شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 865
  هر کیلو ورق سیاه 12

 • نرخ فعلی:5540
 • بالاترین قیمت ماه:5540
 • پایین ترین قیمت ماه:5440
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:40
 • درصد بیشترین نوسان ماه:1.84%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۸/۲۰

نمودار تحولات سالانه قیمت تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 865

آرشیو قیمت کالا تاریخ
5,540 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۰
5,520 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۳
5,540 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۱
5,500 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱
5,480 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۹
5,440 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۳
5,480 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۲
5,400 ریال۱۳۹۸/۰۷/۱۰
5,480 ریال۱۳۹۸/۰۷/۷
5,500 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲
5,550 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۰
5,630 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۰
5,570 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۶
5,600 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۴
5,650 ریال۱۳۹۸/۰۵/۹
5,700 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۳
6,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۹
6,050 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۹
6,150 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۸
6,250 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۶
6,050 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۱
6,100 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۰
6,200 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۹
6,250 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۸
6,300 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۱
6,500 ریال۱۳۹۸/۰۳/۸
6,550 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱
6,500 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۱
6,700 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۰
6,800 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۸
6,850 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
7,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۷
6,930 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
6,650 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۰
6,300 ریال۱۳۹۸/۰۲/۷
6,250 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲
6,150 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۷
6,300 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۵
6,350 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۴
6,400 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۱
6,100 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۷
5,800 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
5,880 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
6,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۱
6,150 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
6,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۶
5,700 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
5,350 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
5,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
5,050 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
4,930 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
4,700 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۳
4,500 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
4,400 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
4,250 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
4,100 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۱
4,150 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
4,250 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
3,900 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۷
3,850 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
3,900 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۵
3,950 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
4,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
4,050 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
4,150 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
4,270 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۰
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
4,320 ریال۱۳۹۷/۰۸/۳۰
4,340 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۸
4,400 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
4,400 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
4,450 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۵
4,400 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
4,370 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۳
4,400 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
4,360 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
4,330 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
4,230 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
4,130 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
4,020 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
4,020 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
4,070 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
4,110 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
4,150 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۲
4,170 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۱
4,250 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
4,470 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
4,530 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
4,330 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
4,160 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳۱
4,020 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
4,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۱
3,850 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
4,250 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۷
4,200 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
3,850 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
3,830 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
3,770 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
3,830 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
3,850 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
3,870 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۵
3,930 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
4,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
4,150 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
4,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
3,870 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
3,770 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۶
3,900 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
3,950 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
4,050 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۱
4,450 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
4,650 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
4,550 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
3,800 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
3,550 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱
3,400 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
3,330 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
3,230 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
3,200 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
3,240 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۰
3,190 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
3,210 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۳
3,240 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۲
3,290 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
3,270 ریال۱۳۹۷/۰۴/۹
3,320 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
3,380 ریال۱۳۹۷/۰۴/۵
3,350 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
3,170 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
3,150 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۰
3,100 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
3,110 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
3,050 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
2,970 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
3,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
2,950 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
2,930 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
2,950 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۳
2,930 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
2,920 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳
2,900 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲
2,910 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
2,930 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۶
2,910 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۲
2,940 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۸
2,970 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۷
2,940 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۶
2,920 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۵
2,870 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۱
2,850 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۰
2,830 ریال۱۳۹۷/۰۲/۸
2,850 ریال۱۳۹۷/۰۲/۵
2,840 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲
2,860 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱
2,850 ریال۱۳۹۷/۰۱/۳۰
2,810 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۸
2,860 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۷
2,890 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۶
2,930 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۲
2,970 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
2,850 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۹
2,790 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
2,740 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۱
2,730 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۰
2,740 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
2,750 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۶
2,740 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۴
2,780 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۳
2,790 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
2,780 ریال۱۳۹۶/۱۲/۹
2,810 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
2,820 ریال۱۳۹۶/۱۲/۷
2,720 ریال۱۳۹۶/۱۲/۶
2,730 ریال۱۳۹۶/۱۲/۳
2,740 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
2,770 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
2,790 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
2,740 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۵
2,710 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
2,690 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۱
2,680 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۸
2,650 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
2,630 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۵
2,610 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۱
2,630 ریال۱۳۹۶/۱۱/۹
2,620 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
2,630 ریال۱۳۹۶/۱۱/۴
2,600 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱
