شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 130
  هر کیلو نبشی 12

 • نرخ فعلی:4400
 • بالاترین قیمت ماه:4400
 • پایین ترین قیمت ماه:4400
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۸/۱۱

نمودار تحولات سالانه قیمت تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 130

آرشیو قیمت کالا تاریخ
4,400 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۱
4,300 ریال۱۳۹۸/۰۷/۱۵
4,400 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲
4,450 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۷
4,550 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۳
4,670 ریال۱۳۹۸/۰۴/۹
4,850 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۹
4,930 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۹
5,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۸
5,100 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۱
5,250 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۸
5,350 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۶
5,250 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
5,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۰
4,830 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۷
5,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۴
5,100 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۱
4,900 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۷
4,700 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۸
4,800 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
5,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۶
4,900 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
4,750 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
4,550 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
4,650 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
4,750 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
4,550 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
4,230 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۷
4,150 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۳
3,970 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
3,920 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
3,720 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳۰
3,800 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
3,830 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
3,730 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
3,600 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۱
3,640 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
3,740 ریال۱۳۹۷/۱۰/۶
3,880 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
3,480 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
3,340 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
3,670 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
3,750 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
3,950 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
4,060 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
4,400 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
4,430 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۸
4,530 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
4,530 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
4,670 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
4,550 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
4,470 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
4,600 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
4,430 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
4,600 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
4,650 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
4,430 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
4,510 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
4,630 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
4,850 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
4,550 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
4,370 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
4,510 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
4,630 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
4,230 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
4,130 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
4,330 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
4,370 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
4,600 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
4,700 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
4,450 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
4,600 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۶
4,480 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
4,770 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
4,870 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۱
5,050 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
5,230 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
5,150 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
3,850 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
3,550 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
3,450 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
3,350 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
3,400 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۴
3,410 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۲
3,450 ریال۱۳۹۷/۰۴/۹
3,520 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
3,420 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
3,280 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
3,110 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
3,050 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
3,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
2,850 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
2,800 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۳
2,750 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۶
2,680 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳
2,700 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱
2,730 ریال۱۳۹۷/۰۱/۳۰
2,600 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۹
2,720 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۸
2,750 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۷
2,810 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۲
2,870 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
2,630 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
2,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
2,470 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
2,400 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
2,360 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
2,280 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۱
2,300 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
2,270 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
2,300 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۰
2,320 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
2,300 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۶
2,190 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۳
2,175 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۳
2,180 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
2,220 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳۰
2,160 ریال۱۳۹۶/۰۸/۴
2,140 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
2,100 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
2,150 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
2,200 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
2,250 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
2,100 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
2,050 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
2,100 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
2,160 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۷
2,190 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
2,265 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
2,300 ریال۱۳۹۶/۰۶/۸
2,360 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
2,380 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
2,470 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
2,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱
2,400 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۸
2,440 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
2,430 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
2,300 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
2,260 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۶
2,200 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
2,100 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
2,200 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
2,070 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
1,970 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
1,880 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
1,760 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
1,750 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۱
1,720 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
1,800 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۳
1,700 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۶
1,635 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۲
1,615 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۵
1,625 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۸
1,690 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۱
1,680 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۵
1,620 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۹
1,700 ریال۱۳۹۵/۰۴/۱۵
1,680 ریال۱۳۹۵/۰۳/۷
1,700 ریال۱۳۹۵/۰۲/۳۰
1,735 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۸
1,750 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۷
1,775 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۱
1,740 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۰
1,750 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۳
1,825 ریال۱۳۹۵/۰۲/۶
1,880 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲
1,820 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۱
1,650 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۷
1,530 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۴
1,650 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۹
1,520 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۷
1,510 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۶
1,470 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۹
1,350 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۳
1,370 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۲
1,430 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۱
1,340 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۰
1,270 ریال۱۳۹۴/۱۲/۸
1,240 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲
1,250 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۵
1,260 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۵
1,360 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱
1,365 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۴
1,385 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۶
1,400 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۴
1,500 ریال۱۳۹۴/۰۷/۳۰
1,530 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۴
1,570 ریال۱۳۹۴/۰۵/۵
1,590 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
1,590 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲
1,600 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۰
1,610 ریال۱۳۹۴/۰۳/۷
1,630 ریال۱۳۹۴/۰۲/۱۹
1,650 ریال۱۳۹۳/۱۲/۴
1,640 ریال۱۳۹۳/۱۲/۳
1,765 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۸
1,800 ریال۱۳۹۳/۱۰/۴
1,900 ریال۱۳۹۳/۰۹/۵
1,965 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۳
1,965 ریال۱۳۹۳/۰۷/۱۶
1,960 ریال۱۳۹۳/۰۷/۳

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 4,367 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 33 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.76%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 4,718 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 318 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.23%