شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • شاخه: 6 متری / وزن: 64
  هر کیلو ناودانی 12

 • نرخ فعلی:5000
 • بالاترین قیمت ماه:5000
 • پایین ترین قیمت ماه:4630
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:250
 • درصد بیشترین نوسان ماه:7.99%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۹/۱۷

نمودار تحولات سالانه قیمت شاخه: 6 متری / وزن: 64

آرشیو قیمت کالا تاریخ
5,000 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۷
4,880 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۰
4,630 ریال۱۳۹۸/۰۹/۳
4,530 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۱
4,400 ریال۱۳۹۸/۰۶/۳۰
4,450 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۷
4,580 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۴
4,630 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۳
4,700 ریال۱۳۹۸/۰۴/۹
4,850 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۹
4,950 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۹
5,100 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۱
5,250 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۸
5,350 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۶
5,250 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
5,080 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۰
4,920 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۷
5,020 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۴
5,150 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۱
4,900 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۹
4,830 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۷
4,630 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۸
4,830 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
5,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۶
4,900 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
4,750 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
4,550 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
4,650 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
4,750 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
4,550 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
4,230 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۷
4,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
3,840 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
3,700 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۵
3,800 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
3,830 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
3,780 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
3,630 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
3,730 ریال۱۳۹۷/۱۰/۶
3,880 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
3,480 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
3,350 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
3,680 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
3,850 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
4,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
4,170 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
4,430 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
4,520 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۸
4,570 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
4,570 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
4,620 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
4,660 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
4,550 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
4,510 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
4,600 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
4,440 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
4,600 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
4,720 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
4,440 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
4,500 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
4,630 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
4,920 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
4,540 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
4,440 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
4,530 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
4,630 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
4,230 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
4,130 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
4,330 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
4,400 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
4,600 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
4,730 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
4,430 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
4,530 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
4,800 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
5,020 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
5,250 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
3,850 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
3,550 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
3,450 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
3,350 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
3,400 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۴
3,420 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۲
3,450 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
3,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
3,530 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
3,420 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
3,300 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
3,150 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
3,050 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
3,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
2,850 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
2,800 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
2,810 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۳
2,740 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۶
2,680 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳
2,700 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱
2,730 ریال۱۳۹۷/۰۱/۳۰
2,620 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۹
2,750 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۷
2,800 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۲
2,860 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
2,680 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
2,490 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
2,460 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
2,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
2,400 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
2,285 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۱
2,300 ریال۱۳۹۶/۱۱/۴
2,360 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
2,285 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
2,300 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۰
2,340 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۷
2,320 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
2,300 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۶
2,200 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۳
2,180 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳۰
2,100 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۵
2,150 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
2,100 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
2,165 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
2,200 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
2,250 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
2,100 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
2,040 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
2,050 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
2,110 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
2,160 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۷
2,185 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
2,270 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
2,290 ریال۱۳۹۶/۰۶/۸
2,360 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
2,470 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱
2,400 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۸
2,450 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
2,420 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
2,300 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
2,250 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
2,080 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
2,120 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
2,170 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
2,080 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
1,930 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
1,820 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
1,800 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
1,690 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۸
1,670 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۱
1,650 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
1,820 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۳
1,680 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۶
1,630 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۲
1,590 ریال۱۳۹۵/۰۸/۹
1,550 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۸
1,575 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۲
1,560 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۹
1,540 ریال۱۳۹۵/۰۶/۷
1,520 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۵
1,565 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۹
1,600 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۱
1,625 ریال۱۳۹۵/۰۴/۱۵
1,670 ریال۱۳۹۵/۰۳/۱۰
1,690 ریال۱۳۹۵/۰۳/۷
1,720 ریال۱۳۹۵/۰۲/۳۰
1,730 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۸
1,750 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۰
1,800 ریال۱۳۹۵/۰۲/۸
1,860 ریال۱۳۹۵/۰۲/۶
1,910 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲
1,930 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۱
1,750 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۷
1,610 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۴
1,650 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۹
1,475 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۶
1,470 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۹
1,380 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۶
1,370 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۲
1,430 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۱
1,340 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۰
1,310 ریال۱۳۹۴/۱۲/۸
1,215 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲
1,250 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۵
1,290 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱
1,330 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۴
1,400 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۶
1,440 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۴
1,470 ریال۱۳۹۴/۰۷/۳۰
1,490 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۴
1,500 ریال۱۳۹۴/۰۵/۵
1,540 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
1,540 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲
1,550 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳۰
1,560 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۴
1,590 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۷
1,630 ریال۱۳۹۴/۰۲/۱۹
1,670 ریال۱۳۹۴/۰۲/۶
1,690 ریال۱۳۹۴/۰۲/۱
1,700 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۷
1,740 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۰
1,750 ریال۱۳۹۳/۱۲/۴
1,700 ریال۱۳۹۳/۱۲/۳
1,825 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۶
1,830 ریال۱۳۹۳/۱۰/۴
1,865 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲۵
1,885 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲۴
1,890 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۷
1,920 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۳
1,925 ریال۱۳۹۳/۰۹/۹
1,930 ریال۱۳۹۳/۰۹/۵
1,965 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۶
1,980 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۳
1,980 ریال۱۳۹۳/۰۷/۱۶
1,990 ریال۱۳۹۳/۰۷/۳

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 4,688 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 312 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.66%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 4,665 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 335 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.18%