شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • شاخه: 12 متری / وزن: 155
  هر کیلو ناودانی 14

 • نرخ فعلی:5100
 • بالاترین قیمت ماه:5100
 • پایین ترین قیمت ماه:4750
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:200
 • درصد بیشترین نوسان ماه:7.37%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۹/۱۷

نمودار تحولات سالانه قیمت شاخه: 12 متری / وزن: 155

آرشیو قیمت کالا تاریخ
5,100 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۷
4,950 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۰
4,750 ریال۱۳۹۸/۰۹/۳
4,600 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۴
4,530 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۱
4,450 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۷
4,580 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۴
4,630 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۳
4,800 ریال۱۳۹۸/۰۴/۹
4,950 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۹
5,100 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۱
5,250 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۸
5,350 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۶
5,250 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
5,080 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۰
4,920 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۷
5,020 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۴
5,150 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۱
4,900 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۹
4,830 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۷
4,630 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۸
4,830 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
5,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۶
4,930 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
4,650 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
4,550 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
4,650 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
4,750 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
4,550 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
4,230 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۷
4,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
3,880 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
3,700 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۵
3,900 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
3,850 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
3,720 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۱
3,900 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
4,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۶
4,100 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
3,670 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
3,550 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
3,800 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
3,950 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
4,250 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
4,550 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
4,650 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۸
4,730 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
4,730 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
4,900 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
4,680 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
4,600 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
4,440 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
4,600 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
4,720 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
4,440 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
4,500 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
4,670 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
4,920 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
4,570 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
4,530 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
4,600 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
4,630 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
4,230 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
4,130 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
4,330 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
4,430 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
4,630 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
4,770 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
4,570 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
4,900 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
5,020 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
5,250 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
3,850 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
3,550 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
3,450 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
3,350 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
3,400 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۴
3,420 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۲
3,450 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
3,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
3,530 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
3,420 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
3,300 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
3,150 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
3,050 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
2,920 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
2,870 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۳
2,740 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۶
2,730 ریال۱۳۹۷/۰۱/۳۰
2,620 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۹
2,750 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۷
2,800 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۲
2,860 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
2,680 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
2,550 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
2,400 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
2,320 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۱
2,360 ریال۱۳۹۶/۱۱/۴
2,400 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
2,330 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
2,300 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۰
2,340 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۷
2,320 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
2,300 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۶
2,200 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۳
2,180 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳۰
2,100 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۵
2,150 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
2,100 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
2,165 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
2,200 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
2,250 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
2,100 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
2,040 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
2,050 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
2,110 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
2,160 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۷
2,180 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
2,260 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
2,290 ریال۱۳۹۶/۰۶/۸
2,360 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
2,480 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱
2,400 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۸
2,450 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
2,420 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
2,300 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
2,250 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
2,080 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
2,120 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
2,170 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
2,090 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
1,940 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
1,850 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
1,800 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
1,710 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۱
1,700 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
1,820 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۳
1,710 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۶
1,680 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۲
1,650 ریال۱۳۹۵/۰۸/۹
1,600 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۲
1,590 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۹
1,550 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۵
1,590 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۹
1,625 ریال۱۳۹۵/۰۴/۱۵
1,670 ریال۱۳۹۵/۰۳/۱۰
1,690 ریال۱۳۹۵/۰۳/۷
1,720 ریال۱۳۹۵/۰۲/۳۰
1,730 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۸
1,750 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۰
1,800 ریال۱۳۹۵/۰۲/۸
1,860 ریال۱۳۹۵/۰۲/۶
1,910 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲
1,930 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۱
1,740 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۷
1,610 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۴
1,650 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۹
1,475 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۶
1,470 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۹
1,380 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۶
1,370 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۲
1,430 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۱
1,340 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۰
1,310 ریال۱۳۹۴/۱۲/۸
1,250 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲
1,320 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۵
1,360 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱
1,490 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۴
1,570 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۶
1,610 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۴
1,630 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۴
1,675 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
1,675 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲
1,700 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳۰
1,725 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۷
1,735 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳
1,740 ریال۱۳۹۴/۰۲/۱۹
1,750 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۷
1,800 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۰
1,805 ریال۱۳۹۳/۱۲/۳
1,855 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۸
1,885 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۶
1,900 ریال۱۳۹۳/۱۰/۴
1,920 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲۵
1,925 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲۴
1,935 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۷
1,955 ریال۱۳۹۳/۰۹/۵
1,980 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۳
1,980 ریال۱۳۹۳/۰۷/۳

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 4,786 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 314 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.56%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 4,710 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 390 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.28%