شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: رول / وزن: 12
  هر کیلو ورق سیاه 2

 • نرخ فعلی:6500
 • بالاترین قیمت ماه:6500
 • پایین ترین قیمت ماه:5700
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:450
 • درصد بیشترین نوسان ماه:14.04%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۹/۱۳

نمودار تحولات سالانه قیمت تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: رول / وزن: 12

آرشیو قیمت کالا تاریخ
6,500 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۳
6,400 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۱
6,350 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۰
6,200 ریال۱۳۹۸/۰۹/۵
6,000 ریال۱۳۹۸/۰۹/۲
6,200 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۹
6,150 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۶
5,700 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۰
5,670 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۲
5,570 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۱
5,500 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱
5,450 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۳
5,550 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۱
5,600 ریال۱۳۹۸/۰۷/۱۷
5,650 ریال۱۳۹۸/۰۷/۱۴
5,700 ریال۱۳۹۸/۰۷/۱۰
5,800 ریال۱۳۹۸/۰۷/۷
5,900 ریال۱۳۹۸/۰۶/۳۰
6,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲۴
6,100 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۶
6,200 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۰
6,350 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۶
6,170 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۰
6,130 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۶
6,100 ریال۱۳۹۸/۰۵/۹
6,050 ریال۱۳۹۸/۰۵/۸
5,900 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۷
6,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۲
6,150 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۳
6,350 ریال۱۳۹۸/۰۴/۹
6,550 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۹
6,600 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۸
6,650 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۶
6,500 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۳
6,600 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۱
6,720 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۰
6,780 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۹
6,830 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۱
6,860 ریال۱۳۹۸/۰۳/۹
6,900 ریال۱۳۹۸/۰۳/۸
6,950 ریال۱۳۹۸/۰۳/۴
7,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۱
7,130 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۸
7,330 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
7,410 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۱
7,470 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۵
7,170 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
7,100 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۰
6,480 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲
6,300 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۷
6,350 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۵
6,430 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۴
6,530 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۱
6,100 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۹
5,950 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۷
5,900 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
6,100 ریال۱۳۹۷/۱۲/۶
5,970 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
5,850 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
5,650 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
5,580 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
5,480 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۷
5,350 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۳
5,250 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
5,100 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
5,060 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳۰
5,100 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
5,200 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۱
5,320 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
5,420 ریال۱۳۹۷/۱۰/۶
5,520 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
5,100 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۵
5,200 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۴
5,300 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
5,400 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
5,550 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
5,750 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۷
5,950 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
6,040 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
6,230 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۰
6,300 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۸
6,350 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
6,220 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
6,220 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
6,280 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
6,600 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۵
6,500 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
6,520 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۳
6,480 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
6,370 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
6,280 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
6,130 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
6,170 ریال۱۳۹۷/۰۸/۵
6,200 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
6,370 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
6,200 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
6,230 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
6,370 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
6,500 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
6,580 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
5,980 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
5,900 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
6,030 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳۱
5,900 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۷
5,950 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
6,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
5,930 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
6,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۱
5,900 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
5,630 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
5,260 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
5,140 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
5,160 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
5,220 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
5,320 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۸
5,220 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
5,270 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۵
5,320 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
5,450 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
5,650 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
5,480 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
5,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
5,100 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۶
5,530 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
5,650 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
5,820 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
6,170 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
5,980 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
5,030 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
