شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • شاخه: کلاف / وزن: 4.5
  هر کیلو میلگرد 6.5

 • نرخ فعلی:4650
 • بالاترین قیمت ماه:4650
 • پایین ترین قیمت ماه:4550
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:70
 • درصد بیشترین نوسان ماه:1.53%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۸/۱۹

نمودار تحولات سالانه قیمت شاخه: کلاف / وزن: 4.5

آرشیو قیمت کالا تاریخ
4,650 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۹
4,580 ریال۱۳۹۸/۰۸/۸
4,550 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱
4,500 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۰
4,550 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۶
4,820 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲
4,650 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۰
4,700 ریال۱۳۹۸/۰۴/۴
5,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۹
5,150 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۰
5,700 ریال۱۳۹۸/۰۳/۸
5,800 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲
5,700 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۱
5,800 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
6,100 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
5,900 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۷
5,700 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۹
5,300 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۸
5,500 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
5,950 ریال۱۳۹۷/۱۲/۶
5,330 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱
5,150 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
4,940 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
4,800 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
4,850 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
4,650 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۸
4,450 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۰
4,350 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
4,260 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
4,230 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
5,230 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
4,800 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
4,900 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۴
4,950 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۲
4,990 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
5,050 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۰
5,140 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
5,200 ریال۱۳۹۷/۰۸/۳۰
5,250 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
5,250 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۲
5,300 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
5,480 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۳
5,520 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
5,150 ریال۱۳۹۷/۰۸/۵
5,210 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
5,300 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
5,350 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
5,300 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
5,350 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
5,150 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
5,250 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
5,500 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
5,190 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
5,090 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
5,020 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
5,270 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
5,300 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۱
5,600 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۵
5,400 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
5,200 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
4,950 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
4,700 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
4,500 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
4,600 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
4,670 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۸
4,850 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۶
4,900 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
5,310 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
5,400 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۱
5,430 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
5,630 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
5,600 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
5,240 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
4,490 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
4,350 ریال۱۳۹۷/۰۵/۳
4,170 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
3,700 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
3,570 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۲
3,580 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
3,610 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
3,650 ریال۱۳۹۷/۰۴/۴
3,580 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
3,400 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
3,350 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
3,300 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
3,200 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۲
3,400 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۹
3,250 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۷
3,150 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱
3,110 ریال۱۳۹۷/۰۱/۳۰
3,180 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
2,900 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
2,870 ریال۱۳۹۶/۱۲/۹
2,830 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
2,720 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
2,620 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
2,600 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
2,550 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۸
2,540 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
2,510 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
2,490 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
2,470 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۶
2,480 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۰
2,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۷
2,450 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۶
2,440 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۲
2,460 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۱
2,530 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۰
2,550 ریال۱۳۹۶/۱۰/۷
2,560 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
2,520 ریال۱۳۹۶/۱۰/۴
2,490 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
2,450 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۶
2,430 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۶
2,460 ریال۱۳۹۶/۰۹/۷
2,470 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳۰
2,480 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۲
2,470 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۰
2,450 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۴
2,420 ریال۱۳۹۶/۰۸/۷
2,410 ریال۱۳۹۶/۰۸/۶
2,420 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳
2,480 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
2,450 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
2,460 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
2,340 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
2,300 ریال۱۳۹۶/۰۷/۴
2,290 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
2,300 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
2,315 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۷
2,375 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
2,420 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۳
2,450 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۱
2,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
2,550 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
2,600 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۳
