شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 720
  هر کیلو ورق سیاه 10

 • نرخ فعلی:6700
 • بالاترین قیمت ماه:6950
 • پایین ترین قیمت ماه:5700
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:350
 • درصد بیشترین نوسان ماه:1.52%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۹/۲۳

نمودار تحولات سالانه قیمت تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 720

آرشیو قیمت کالا تاریخ
6,730 ریال۱۳۹۸/۰۹/۲۱
6,950 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۹
6,600 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۷
6,500 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۶
6,300 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۳
6,250 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۱
6,200 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۰
6,050 ریال۱۳۹۸/۰۹/۶
5,950 ریال۱۳۹۸/۰۹/۵
5,700 ریال۱۳۹۸/۰۹/۲
5,850 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۹
6,050 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۶
5,530 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۰
5,520 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۳
5,540 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۱
5,500 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱
5,480 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۹
5,440 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۳
5,480 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۲
5,400 ریال۱۳۹۸/۰۷/۱۰
5,480 ریال۱۳۹۸/۰۷/۷
5,500 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲
5,550 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۰
5,630 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۰
5,570 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۶
5,600 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۴
5,650 ریال۱۳۹۸/۰۵/۹
5,700 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۳
6,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۹
6,150 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۸
6,250 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۶
6,050 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۱
6,100 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۰
6,200 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۹
6,250 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۸
6,300 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۱
6,500 ریال۱۳۹۸/۰۳/۸
6,550 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱
6,500 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۱
6,700 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۰
6,800 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۸
6,850 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
7,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۷
6,930 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
6,650 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۰
6,300 ریال۱۳۹۸/۰۲/۷
6,250 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲
6,150 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۷
6,300 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۵
6,350 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۴
6,400 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۱
6,100 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۷
5,800 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
5,880 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
6,100 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۱
6,200 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
6,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۶
5,800 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
5,350 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
5,150 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
5,050 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
4,700 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۳
4,500 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
4,400 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
4,250 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
4,100 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۱
4,150 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
4,250 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
3,900 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۷
3,850 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
3,900 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۵
3,950 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
4,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
4,050 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
4,150 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
4,270 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۰
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
4,320 ریال۱۳۹۷/۰۸/۳۰
4,340 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۸
4,400 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
4,400 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
4,450 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۵
4,400 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
4,370 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۳
4,400 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
4,360 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
4,330 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
4,230 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
4,130 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
4,020 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
4,020 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
4,070 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
4,110 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
4,150 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۲
4,170 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۱
4,250 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
4,470 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
4,530 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
4,330 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
4,160 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳۱
4,020 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
4,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۱
3,850 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
4,250 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۷
4,200 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
3,850 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
3,830 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
3,770 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
3,830 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
3,850 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
3,870 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۵
3,930 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
4,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
4,150 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
4,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
3,870 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
3,770 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۶
3,900 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
3,950 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
4,050 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۱
4,450 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
4,650 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
4,550 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
3,800 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
3,550 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱
3,400 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
3,330 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
3,230 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
3,200 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
3,240 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۰
3,190 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
3,210 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۳
3,240 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۲
3,290 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
3,270 ریال۱۳۹۷/۰۴/۹
3,320 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
3,380 ریال۱۳۹۷/۰۴/۵
3,350 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
3,170 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
3,150 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۰
3,100 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
3,110 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
3,050 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
2,970 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
3,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
2,950 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
2,930 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
2,950 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۳
2,930 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
2,920 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳
2,900 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۱
2,910 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
2,950 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۶
2,910 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۲
2,940 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۸
2,970 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۷
2,940 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۶
2,920 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۵
2,870 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۱
2,840 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۰
2,820 ریال۱۳۹۷/۰۲/۸
2,850 ریال۱۳۹۷/۰۲/۵
2,830 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲
2,860 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱
2,850 ریال۱۳۹۷/۰۱/۳۰
2,810 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۸
2,840 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۷
2,880 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۶
2,910 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۲
2,970 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
2,810 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۹
2,750 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
2,720 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۱
2,710 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۰
2,720 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۶
2,710 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۴
2,740 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۳
2,750 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
2,740 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۰
2,750 ریال۱۳۹۶/۱۲/۹
2,780 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
2,800 ریال۱۳۹۶/۱۲/۷
2,700 ریال۱۳۹۶/۱۲/۶
2,710 ریال۱۳۹۶/۱۲/۳
2,740 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
2,750 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
2,770 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
2,710 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۵
2,690 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
2,670 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۱
2,650 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۸
2,640 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
2,620 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۵
2,600 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
2,610 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۱
2,630 ریال۱۳۹۶/۱۱/۹
2,620 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
2,630 ریال۱۳۹۶/۱۱/۴