2,550 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
2,530 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۶
2,520 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۸
2,495 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۷
2,490 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۳
2,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
2,520 ریال۱۳۹۶/۱۰/۴
2,530 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
2,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۹
2,510 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۸
2,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۷
2,490 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۶
2,460 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۶
2,480 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۳
2,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
2,530 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳۰
2,480 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۶
2,490 ریال۱۳۹۶/۰۸/۹
2,495 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳
2,485 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
2,475 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
2,460 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
2,465 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۶
2,490 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
2,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
2,510 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
2,525 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
2,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
2,475 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
2,480 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۲
2,490 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۰
2,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۵
2,465 ریال۱۳۹۶/۰۷/۴
2,425 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳
2,440 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲
2,450 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
2,490 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
2,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۷
2,520 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۶
2,490 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
2,480 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۳
2,485 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۲
2,475 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۱
2,460 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۶
2,480 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۵
2,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۴
2,525 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۲
2,520 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
2,560 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
2,580 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
2,560 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۱
2,570 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۰
2,560 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
2,620 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
2,550 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
2,470 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
2,390 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۶
2,400 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۵
2,430 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۱
2,450 ریال۱۳۹۶/۰۵/۸
2,420 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
2,420 ریال۱۳۹۶/۰۵/۵
2,330 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
2,370 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
2,420 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
2,470 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۷
2,350 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
2,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۱
2,280 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
2,340 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۸
2,290 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
2,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
2,240 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
2,205 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۱
2,210 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
2,190 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۳
2,180 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۲
2,170 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۰
2,150 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹
2,160 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
2,250 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۳
2,210 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۲
2,200 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۹
2,180 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۸
2,145 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۷
2,150 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۶
2,120 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۵
2,100 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۱
2,020 ریال۱۳۹۵/۰۸/۹
2,030 ریال۱۳۹۵/۰۸/۵
1,975 ریال۱۳۹۵/۰۸/۴
1,995 ریال۱۳۹۵/۰۸/۳
1,965 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۸
1,945 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۷
1,925 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۵
1,910 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۴
1,930 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۸
1,910 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۰
1,850 ریال۱۳۹۵/۰۷/۴
1,840 ریال۱۳۹۵/۰۶/۳۱
1,835 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۴
1,830 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۴
1,825 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۰
1,810 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۷
1,800 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۳
1,790 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۰
1,760 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۴
1,740 ریال۱۳۹۵/۰۴/۳۰
1,750 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۸
1,730 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۰
1,740 ریال۱۳۹۵/۰۴/۱۵
1,850 ریال۱۳۹۵/۰۳/۱۰
1,770 ریال۱۳۹۵/۰۲/۳۰
1,840 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۶
1,845 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۸
1,860 ریال۱۳۹۵/۰۲/۵
1,865 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲
1,870 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱
1,830 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۱
1,750 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۰
1,650 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۳
1,655 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۹
1,635 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۷
1,585 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۲
1,595 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۹
1,575 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۵
1,560 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۱
1,570 ریال۱۳۹۴/۱۲/۸
1,550 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۸
1,560 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۵
1,575 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۱
1,560 ریال۱۳۹۴/۱۱/۶
1,550 ریال۱۳۹۴/۱۱/۴
1,555 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۶
1,565 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۴
1,575 ریال۱۳۹۴/۱۰/۵
1,585 ریال۱۳۹۴/۰۹/۲۶
1,580 ریال۱۳۹۴/۰۸/۳۰
1,585 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۷
1,565 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۶
1,550 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۵
1,530 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۴
1,520 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۳
1,515 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۰
1,535 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۷
1,545 ریال۱۳۹۴/۰۸/۹
1,555 ریال۱۳۹۴/۰۸/۴
1,565 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۹
1,580 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۶
1,570 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۵
1,590 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۲
1,610 ریال۱۳۹۴/۰۷/۱۹
1,650 ریال۱۳۹۴/۰۷/۱۳
1,660 ریال۱۳۹۴/۰۷/۱۲
1,670 ریال۱۳۹۴/۰۷/۵
1,680 ریال۱۳۹۴/۰۶/۳۱
1,710 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۹
1,700 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۸
1,710 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۶
1,720 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۵
1,710 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۱
1,705 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱۶
1,715 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱۴
1,725 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱۰
1,720 ریال۱۳۹۴/۰۶/۵
1,740 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۴
1,755 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۷
1,760 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۴
1,780 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۲
1,800 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
1,830 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲۳
1,860 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲
1,865 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۷
1,860 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۴
1,830 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۰
1,850 ریال۱۳۹۴/۰۳/۴
1,880 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲
1,940 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۹
1,920 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۸
1,940 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۰
1,950 ریال۱۳۹۴/۰۲/۱۹
1,960 ریال۱۳۹۴/۰۱/۱۶
1,965 ریال۱۳۹۳/۱۲/۲۳
1,975 ریال۱۳۹۳/۱۲/۳
1,960 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۸
1,965 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۷
1,970 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۲
1,980 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۰
1,990 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۶
2,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۵
2,010 ریال۱۳۹۳/۰۹/۹
1,975 ریال۱۳۹۳/۰۹/۴
1,985 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲
2,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۸
2,005 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۷
2,010 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۶
2,020 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۴
2,030 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۹
2,045 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۷
2,055 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۳
2,055 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۰
2,060 ریال۱۳۹۳/۰۸/۹
2,100 ریال۱۳۹۳/۰۷/۱۶
2,110 ریال۱۳۹۳/۰۷/۳

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 5,494 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 46 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.84%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 5,899 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 359 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.48%