شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • شاخه: 12 متری / وزن: 215
  هر کیلو ناودانی 18

 • نرخ فعلی:6400
 • بالاترین قیمت ماه:6400
 • پایین ترین قیمت ماه:6400
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نمودار تحولات سالانه قیمت شاخه: 12 متری / وزن: 215

آرشیو قیمت کالا تاریخ
6,400 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۱
6,500 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۸
6,600 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۶
6,500 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
6,300 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۰
6,100 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۷
6,200 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۴
6,300 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۱
6,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۷
5,800 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۸
5,900 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
6,100 ریال۱۳۹۷/۱۲/۶
6,050 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
5,970 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
5,750 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
5,440 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۷
5,300 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
5,100 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
4,700 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
4,800 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
4,150 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
4,450 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
4,700 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
4,800 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
4,900 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۸
4,990 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
4,990 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
5,030 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
4,820 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
4,770 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
4,820 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
4,900 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
5,450 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
5,130 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
5,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
4,850 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
4,450 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
4,320 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
4,520 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
4,550 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
4,620 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
4,830 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
4,930 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
4,830 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
5,050 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
5,150 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
5,350 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
4,350 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
3,900 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
3,700 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
3,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
3,550 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
3,580 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
3,350 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
3,320 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
3,250 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
3,200 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
3,130 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
3,090 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۳
3,030 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۶
3,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
2,750 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
2,700 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
2,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
2,450 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
2,300 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۰
2,350 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
2,480 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۵
2,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۰
2,580 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
2,590 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
2,580 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
2,600 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
2,550 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
2,530 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
2,480 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
2,450 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
2,470 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۳
2,300 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۲
2,250 ریال۱۳۹۵/۰۸/۹
2,050 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۵
2,060 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۲
2,070 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۹
2,100 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۹
2,120 ریال۱۳۹۵/۰۴/۱۵
2,250 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۸
2,260 ریال۱۳۹۵/۰۲/۸
2,290 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۰
2,280 ریال۱۳۹۴/۱۲/۸
2,230 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۵
2,200 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۴
2,250 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۶
2,530 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۴
2,430 ریال۱۳۹۴/۰۷/۳۰
2,500 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۴
2,550 ریال۱۳۹۴/۰۵/۵
2,450 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
2,450 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲
2,500 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳۰
2,600 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۴
2,620 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳
2,650 ریال۱۳۹۴/۰۲/۱۹
2,800 ریال۱۳۹۳/۱۲/۳
2,880 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۸
2,680 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲۴
2,700 ریال۱۳۹۳/۰۹/۹
2,750 ریال۱۳۹۳/۰۹/۵
2,850 ریال۱۳۹۳/۰۹/۴
2,900 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۶
2,840 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۵
2,700 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۹
2,740 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۳
2,740 ریال۱۳۹۳/۰۸/۹
2,670 ریال۱۳۹۳/۰۷/۱۶

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 6,400 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 6,400 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%