شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 220
  هر کیلو ورق سیاه 3

 • نرخ فعلی:5680
 • بالاترین قیمت ماه:5680
 • پایین ترین قیمت ماه:5600
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:50
 • درصد بیشترین نوسان ماه:1.43%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۸/۲۰

نمودار تحولات سالانه قیمت تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 220

آرشیو قیمت کالا تاریخ
5,680 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۰
5,650 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۳
5,600 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱
5,580 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۲
5,530 ریال۱۳۹۸/۰۷/۷
5,580 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲
5,600 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۰
5,650 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۶
5,700 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۴
5,800 ریال۱۳۹۸/۰۵/۸
5,830 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۷
5,900 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۴
6,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۳
6,100 ریال۱۳۹۸/۰۴/۹
6,300 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۹
6,500 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۸
6,550 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۶
6,500 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۸
6,600 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۱
6,750 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۱
6,900 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۸
6,950 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
7,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۱
7,100 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۵
7,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
6,750 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۰
6,300 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۷
6,350 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۵
6,400 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۱
5,850 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۹
5,950 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۷
5,800 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
6,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۱
6,100 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
5,900 ریال۱۳۹۷/۱۲/۶
5,680 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
5,350 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
5,140 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
5,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۳
4,800 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
4,700 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
4,660 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
4,700 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
4,670 ریال۱۳۹۷/۱۰/۹
4,740 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
5,180 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
4,850 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۵
5,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
5,100 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۷
5,150 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
5,300 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۰
5,350 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
5,400 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
5,400 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
5,480 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
5,860 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
5,620 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
5,500 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
5,550 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
5,500 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
5,750 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
5,550 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
5,300 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
5,780 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
5,380 ریال۱۳۹۷/۰۷/۴
5,290 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
5,250 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
5,300 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳۱
5,250 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
5,200 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
5,080 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۱
4,920 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
4,850 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
4,470 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
4,400 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
4,320 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
4,350 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۵
4,400 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
4,470 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
4,570 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
4,500 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
4,400 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۶
4,500 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
4,600 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
4,800 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۱
4,900 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
5,030 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
5,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
4,450 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
3,720 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
3,550 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
3,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
3,440 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
3,350 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
3,400 ریال۱۳۹۷/۰۴/۹
3,450 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
3,300 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
3,190 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
3,150 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
3,110 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
3,060 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
3,070 ریال۱۳۹۷/۰۳/۸
3,050 ریال۱۳۹۷/۰۳/۷
3,020 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
2,970 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
2,950 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۲
3,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۷
2,950 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۵
2,900 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱
2,870 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۹
2,950 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۴
2,970 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
2,950 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
3,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
2,950 ریال۱۳۹۶/۱۱/۴
2,900 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
2,855 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۰
2,870 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
2,850 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۲
2,900 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۳
2,940 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
2,820 ریال۱۳۹۶/۰۸/۹
2,800 ریال۱۳۹۶/۰۸/۶
2,790 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
2,760 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
2,950 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
2,720 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
2,650 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۰
2,630 ریال۱۳۹۶/۰۷/۴
2,610 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲
2,630 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
2,640 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
2,660 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
2,640 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۴
2,650 ریال۱۳۹۶/۰۶/۸
2,670 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
2,700 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
2,700 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
2,720 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۰
2,680 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
2,730 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
2,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
2,480 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۱