4,570 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
4,230 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
3,830 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
3,680 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
3,630 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
3,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
3,550 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۳
3,570 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۲
3,570 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
3,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۹
3,580 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
3,570 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
3,480 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
3,420 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۹
3,380 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
3,290 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
3,250 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
3,180 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
3,120 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۳
3,140 ریال۱۳۹۷/۰۳/۸
3,110 ریال۱۳۹۷/۰۳/۷
3,090 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
3,080 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱
3,100 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۰
3,110 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
3,130 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۶
3,170 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۲
3,200 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۷
3,080 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۶
3,045 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۵
3,035 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۱
3,040 ریال۱۳۹۷/۰۲/۹
3,050 ریال۱۳۹۷/۰۲/۸
3,060 ریال۱۳۹۷/۰۲/۵
3,045 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳
3,050 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲
3,070 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱
3,100 ریال۱۳۹۷/۰۱/۳۰
3,020 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۹
3,060 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۸
3,090 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۷
3,130 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۶
3,150 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۳
3,220 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۲
3,350 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
3,050 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۹
3,070 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
2,890 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۱
2,900 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۰
2,910 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
2,920 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۷
2,930 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۶
2,940 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۵
2,950 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۴
2,960 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۳
2,970 ریال۱۳۹۶/۱۲/۹
3,010 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
3,030 ریال۱۳۹۶/۱۲/۷
2,970 ریال۱۳۹۶/۱۲/۶
2,990 ریال۱۳۹۶/۱۲/۵
3,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۳
3,040 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
3,080 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
3,100 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
2,940 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
2,900 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
2,880 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
2,850 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۵
2,840 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
2,860 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۲
2,870 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۱
2,880 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۰
2,900 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
2,890 ریال۱۳۹۶/۱۱/۵
2,920 ریال۱۳۹۶/۱۱/۴
2,950 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
2,850 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
2,830 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱
2,840 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
2,860 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۵
2,850 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
2,860 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۰
2,850 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۱
2,860 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۰
2,880 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
2,900 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
2,910 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۹
2,930 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۸
2,920 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۷
2,900 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۶
2,890 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۲
2,900 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۱
2,875 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۰
2,900 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۹
2,940 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۸
2,980 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۲
3,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۱
3,030 ریال۱۳۹۶/۰۹/۸
3,035 ریال۱۳۹۶/۰۹/۷
3,040 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
3,050 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
3,065 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳۰
3,070 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۴
3,080 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۱
3,070 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۷
3,065 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۴
3,060 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۳
3,065 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۰
3,060 ریال۱۳۹۶/۰۸/۷
3,070 ریال۱۳۹۶/۰۸/۶
3,080 ریال۱۳۹۶/۰۸/۴
3,100 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳
3,090 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
3,070 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
3,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
3,010 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
3,020 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
3,030 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
3,070 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۰
2,950 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
2,890 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
2,830 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۷
2,820 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۰
2,835 ریال۱۳۹۶/۰۷/۵
2,820 ریال۱۳۹۶/۰۷/۴
2,830 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲
2,835 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
2,845 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۸
2,850 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۷
2,870 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۶
2,860 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
2,880 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۳
2,890 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۲
2,870 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۱
2,820 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
2,800 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
2,820 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۴
2,830 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۲
2,820 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
