شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • شاخه: 6 متری / وزن: 42
  هر کیلو ناودانی 6.5

 • نرخ فعلی:4700
 • بالاترین قیمت ماه:4700
 • پایین ترین قیمت ماه:4700
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۸/۱۱

نمودار تحولات سالانه قیمت شاخه: 6 متری / وزن: 42

آرشیو قیمت کالا تاریخ
4,700 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۱
4,650 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۴
4,700 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۷
4,900 ریال۱۳۹۸/۰۴/۹
4,850 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۹
4,950 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۹
5,100 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۱
5,250 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۸
5,350 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۶
5,250 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
5,080 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۰
4,920 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۷
5,020 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۴
5,150 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۱
4,900 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۹
4,830 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۷
4,730 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۸
4,830 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
5,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۶
4,900 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
4,800 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
4,550 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
4,650 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
4,750 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
4,550 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
4,230 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۷
4,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
3,840 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
3,700 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۵
3,720 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
3,830 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
3,800 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
3,700 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۱
3,870 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
4,030 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
3,540 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
3,400 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
3,730 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
3,850 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
4,170 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
4,430 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
4,630 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۸
4,720 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
4,720 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
4,540 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
4,500 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
4,600 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
4,440 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
4,600 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
4,720 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
4,440 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
4,500 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
4,650 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
5,170 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
4,700 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
4,440 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
4,540 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
4,720 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
4,370 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
4,170 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
4,370 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
4,470 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
4,530 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
4,720 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
4,820 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
4,620 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
4,650 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
4,920 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
5,080 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
5,250 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
3,850 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
3,560 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
3,450 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
3,520 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
3,540 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
3,570 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
3,440 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
3,200 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
3,150 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
3,050 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
2,870 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
2,830 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۳
2,700 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۶
2,630 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳
2,640 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱
2,730 ریال۱۳۹۷/۰۱/۳۰
2,620 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۹
2,750 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۷
2,800 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۲
2,860 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
2,670 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
2,460 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
2,450 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
2,400 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
2,310 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
2,320 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۱
2,380 ریال۱۳۹۶/۱۱/۴
2,360 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
2,300 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۰
2,320 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۷
2,280 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
2,200 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۵
2,250 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
2,255 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
2,050 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
2,060 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۰
2,320 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
2,300 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
2,340 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
2,350 ریال۱۳۹۶/۰۶/۸
2,370 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
2,480 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
2,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱
2,460 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
2,410 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
2,200 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
2,110 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
2,120 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
2,080 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
1,930 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
1,820 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
1,635 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۱
1,615 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
1,730 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۳
1,655 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۲
1,630 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۹
1,650 ریال۱۳۹۵/۰۵/۳۱
1,660 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۵
1,680 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۱
1,770 ریال۱۳۹۵/۰۲/۳۰
1,730 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۸
1,750 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۰
1,800 ریال۱۳۹۵/۰۲/۸
1,860 ریال۱۳۹۵/۰۲/۶
1,910 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲
1,930 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۱
1,790 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۷
1,700 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۴
1,360 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۹
1,340 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۰
1,310 ریال۱۳۹۴/۱۲/۸
1,215 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲
1,260 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۵
1,310 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱
1,380 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۴
1,480 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۶
1,485 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۴
1,530 ریال۱۳۹۴/۰۷/۳۰
1,550 ریال۱۳۹۴/۰۷/۱
1,560 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱
1,570 ریال۱۳۹۴/۰۵/۵
1,640 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
1,640 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲
1,660 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۴
1,670 ریال۱۳۹۴/۰۲/۶
1,690 ریال۱۳۹۴/۰۲/۱
1,675 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۴
1,720 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۰
1,730 ریال۱۳۹۳/۱۲/۷
1,770 ریال۱۳۹۳/۱۲/۴
1,800 ریال۱۳۹۳/۱۲/۳
1,920 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۸
1,930 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۱
1,960 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۷
2,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۶
2,120 ریال۱۳۹۳/۱۰/۴
2,125 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۶
2,135 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۳
2,135 ریال۱۳۹۳/۰۸/۹
2,125 ریال۱۳۹۳/۰۷/۳

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 4,675 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 25 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.53%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 4,792 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 92 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.96%