شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • شاخه: 12 متری / وزن: 170
  هر کیلو ناودانی 16

 • نرخ فعلی:4950
 • بالاترین قیمت ماه:4950
 • پایین ترین قیمت ماه:4750
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:200
 • درصد بیشترین نوسان ماه:4.21%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۹/۱۰

نمودار تحولات سالانه قیمت شاخه: 12 متری / وزن: 170

آرشیو قیمت کالا تاریخ
4,950 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۰
4,750 ریال۱۳۹۸/۰۹/۳
4,600 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۴
4,530 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۱
4,450 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۷
4,580 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۴
4,630 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۳
4,800 ریال۱۳۹۸/۰۴/۹
4,950 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۹
5,100 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۱
5,250 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۸
5,350 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۶
5,250 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
5,080 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۰
4,920 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۷
5,020 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۴
5,150 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۱
4,900 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۹
4,830 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۷
4,630 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۸
4,830 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
5,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۶
4,930 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
4,750 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
4,550 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
4,650 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
4,750 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
4,550 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
4,230 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۷
4,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
3,880 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
3,700 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۵
3,900 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
3,850 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
3,720 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۱
3,900 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
4,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۶
4,100 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
3,670 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
3,550 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
3,800 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
3,950 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
4,250 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
4,600 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
4,650 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۸
4,720 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
4,720 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
4,820 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
4,810 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
4,600 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
4,550 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
4,600 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
4,440 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
4,600 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
4,740 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
4,440 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
4,500 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
4,700 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
5,220 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
4,820 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
4,700 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
4,600 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
4,830 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
4,330 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
4,200 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
4,440 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
4,530 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
4,630 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
4,770 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
4,570 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
4,900 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
5,020 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
5,250 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
3,850 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
3,550 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
3,450 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
3,350 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
3,520 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
3,530 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
3,450 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
3,300 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
3,150 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
3,050 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
2,940 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
2,880 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۳
2,830 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۶
2,750 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱
2,780 ریال۱۳۹۷/۰۱/۳۰
2,620 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۹
2,750 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۷
2,800 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۲
2,860 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
2,680 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
2,550 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
2,430 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
2,410 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۱
2,360 ریال۱۳۹۶/۱۱/۴
2,400 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
2,330 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
2,300 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۰
2,340 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۷
2,320 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
2,300 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۶
2,200 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۳
2,180 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳۰
2,100 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۵
2,150 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
2,100 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
2,165 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
2,200 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
2,250 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
2,100 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
2,040 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
2,050 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
2,100 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
2,155 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۷
2,180 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
2,260 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
2,290 ریال۱۳۹۶/۰۶/۸
2,360 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
2,470 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱
2,400 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۸
2,450 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
2,420 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
2,300 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
2,250 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
2,080 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
2,120 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
2,170 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
2,090 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
1,930 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
1,850 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
1,800 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
1,715 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۱
1,700 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
1,820 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۳
1,700 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۶
1,670 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۲
1,650 ریال۱۳۹۵/۰۸/۹
1,630 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۲
1,640 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۹
1,600 ریال۱۳۹۵/۰۶/۷
1,610 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۵
1,630 ریال۱۳۹۵/۰۴/۱۵
1,670 ریال۱۳۹۵/۰۳/۱۰
1,690 ریال۱۳۹۵/۰۳/۷
1,720 ریال۱۳۹۵/۰۲/۳۰
1,730 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۸
1,750 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۰
1,800 ریال۱۳۹۵/۰۲/۸
1,860 ریال۱۳۹۵/۰۲/۶
1,910 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲
1,930 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۱
1,740 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۷
1,610 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۴
1,660 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۹
1,510 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۶
1,500 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۱
1,490 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۰
1,480 ریال۱۳۹۴/۱۲/۸
1,400 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۵
1,370 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱
1,490 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۴
1,540 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۶
1,630 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۴
1,700 ریال۱۳۹۴/۰۷/۳۰
1,625 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۴
1,630 ریال۱۳۹۴/۰۵/۵
1,660 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
1,660 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲
1,680 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳۰
1,700 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۷
1,730 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳
1,735 ریال۱۳۹۴/۰۲/۱۹
1,750 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۷
1,795 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۰
1,800 ریال۱۳۹۳/۱۲/۳
1,855 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۸
1,885 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۱
1,905 ریال۱۳۹۳/۱۰/۴
1,940 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲۴
1,950 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۷
1,960 ریال۱۳۹۳/۰۹/۹
1,970 ریال۱۳۹۳/۰۹/۵
2,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۶
2,010 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۳
2,010 ریال۱۳۹۳/۰۷/۳

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 4,708 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 242 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.14%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 4,693 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 257 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.48%