2,860 ریال۱۳۹۶/۰۶/۹
2,870 ریال۱۳۹۶/۰۶/۸
2,900 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
2,910 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
2,910 ریال۱۳۹۶/۰۶/۵
2,930 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
2,960 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱
2,950 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۱
2,970 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۰
2,980 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۹
3,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۸
3,030 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
3,060 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
3,010 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
2,970 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۹
2,930 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
2,890 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۷
2,910 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۶
2,930 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۵
2,960 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۱
2,920 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
2,840 ریال۱۳۹۶/۰۵/۸
2,790 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
2,735 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
2,710 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
2,790 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
2,820 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۷
2,640 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۵
2,580 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
2,480 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۰
2,490 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
2,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۸
2,525 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
2,520 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۴
2,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
2,430 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
2,300 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
2,210 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۸
2,225 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۲
2,220 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۱
2,210 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹
2,205 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
2,250 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۲
2,195 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۸
2,135 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۵
2,150 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۱
2,100 ریال۱۳۹۵/۰۸/۶
2,085 ریال۱۳۹۵/۰۸/۴
2,050 ریال۱۳۹۵/۰۸/۳
2,040 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲
2,045 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱
2,055 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۷
2,050 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۶
2,035 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۵
2,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۸
2,010 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۴
1,990 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۳
2,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۰
2,020 ریال۱۳۹۵/۰۷/۷
2,035 ریال۱۳۹۵/۰۷/۶
2,030 ریال۱۳۹۵/۰۷/۵
2,010 ریال۱۳۹۵/۰۷/۳
1,970 ریال۱۳۹۵/۰۶/۳۱
1,955 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۹
1,945 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۸
1,935 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۴
1,940 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۳
1,935 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۱
1,940 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۰
1,950 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۱
1,900 ریال۱۳۹۵/۰۶/۷
1,840 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۵
1,830 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۴
1,840 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۳
1,850 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۸
1,845 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۷
1,855 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۴
1,850 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۳
1,860 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۲
1,865 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۰
1,870 ریال۱۳۹۵/۰۵/۶
1,875 ریال۱۳۹۵/۰۵/۴
1,880 ریال۱۳۹۵/۰۵/۳
1,885 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۸
1,900 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۳
1,905 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۰
1,895 ریال۱۳۹۵/۰۴/۱۵
1,880 ریال۱۳۹۵/۰۳/۱۱
1,885 ریال۱۳۹۵/۰۳/۱۰
1,925 ریال۱۳۹۵/۰۳/۷
1,905 ریال۱۳۹۵/۰۳/۵
1,885 ریال۱۳۹۵/۰۲/۳۰
1,905 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۹
1,915 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۸
1,940 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۷
1,955 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۶
1,980 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۳
1,995 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۱
2,010 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۰
2,035 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۸
2,060 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۶
2,010 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۳
2,020 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۲
2,050 ریال۱۳۹۵/۰۲/۹
2,045 ریال۱۳۹۵/۰۲/۸
2,015 ریال۱۳۹۵/۰۲/۷
2,050 ریال۱۳۹۵/۰۲/۵
2,100 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲
2,110 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱
2,090 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۱
2,020 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۰
1,970 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۹
1,950 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۷
1,860 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۶
1,770 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۵
1,730 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۳
1,760 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۱
1,780 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۹
1,800 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۷
1,870 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۶
1,600 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۵
1,610 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۴
1,625 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۲
1,620 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۹
1,550 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۸
1,500 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۶
1,435 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۵
1,390 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۳
1,400 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۲
1,470 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۱
1,490 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۰
1,460 ریال۱۳۹۴/۱۲/۸
1,385 ریال۱۳۹۴/۱۲/۷
1,345 ریال۱۳۹۴/۱۲/۶
1,315 ریال۱۳۹۴/۱۲/۵
1,270 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱
1,280 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۹
1,270 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۸
1,280 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۶
1,295 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۵
1,290 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۱
1,300 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۸
1,310 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۴
1,325 ریال۱۳۹۴/۱۱/۷
1,335 ریال۱۳۹۴/۱۱/۶
1,325 ریال۱۳۹۴/۱۱/۴
1,315 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۹
