080 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۳
2,080 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۰
2,090 ریال۱۳۹۳/۰۸/۹
2,100 ریال۱۳۹۳/۰۷/۱۶
2,155 ریال۱۳۹۳/۰۷/۳

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 5,537 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 163 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.94%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 5,950 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 250 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.39%