شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 1080
  هر کیلو ورق سیاه 15

 • نرخ فعلی:5540
 • بالاترین قیمت ماه:5540
 • پایین ترین قیمت ماه:5440
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:40
 • درصد بیشترین نوسان ماه:1.09%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۸/۲۰

نمودار تحولات سالانه قیمت تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 1080

آرشیو قیمت کالا تاریخ
5,540 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۰
5,520 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۳
5,540 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۱
5,500 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱
5,480 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۹
5,440 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۳
5,480 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۲
5,400 ریال۱۳۹۸/۰۷/۱۰
5,480 ریال۱۳۹۸/۰۷/۷
5,500 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲
5,550 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۰
5,630 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۰
5,570 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۶
5,600 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۴
5,650 ریال۱۳۹۸/۰۵/۹
5,700 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۳
6,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۹
6,050 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۹
6,150 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۸
6,250 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۶
6,050 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۱
6,100 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۰
6,200 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۹
6,250 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۸
6,300 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۱
6,500 ریال۱۳۹۸/۰۳/۸
6,550 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱
6,500 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۱
6,700 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۰
6,800 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۸
6,850 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
7,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۷
6,930 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
6,650 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۰
6,300 ریال۱۳۹۸/۰۲/۷
6,250 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲
6,150 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۷
6,300 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۵
6,350 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۴
6,400 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۱
6,100 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۷
5,800 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
5,880 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
6,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۱
6,150 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
6,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۶
5,700 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
5,350 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
5,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
5,050 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
4,930 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
4,700 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۳
4,500 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
4,400 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
4,250 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
4,100 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۱
4,150 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
4,250 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
3,900 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۷
3,850 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
3,900 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۵
3,950 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
4,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
4,050 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
4,150 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
4,270 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۰
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۸
4,350 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
4,350 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
4,450 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۵
4,400 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
4,370 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۳
4,400 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
4,360 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
4,330 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
4,230 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
4,130 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
4,020 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
4,020 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
4,070 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
4,110 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
4,150 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۲
4,170 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۱
4,250 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
4,470 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
4,530 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
4,330 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
4,160 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳۱
4,020 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
4,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۱
3,850 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
4,250 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۷
4,210 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
4,130 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
3,850 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
3,830 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
3,770 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
3,830 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
3,850 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
3,870 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۵
3,930 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
4,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
4,150 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
4,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
3,870 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
3,770 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۶
3,900 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
3,950 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
4,050 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۱
4,450 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
4,650 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
4,550 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
3,800 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
3,600 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱
3,400 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
3,360 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
3,260 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
3,240 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
3,260 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۰
3,190 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
3,200 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
3,240 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۳
3,250 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۲
3,320 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
3,280 ریال۱۳۹۷/۰۴/۹
3,320 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
3,400 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
3,200 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
3,170 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۰
3,120 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۹
3,100 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
3,110 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
3,050 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
3,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
2,950 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
2,930 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
2,960 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۳
2,930 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
2,920 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳
2,900 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲
2,910 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
2,930 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۶
2,910 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۲
2,940 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۸
2,970 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۷
2,940 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۶
2,920 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۵
2,870 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۱
2,850 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۰
2,830 ریال۱۳۹۷/۰۲/۸
2,850 ریال۱۳۹۷/۰۲/۵
2,840 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲
2,860 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱
2,850 ریال۱۳۹۷/۰۱/۳۰
2,810 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۸
2,850 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۷
2,890 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۶
2,910 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۲
2,970 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
2,820 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۹
2,750 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
2,710 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۱
2,690 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۰
2,700 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
2,710 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۴
2,740 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۳
2,750 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
2,740 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۰
2,750 ریال۱۳۹۶/۱۲/۹
2,780 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
2,800 ریال۱۳۹۶/۱۲/۷
2,690 ریال۱۳۹۶/۱۲/۳
2,720 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
2,750 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
2,770 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
2,690 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۵
2,660 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
2,640 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۱
2,620 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۸
2,600 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
2,580 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۵
2,560 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
2,570 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۲
2,560 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۱
2,580 ریال۱۳۹۶/۱۱/۹
2,570 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
2,580 ریال۱۳۹۶/۱۱/۴
2,530 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱
2,490 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
2,475 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
2,470 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۸
2,460 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۷
2,445 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۳
2,450 ریال۱۳۹۶/۱۰/۶
2,460 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
2,480 ریال۱۳۹۶/۱۰/۴
2,510 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