1,330 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۸
1,350 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۳
1,375 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۰
1,360 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۷
1,410 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۶
1,380 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۳
1,420 ریال۱۳۹۴/۱۰/۷
1,430 ریال۱۳۹۴/۱۰/۵
1,500 ریال۱۳۹۴/۰۹/۲۶
1,590 ریال۱۳۹۴/۰۹/۲۳
1,600 ریال۱۳۹۴/۰۹/۱۷
1,630 ریال۱۳۹۴/۰۹/۱۵
1,640 ریال۱۳۹۴/۰۹/۱۰
1,645 ریال۱۳۹۴/۰۹/۷
1,625 ریال۱۳۹۴/۰۹/۱
1,635 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۷
1,590 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۵
1,580 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۴
1,590 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۰
1,550 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۷
1,540 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۶
1,550 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۴
1,540 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۳
1,530 ریال۱۳۹۴/۰۸/۴
1,545 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۷
1,550 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۵
1,560 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۱
1,570 ریال۱۳۹۴/۰۷/۱۹
1,575 ریال۱۳۹۴/۰۷/۱۵
1,595 ریال۱۳۹۴/۰۷/۱۲
1,580 ریال۱۳۹۴/۰۷/۵
1,590 ریال۱۳۹۴/۰۶/۳۱
1,600 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۵
1,610 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۴
1,620 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱۸
1,625 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱۶
1,620 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱۵
1,645 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱۴
1,640 ریال۱۳۹۴/۰۶/۷
1,660 ریال۱۳۹۴/۰۶/۵
1,625 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲
1,635 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۵
1,625 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۲
1,640 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۹
1,645 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۸
1,635 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۴
1,620 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۱
1,635 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۰
1,625 ریال۱۳۹۴/۰۵/۵
1,620 ریال۱۳۹۴/۰۵/۴
1,640 ریال۱۳۹۴/۰۵/۳
1,615 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
1,615 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲۴
1,625 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲۳
1,615 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲۲
1,605 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲۱
1,615 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲۰
1,605 ریال۱۳۹۴/۰۴/۱۴
1,625 ریال۱۳۹۴/۰۴/۱۰
1,615 ریال۱۳۹۴/۰۴/۹
1,600 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲
1,605 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳۰
1,625 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۸
1,615 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۶
1,630 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۵
1,640 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۴
1,655 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۱
1,625 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۰
1,620 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۹
1,615 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۸
1,630 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۷
1,640 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۰
1,660 ریال۱۳۹۴/۰۳/۵
1,670 ریال۱۳۹۴/۰۳/۴
1,685 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲
1,700 ریال۱۳۹۴/۰۲/۳۰
1,705 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۹
1,715 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۸
1,720 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۷
1,725 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۱
1,735 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۰
1,740 ریال۱۳۹۴/۰۲/۱۹
1,760 ریال۱۳۹۴/۰۲/۵
1,770 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲
1,760 ریال۱۳۹۴/۰۲/۱
1,745 ریال۱۳۹۴/۰۱/۳۱
1,755 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۶
1,770 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۵
1,800 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۳
1,815 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۲
1,825 ریال۱۳۹۴/۰۱/۱۹
1,835 ریال۱۳۹۴/۰۱/۱۸
1,850 ریال۱۳۹۴/۰۱/۱۷
1,835 ریال۱۳۹۴/۰۱/۱۶
1,820 ریال۱۳۹۳/۱۲/۲۵
1,830 ریال۱۳۹۳/۱۲/۲۳
1,825 ریال۱۳۹۳/۱۲/۲۱
1,815 ریال۱۳۹۳/۱۲/۲۰
1,830 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۹
1,815 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۸
1,845 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۷
1,840 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۶
1,870 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۴
1,855 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۳
1,815 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۲
1,800 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۰
1,815 ریال۱۳۹۳/۱۲/۷
1,775 ریال۱۳۹۳/۱۲/۶
1,760 ریال۱۳۹۳/۱۲/۵
1,780 ریال۱۳۹۳/۱۲/۴
1,815 ریال۱۳۹۳/۱۲/۳
1,850 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۸
1,880 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۷
1,885 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۵
1,900 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۴
1,910 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۳
1,930 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۱
1,940 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۰
1,960 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۷
1,970 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۶
2,010 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۰
2,020 ریال۱۳۹۳/۱۰/۹
2,025 ریال۱۳۹۳/۱۰/۸
2,030 ریال۱۳۹۳/۱۰/۷
2,035 ریال۱۳۹۳/۱۰/۶
2,045 ریال۱۳۹۳/۱۰/۴
2,035 ریال۱۳۹۳/۱۰/۳
2,040 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲۶
2,050 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲۵
2,045 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲۴
2,055 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲۳
2,050 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲۰
2,070 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۹
2,080 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۶
2,095 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۵
2,100 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۲
2,125 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۰
2,110 ریال۱۳۹۳/۰۹/۹
2,080 ریال۱۳۹۳/۰۹/۴
2,085 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱
2,090 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۹
2,100 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۸
2,110 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۷
2,115 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۶
2,120 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۵
2,125 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۱
2,130 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۹
2,135 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۷
2,140 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۳
2,140 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۲
2,150 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۰
2,145 ریال۱۳۹۳/۰۸/۹
2,140 ریال۱۳۹۳/۰۷/۱۶
2,135 ریال۱۳۹۳/۰۷/۳

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 5,889 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 528 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.97%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 6,102 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 315 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.16%