2,650 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
2,630 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
2,670 ریال۱۳۹۶/۰۶/۵
2,700 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱
2,460 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۹
2,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
2,520 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۲
2,460 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
2,330 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
2,310 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۶
2,270 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۵
2,280 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۱
2,250 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
2,070 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
2,080 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
2,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
1,970 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
1,900 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۴
1,860 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
1,790 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
1,720 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
1,640 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
1,950 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۴
1,940 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۳
1,900 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۷
1,760 ریال۱۳۹۵/۰۷/۳
1,755 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۸
1,745 ریال۱۳۹۵/۰۶/۹
1,735 ریال۱۳۹۵/۰۶/۸
1,720 ریال۱۳۹۵/۰۴/۳۱
1,730 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۲
1,735 ریال۱۳۹۵/۰۴/۱۵
1,670 ریال۱۳۹۵/۰۳/۱۰
1,720 ریال۱۳۹۵/۰۳/۷
1,710 ریال۱۳۹۵/۰۳/۵
1,680 ریال۱۳۹۵/۰۲/۳۰
1,700 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۹
1,710 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۸
1,740 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۶
1,760 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۳
1,800 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۰
1,740 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۶
1,720 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۵
1,730 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۳
1,750 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۲
1,770 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۰
1,800 ریال۱۳۹۵/۰۲/۹
1,770 ریال۱۳۹۵/۰۲/۵
1,790 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲
1,830 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۱
1,700 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۰
1,680 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۷
1,620 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۶
1,580 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۵
1,540 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۴
1,530 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۳
1,540 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۹
1,500 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۷
1,530 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۶
1,450 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۹
1,420 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۸
1,390 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۶
1,400 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۵
1,370 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۳
1,420 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۲
1,470 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۰
1,420 ریال۱۳۹۴/۱۲/۸
1,365 ریال۱۳۹۴/۱۲/۶
1,355 ریال۱۳۹۴/۱۲/۵
1,335 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲
1,340 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۹
1,345 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۶
1,360 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۵
1,370 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱
1,430 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۳
1,435 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۳
1,450 ریال۱۳۹۴/۰۹/۱۵
1,440 ریال۱۳۹۴/۰۹/۹
1,420 ریال۱۳۹۴/۰۸/۳۰
1,425 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۸
1,435 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۳
1,445 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۰
1,450 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۹
1,455 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۱
1,465 ریال۱۳۹۴/۰۸/۶
1,520 ریال۱۳۹۴/۰۸/۴
1,530 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۷
1,550 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۶
1,570 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۵
1,610 ریال۱۳۹۴/۰۷/۵
1,620 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۱
1,625 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲
1,630 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۴
1,635 ریال۱۳۹۴/۰۵/۳
1,630 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
1,630 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۶
1,635 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۵
1,640 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۴
1,645 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۰
1,650 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۹
1,660 ریال۱۳۹۴/۰۲/۱۹
1,685 ریال۱۳۹۴/۰۲/۵
1,690 ریال۱۳۹۴/۰۲/۳
1,695 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۹
1,700 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۶
1,710 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۳
1,715 ریال۱۳۹۴/۰۱/۱۹
1,705 ریال۱۳۹۴/۰۱/۱۶
1,690 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۸
1,700 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۴
1,770 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۳
1,710 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۱
1,735 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۰
1,745 ریال۱۳۹۳/۱۲/۹
1,730 ریال۱۳۹۳/۱۲/۷
1,725 ریال۱۳۹۳/۱۲/۶
1,715 ریال۱۳۹۳/۱۲/۵
1,700 ریال۱۳۹۳/۱۲/۴
1,730 ریال۱۳۹۳/۱۲/۳
1,750 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۹
1,760 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۸
1,780 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۷
1,790 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۴
1,795 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۳
1,805 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۶
1,800 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲۶
1,795 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲۴
1,790 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۹
1,800 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۸
1,795 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۷
1,785 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۶
1,800 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۲
1,805 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۰
1,795 ریال۱۳۹۳/۰۹/۹
1,785 ریال۱۳۹۳/۰۹/۵
1,790 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲
1,795 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱
1,800 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۵
1,805 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۴
1,810 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۱
1,820 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۰
1,830 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۹
1,840 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۸
1,850 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۷
1,870 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۳
1,870 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۲
1,880 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۰
1,900 ریال۱۳۹۳/۰۸/۹
1,925 ریال۱۳۹۳/۰۷/۱۶
1,935 ریال۱۳۹۳/۰۷/۳

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 4,566 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 84 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.84%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 4,950 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 300 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.45%