2,480 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۹
2,490 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۸
2,485 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۷
2,480 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۶
2,440 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۸
2,450 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۳
2,470 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۱
2,490 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
2,510 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
2,530 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳۰
2,455 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۳
2,460 ریال۱۳۹۶/۰۸/۹
2,470 ریال۱۳۹۶/۰۸/۶
2,475 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳
2,465 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
2,455 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
2,450 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
2,460 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۶
2,490 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
2,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
2,510 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
2,525 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
2,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
2,475 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
2,480 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۲
2,490 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۰
2,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۵
2,465 ریال۱۳۹۶/۰۷/۴
2,425 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳
2,440 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲
2,450 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
2,490 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
2,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۷
2,520 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۶
2,490 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
2,480 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۲
2,475 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۱
2,460 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۶
2,480 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۵
2,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۴
2,525 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۲
2,520 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
2,560 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
2,580 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
2,560 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۱
2,570 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
2,630 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
2,550 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
2,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
2,410 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۶
2,420 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۵
2,450 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۱
2,470 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
2,450 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
2,440 ریال۱۳۹۶/۰۵/۵
2,350 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
2,390 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
2,450 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
2,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۷
2,370 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
2,350 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
2,320 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۱
2,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
2,315 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
2,320 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۴
2,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
2,270 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
2,205 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۱
2,220 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
2,215 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
2,205 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۳
2,190 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۲
2,185 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۱
2,175 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۰
2,165 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹
2,175 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
2,245 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۳
2,190 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۲
2,140 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۸
2,110 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۶
2,100 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۵
2,110 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۱
2,010 ریال۱۳۹۵/۰۸/۹
2,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۶
2,040 ریال۱۳۹۵/۰۸/۵
1,990 ریال۱۳۹۵/۰۸/۴
1,955 ریال۱۳۹۵/۰۸/۳
1,980 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۹
1,920 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۸
1,900 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۷
1,880 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۸
1,870 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۷
1,880 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۲
1,890 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۰
1,830 ریال۱۳۹۵/۰۷/۴
1,820 ریال۱۳۹۵/۰۷/۳
1,825 ریال۱۳۹۵/۰۶/۳۱
1,815 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۸
1,820 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۴
1,825 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۱
1,820 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۰
1,810 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۳
1,820 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۰
1,830 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۴
1,840 ریال۱۳۹۵/۰۴/۳۰
1,850 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۸
1,855 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۰
1,860 ریال۱۳۹۵/۰۴/۱۵
1,870 ریال۱۳۹۵/۰۳/۱۱
1,875 ریال۱۳۹۵/۰۳/۷
1,880 ریال۱۳۹۵/۰۲/۳۰
1,900 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۸
1,890 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۶
1,905 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۱
1,910 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۸
1,900 ریال۱۳۹۵/۰۲/۹
1,890 ریال۱۳۹۵/۰۲/۸
1,870 ریال۱۳۹۵/۰۲/۵
1,880 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱
1,830 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۱
1,760 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۰
1,660 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۱
1,670 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۹
1,690 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۷
1,610 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۶
1,620 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۲
1,610 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۹
1,570 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۵
1,580 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۲
1,590 ریال۱۳۹۴/۱۲/۸
1,540 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲
1,545 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱
1,540 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۱
1,530 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۸
1,535 ریال۱۳۹۴/۱۱/۶
1,525 ریال۱۳۹۴/۱۱/۴
1,535 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۹
1,540 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۴
1,550 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۶
1,570 ریال۱۳۹۴/۱۰/۵
1,580 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۷
1,570 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۶
1,560 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۵
1,530 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۴
1,520 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۳
1,510 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۰
1,530 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۷
1,540 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۶
1,545 ریال۱۳۹۴/۰۸/۹
1,555 ریال۱۳۹۴/۰۸/۶
1,565 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۶
1,560 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۵
1,590 ریال۱۳۹۴/۰۷/۱۹
1,625 ریال۱۳۹۴/۰۷/۱۳
1,645 ریال۱۳۹۴/۰۷/۱۲
1,650 ریال۱۳۹۴/۰۷/۸
1,660 ریال۱۳۹۴/۰۷/۷
1,670 ریال۱۳۹۴/۰۷/۵
1,690 ریال۱۳۹۴/۰۷/۱
1,700 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۹
1,705 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۸
1,715 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۶
1,720 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۵
1,725 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۴
1,730 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۱
1,720 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱۶
1,725 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱۵
1,735 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱۴
1,740 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱۱
1,735 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۷
1,750 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۴
1,770 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۷
1,780 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۲
1,805 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۱
1,825 ریال۱۳۹۴/۰۵/۴
1,835 ریال۱۳۹۴/۰۵/۳
1,860 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
1,860 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲۳
1,880 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲۱
1,900 ریال۱۳۹۴/۰۴/۹
1,880 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۷
1,875 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۶
1,885 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۵
1,890 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۴
1,880 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۰
1,870 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۹
1,860 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۷
1,890 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۰
1,910 ریال۱۳۹۴/۰۳/۴
1,935 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲
1,955 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۸
1,975 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۲
2,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۱۹
2,015 ریال۱۳۹۴/۰۲/۵
2,020 ریال۱۳۹۴/۰۱/۳۰
2,030 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۶
2,035 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۵
2,050 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۲
2,065 ریال۱۳۹۴/۰۱/۱۸
2,050 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۰
2,010 ریال۱۳۹۳/۱۲/۳
2,005 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲۴
2,010 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۵
2,020 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۲
2,030 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۰
2,020 ریال۱۳۹۳/۰۹/۹
2,010 ریال۱۳۹۳/۰۹/۴
2,020 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱
2,025 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۶
2,030 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۴
2,050 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۷
2,060 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۳
2,060 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۰
2,070 ریال۱۳۹۳/۰۸/۹
2,075 ریال۱۳۹۳/۰۷/۱۶
2,065 ریال۱۳۹۳/۰۷/۳

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 5,494 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 46 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.84%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 5,899 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 359 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.48%