شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • تولید کننده: اکسین / شاخه: 6x1/5 / وزن: 2165
  هر کیلو ورق سیاه 30

 • نرخ فعلی:6050
 • بالاترین قیمت ماه:6050
 • پایین ترین قیمت ماه:5500
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:350
 • درصد بیشترین نوسان ماه:10%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۹/۱۰

نمودار تحولات سالانه قیمت تولید کننده: اکسین / شاخه: 6x1/5 / وزن: 2165

آرشیو قیمت کالا تاریخ
6,050 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۰
5,800 ریال۱۳۹۸/۰۹/۵
5,700 ریال۱۳۹۸/۰۹/۲
5,800 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۹
5,850 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۶
5,500 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۰
5,450 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۱
5,350 ریال۱۳۹۸/۰۷/۱۴
5,400 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲
5,450 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۰
5,400 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۶
5,350 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۰
5,300 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۴
5,400 ریال۱۳۹۸/۰۵/۸
5,500 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۷
5,550 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۳
5,800 ریال۱۳۹۸/۰۴/۹
5,950 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۹
6,050 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۶
6,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۱
6,100 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۸
6,350 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۱
6,300 ریال۱۳۹۸/۰۳/۴
6,400 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۱
6,550 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
6,700 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۵
6,500 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
6,400 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۰
6,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۷
5,900 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۷
6,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۴
5,900 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۱
5,600 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۹
5,400 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
5,700 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۱
5,450 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
5,250 ریال۱۳۹۷/۱۲/۶
5,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
4,700 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
4,800 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
4,600 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۳
4,300 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
4,150 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
4,080 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
3,850 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۱
4,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
4,130 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
3,820 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
3,850 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۴
3,950 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
4,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
4,130 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
4,200 ریال۱۳۹۷/۰۸/۳۰
4,250 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
4,250 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
4,280 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
4,350 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
4,250 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
4,150 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
4,180 ریال۱۳۹۷/۰۸/۵
4,230 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
4,200 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
4,230 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
4,250 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
4,200 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
4,250 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
4,350 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۲
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
4,550 ریال۱۳۹۷/۰۷/۹
4,500 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
4,200 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
4,150 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
4,200 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳۱
4,050 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
4,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
4,050 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۱
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۵
4,250 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
4,050 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
3,900 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
3,950 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
4,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
4,150 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۵
4,200 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
4,250 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
4,350 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
4,250 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
4,150 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۶
4,350 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
4,400 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
4,600 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۱
4,900 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
5,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
4,550 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
4,350 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
4,050 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
3,640 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
3,440 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
3,420 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
3,380 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
3,400 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۴
3,420 ریال۱۳۹۷/۰۴/۹
3,450 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
3,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۵
3,420 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
3,300 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۰
3,280 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۹
3,240 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
3,170 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
3,120 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
3,060 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳
3,050 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
3,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۲
3,030 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۸
3,050 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۵
2,950 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۰
2,930 ریال۱۳۹۷/۰۲/۸
2,950 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۸
3,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۷
3,050 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۲
3,100 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
2,950 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
2,820 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۴
2,870 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
2,840 ریال۱۳۹۶/۱۲/۶
2,860 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
2,730 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
2,690 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
2,670 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
2,530 ریال۱۳۹۶/۱۱/۸
2,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
2,480 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۶
2,490 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
2,440 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۷
2,420 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۰
2,430 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
2,440 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۷
2,400 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۶
2,370 ریال۱۳۹۶/۰۹/۷
2,380 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
2,390 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
2,370 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳۰
2,300 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۰
2,320 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۶
2,300 ریال۱۳۹۶/۰۸/۹
2,310 ریال۱۳۹۶/۰۸/۶
2,320 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
2,340 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
2,350 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۶
2,370 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
2,380 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
2,370 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
2,360 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
2,340 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۲
2,350 ریال۱۳۹۶/۰۷/۵
2,320 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳
2,330 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
2,350 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
2,380 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۷
2,390 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
2,400 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۶
2,420 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
2,440 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
2,460 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
2,480 ریال۱۳۹۶/۰۶/۵
2,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
2,550 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
2,600 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
2,510 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
2,440 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
2,400 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۵
2,430 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۱
2,420 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
2,415 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
2,370 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
2,400 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
2,370 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
2,340 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
2,320 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
2,300 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۸
2,320 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۲
2,280 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹
2,300 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
2,165 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۴
2,240 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۹
2,200 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۸
2,140 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۶
2,050 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۱
1,950 ریال۱۳۹۵/۰۸/۹
2,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۶
1,900 ریال۱۳۹۵/۰۸/۴
1,860 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۲
1,820 ریال۱۳۹۵/۰۷/۳
1,830 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۹
1,840 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۴
1,770 ریال۱۳۹۵/۰۶/۷
1,750 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۷
1,650 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۸
1,660 ریال۱۳۹۵/۰۴/۱۵
1,670 ریال۱۳۹۵/۰۳/۱۰
1,700 ریال۱۳۹۵/۰۲/۳۰
1,720 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۶
1,740 ریال۱۳۹۵/۰۲/۸
1,660 ریال۱۳۹۵/۰۲/۵
1,670 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲
1,690 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱
1,660 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۱
1,600 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۰
1,530 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۹
1,550 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۷
1,520 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۶
1,540 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۴
1,530 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۹
1,470 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۲
1,480 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۰
1,500 ریال۱۳۹۴/۱۲/۸
1,460 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۸
1,500 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۰
1,470 ریال۱۳۹۴/۱۱/۴
1,520 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۴
1,600 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۳
1,650 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۷
1,700 ریال۱۳۹۴/۰۹/۸
1,715 ریال۱۳۹۴/۰۹/۷
1,710 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۷
1,700 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۴
1,710 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۰
1,730 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۳
1,740 ریال۱۳۹۴/۰۸/۹
1,750 ریال۱۳۹۴/۰۸/۶
1,760 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۵
1,790 ریال۱۳۹۴/۰۷/۱۲
1,800 ریال۱۳۹۴/۰۷/۵
1,815 ریال۱۳۹۴/۰۷/۴
1,820 ریال۱۳۹۴/۰۶/۳۱
1,825 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۹
1,830 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۶
1,860 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱۵
1,890 ریال۱۳۹۴/۰۶/۵
1,900 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۷
1,925 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
1,925 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲
1,905 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۷
1,945 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۰
1,965 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲
1,950 ریال۱۳۹۳/۱۲/۳
1,940 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۰
1,925 ریال۱۳۹۳/۰۹/۸
1,935 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۳
1,935 ریال۱۳۹۳/۰۷/۳

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 5,656 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 394 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.97%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 5,655 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 395 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.98%