2,600 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱
2,540 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
2,510 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۰
2,520 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۸
2,490 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۷
2,470 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۳
2,480 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
2,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۴
2,520 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
2,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۸
2,495 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۶
2,450 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۸
2,460 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۳
2,470 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۱
2,490 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
2,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
2,530 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳۰
2,460 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۴
2,455 ریال۱۳۹۶/۰۸/۹
2,470 ریال۱۳۹۶/۰۸/۶
2,475 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳
2,460 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
2,455 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
2,450 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
2,460 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۶
2,490 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
2,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
2,510 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
2,525 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
2,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
2,475 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
2,480 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۲
2,490 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۰
2,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۵
2,465 ریال۱۳۹۶/۰۷/۴
2,425 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳
2,440 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲
2,450 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
2,490 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
2,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۷
2,520 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۶
2,490 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
2,480 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۳
2,485 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۲
2,475 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۱
2,460 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۶
2,480 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۵
2,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۴
2,520 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۲
2,510 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
2,560 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
2,580 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
2,560 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۱
2,580 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۰
2,560 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
2,620 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
2,550 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
2,470 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
2,390 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۶
2,400 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۵
2,430 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۱
2,450 ریال۱۳۹۶/۰۵/۸
2,420 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
2,420 ریال۱۳۹۶/۰۵/۵
2,330 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
2,370 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
2,420 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
2,470 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۷
2,350 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
2,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۱
2,280 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۰
2,290 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
2,370 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۸
2,310 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
2,320 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۴
2,310 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
2,270 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
2,220 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۱
2,230 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
2,200 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
2,195 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۳
2,180 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۲
2,175 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۱
2,170 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۰
2,150 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹
2,160 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
2,255 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۳
2,215 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۲
2,200 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۹
2,180 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۸
2,125 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۷
2,110 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۵
2,100 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۱
2,015 ریال۱۳۹۵/۰۸/۶
2,030 ریال۱۳۹۵/۰۸/۵
1,975 ریال۱۳۹۵/۰۸/۳
1,965 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۹
1,945 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۷
1,915 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۵
1,905 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۸
1,880 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۲
1,885 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۰
1,825 ریال۱۳۹۵/۰۷/۴
1,815 ریال۱۳۹۵/۰۶/۳۱
1,805 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۴
1,810 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۱
1,800 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۷
1,805 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۰
1,780 ریال۱۳۹۵/۰۶/۳
1,785 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱
1,795 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۸
1,800 ریال۱۳۹۵/۰۵/۳
1,810 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۸
1,820 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۰
1,810 ریال۱۳۹۵/۰۴/۱۵
1,850 ریال۱۳۹۵/۰۳/۱۰
1,840 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۸
1,855 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۶
1,880 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۱
1,870 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۸
1,885 ریال۱۳۹۵/۰۲/۹
1,895 ریال۱۳۹۵/۰۲/۸
1,875 ریال۱۳۹۵/۰۲/۵
1,880 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱
1,840 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۱
1,790 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۰
1,665 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۳
1,650 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۹
1,640 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۷
1,620 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۲
1,630 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۹
1,610 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۵
1,600 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۱
1,610 ریال۱۳۹۴/۱۲/۸
1,550 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۸
1,560 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۵
1,575 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۱
1,560 ریال۱۳۹۴/۱۱/۶
1,550 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۶
1,570 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۴
1,590 ریال۱۳۹۴/۰۹/۲۶
1,580 ریال۱۳۹۴/۰۹/۲
1,590 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۷
1,570 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۶
1,550 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۵
1,530 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۴
1,520 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۳
1,515 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۰
1,540 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۷
1,550 ریال۱۳۹۴/۰۸/۹
1,560 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۹
1,580 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۶
1,570 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۵
1,600 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۲
1,640 ریال۱۳۹۴/۰۷/۱۳
1,650 ریال۱۳۹۴/۰۷/۱۲
1,670 ریال۱۳۹۴/۰۷/۸
1,680 ریال۱۳۹۴/۰۷/۵
1,700 ریال۱۳۹۴/۰۶/۳۱
1,710 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۹
1,705 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۸
1,715 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۶
1,720 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۵
1,710 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۱
1,700 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱۶
1,705 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱۵
1,725 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱۴
1,720 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱۰
1,710 ریال۱۳۹۴/۰۶/۵
1,720 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۸
1,710 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۷
1,720 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۱
1,735 ریال۱۳۹۴/۰۵/۷
1,755 ریال۱۳۹۴/۰۵/۵
1,760 ریال۱۳۹۴/۰۵/۳
1,780 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
1,790 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲۳
1,820 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲۱
1,830 ریال۱۳۹۴/۰۴/۱۴
1,825 ریال۱۳۹۴/۰۴/۹
1,810 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۸
1,795 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۷
1,800 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۶
1,790 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۳
1,780 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۷
1,790 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۰
1,820 ریال۱۳۹۴/۰۳/۴
1,840 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲
1,895 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۹
1,900 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۸
1,910 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۷
1,930 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۰
1,950 ریال۱۳۹۴/۰۲/۱۹
1,960 ریال۱۳۹۴/۰۲/۵
1,965 ریال۱۳۹۴/۰۱/۳۰
1,975 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۶
1,990 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۲
1,980 ریال۱۳۹۳/۱۲/۲۳
1,990 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۸
1,995 ریال۱۳۹۳/۱۲/۳
2,010 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۷
2,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۵
2,010 ریال۱۳۹۳/۰۹/۹
2,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۴
2,010 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲
2,020 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱
2,025 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۶
2,030 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۴
2,035 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۷
2,040 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۳
2,040 ریال۱۳۹۳/۰۸/۹
2,030 ریال۱۳۹۳/۰۷/۱۶
2,005 ریال۱۳۹۳/۰۷/۳

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 5,909 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 851 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.4%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 5,874 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 886 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.08%