2,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
2,550 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
2,460 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
2,440 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
2,410 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
2,370 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
2,345 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۸
2,335 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
2,305 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
2,300 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
2,270 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۱
2,250 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹
2,240 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
2,200 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۲
2,180 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۸
2,140 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۷
2,160 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۶
2,130 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۵
2,140 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۱
2,070 ریال۱۳۹۵/۰۸/۹
2,035 ریال۱۳۹۵/۰۸/۵
1,985 ریال۱۳۹۵/۰۸/۴
1,970 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲
1,985 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۴
1,970 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۷
1,890 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۲
1,870 ریال۱۳۹۵/۰۷/۴
1,865 ریال۱۳۹۵/۰۶/۳۱
1,860 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۱
1,850 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۷
1,855 ریال۱۳۹۵/۰۶/۹
1,860 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۳
1,870 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۰
1,865 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲
1,850 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۸
1,860 ریال۱۳۹۵/۰۴/۱۵
1,820 ریال۱۳۹۵/۰۳/۱۱
1,830 ریال۱۳۹۵/۰۳/۷
1,840 ریال۱۳۹۵/۰۲/۳۰
1,850 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۸
1,860 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۶
1,870 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۳
1,875 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۱
1,880 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۸
1,875 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۵
1,880 ریال۱۳۹۵/۰۲/۹
1,830 ریال۱۳۹۵/۰۲/۵
1,840 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲
1,830 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۱
1,710 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۰
1,670 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۳
1,680 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۸
1,700 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۷
1,680 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۵
1,690 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۹
1,670 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۸
1,650 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۱
1,660 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۰
1,680 ریال۱۳۹۴/۱۲/۸
1,650 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۰
1,645 ریال۱۳۹۴/۱۱/۷
1,655 ریال۱۳۹۴/۱۱/۶
1,645 ریال۱۳۹۴/۱۱/۴
1,650 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۴
1,670 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۰
1,675 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۷
1,665 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۶
1,670 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۴
1,690 ریال۱۳۹۴/۱۰/۵
1,590 ریال۱۳۹۴/۰۹/۱۷
1,595 ریال۱۳۹۴/۰۹/۱۵
1,575 ریال۱۳۹۴/۰۹/۸
1,595 ریال۱۳۹۴/۰۸/۳۰
1,610 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۷
1,600 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۵
1,590 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۴
1,580 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۰
1,565 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۶
1,560 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۳
1,550 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۹
1,565 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۶
1,560 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۵
1,590 ریال۱۳۹۴/۰۷/۱۹
1,615 ریال۱۳۹۴/۰۷/۱۵
1,620 ریال۱۳۹۴/۰۷/۱۳
1,630 ریال۱۳۹۴/۰۷/۱۲
1,635 ریال۱۳۹۴/۰۷/۸
1,645 ریال۱۳۹۴/۰۷/۷
1,650 ریال۱۳۹۴/۰۷/۵
1,660 ریال۱۳۹۴/۰۷/۴
1,670 ریال۱۳۹۴/۰۷/۱
1,700 ریال۱۳۹۴/۰۶/۳۱
1,690 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۹
1,700 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۸
1,715 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۲
1,725 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱۶
1,730 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱۵
1,740 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱۱
1,735 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱۰
1,725 ریال۱۳۹۴/۰۶/۸
1,730 ریال۱۳۹۴/۰۶/۵
1,740 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲
1,750 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۸
1,770 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۷
1,790 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۹
1,785 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۸
1,770 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۴
1,790 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۰
1,780 ریال۱۳۹۴/۰۵/۷
1,775 ریال۱۳۹۴/۰۵/۵
1,770 ریال۱۳۹۴/۰۵/۳
1,760 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
1,760 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲۳
1,770 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲۰
1,780 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳۰
1,790 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۸
1,785 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۶
1,780 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۴
1,770 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۰
1,760 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۸
1,765 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۷
1,770 ریال۱۳۹۴/۰۳/۶
1,780 ریال۱۳۹۴/۰۳/۵
1,800 ریال۱۳۹۴/۰۳/۴
1,815 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۹
1,830 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۸
1,845 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۷
1,860 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۳
1,890 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۲
1,905 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۰
1,915 ریال۱۳۹۴/۰۲/۱۹
1,965 ریال۱۳۹۴/۰۲/۵
1,970 ریال۱۳۹۴/۰۱/۳۰
1,980 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۳
1,985 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۲
1,995 ریال۱۳۹۴/۰۱/۱۹
2,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۱۸
2,010 ریال۱۳۹۴/۰۱/۱۶
2,020 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۸
2,025 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۷
2,030 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۶
2,035 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۰
2,040 ریال۱۳۹۳/۱۲/۳
2,030 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۲
2,035 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۰
2,030 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۷
2,020 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۶
2,010 ریال۱۳۹۳/۱۰/۷
2,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲۴
2,005 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۹
2,015 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۶
2,020 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۲
2,040 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۰
2,030 ریال۱۳۹۳/۰۹/۸
2,040 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲
2,045 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱
2,050 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۷
2,055 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۶
2,070 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۴
2,100 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۹
2,110 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۷
2,120 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۳
2,120 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۰
2,130 ریال۱۳۹۳/۰۸/۹
2,125 ریال۱۳۹۳/۰۷/۱۶
2,045 ریال۱۳۹۳/۰۷/۳

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 5,603 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 77 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.37%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 6,014 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 334 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.88%