شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • تولید کننده: قزوین / شاخه: 12 متری / وزن: 7.5
  هر کیلو میلگرد 10

 • نرخ فعلی:4950
 • بالاترین قیمت ماه:4800
 • پایین ترین قیمت ماه:4400
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:250
 • درصد بیشترین نوسان ماه:8.79%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۹/۲۳

نمودار تحولات سالانه قیمت تولید کننده: قزوین / شاخه: 12 متری / وزن: 7.5

آرشیو قیمت کالا تاریخ
4,800 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۸
4,550 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۰
4,400 ریال۱۳۹۸/۰۹/۵
4,240 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۹
4,200 ریال۱۳۹۸/۰۸/۸
4,170 ریال۱۳۹۸/۰۸/۴
4,140 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱
4,120 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۹
4,100 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۳
4,080 ریال۱۳۹۸/۰۷/۱۷
4,100 ریال۱۳۹۸/۰۷/۱۴
4,140 ریال۱۳۹۸/۰۷/۱۱
4,100 ریال۱۳۹۸/۰۷/۷
4,080 ریال۱۳۹۸/۰۶/۳۰
4,070 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲۵
4,080 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۷
4,100 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۶
4,090 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۰
4,110 ریال۱۳۹۸/۰۶/۹
4,120 ریال۱۳۹۸/۰۶/۶
4,140 ریال۱۳۹۸/۰۶/۳
4,110 ریال۱۳۹۸/۰۵/۳۰
4,130 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۸
4,140 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۶
4,180 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۲
4,240 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۵
4,140 ریال۱۳۹۸/۰۵/۷
4,190 ریال۱۳۹۸/۰۵/۶
4,150 ریال۱۳۹۸/۰۵/۵
4,240 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲
4,160 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۹
4,180 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۵
4,240 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۳
4,160 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۰
4,240 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۸
4,390 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۷
4,220 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۵
4,190 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۳
4,160 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۲
4,220 ریال۱۳۹۸/۰۴/۹
4,290 ریال۱۳۹۸/۰۴/۶
4,360 ریال۱۳۹۸/۰۴/۳
4,420 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲
4,500 ریال۱۳۹۸/۰۳/۳۰
4,560 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۹
4,590 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۷
4,550 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۵
4,400 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۲
4,510 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۱
4,550 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۰
4,740 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۸
4,750 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۲
4,810 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۱
4,850 ریال۱۳۹۸/۰۳/۹
4,880 ریال۱۳۹۸/۰۳/۵
4,870 ریال۱۳۹۸/۰۳/۴
4,780 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۱
4,830 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۹
4,980 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۸
5,040 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۵
4,930 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۴
4,880 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۳
5,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
5,230 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۹
5,220 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۵
5,130 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
4,950 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۰
4,910 ریال۱۳۹۸/۰۲/۸
4,820 ریال۱۳۹۸/۰۲/۷
4,900 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳
4,670 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲
4,740 ریال۱۳۹۸/۰۱/۳۱
4,780 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۸
4,840 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۷
4,780 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۶
4,810 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۵
4,930 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۴
5,080 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۱
4,980 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۰
4,830 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۹
4,630 ریال۱۳۹۷/۱۲/۲۱
4,530 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۹
4,560 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۸
4,700 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
4,720 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
4,800 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۲
4,770 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۱
4,880 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
4,830 ریال۱۳۹۷/۱۲/۶
4,630 ریال۱۳۹۷/۱۲/۲
4,600 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
4,340 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
4,360 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
4,480 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
4,410 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
4,180 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۸
3,930 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۳
3,900 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۰
3,780 ریال۱۳۹۷/۱۱/۹
3,700 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
3,650 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
3,580 ریال۱۳۹۷/۱۱/۶
3,560 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
3,530 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲
3,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳۰
3,480 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۰
3,510 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۸
3,580 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
3,630 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۶
3,680 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
3,400 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۱
3,330 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
3,350 ریال۱۳۹۷/۱۰/۹
3,430 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
3,510 ریال۱۳۹۷/۱۰/۶
3,620 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
3,300 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲
3,130 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
3,080 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۷
2,980 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
3,030 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۵
3,230 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۴
3,430 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
3,570 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
3,620 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
3,720 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۴
3,780 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
3,930 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۰
4,040 ریال۱۳۹۷/۰۹/۷
4,140 ریال۱۳۹۷/۰۹/۵
4,160 ریال۱۳۹۷/۰۹/۳
4,200 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۸
4,190 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
4,260 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۴
4,280 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۲
4,430 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۵
4,400 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
4,430 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۳
4,480 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
4,350 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
4,280 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
4,220 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
4,240 ریال۱۳۹۷/۰۸/۵
4,280 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
4,310 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
4,400 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
4,370 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
4,430 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
4,400 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
4,140 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
4,240 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
4,380 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
4,420 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۱
4,530 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
4,830 ریال۱۳۹۷/۰۷/۷
4,630 ریال۱۳۹۷/۰۷/۴
4,530 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳۱
4,170 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
4,250 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
4,450 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۱
4,500 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۸
4,750 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۵
4,700 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۴
4,650 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
4,470 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
4,200 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
4,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
3,880 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
3,950 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
4,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
4,070 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
4,200 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
4,250 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۵
4,310 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
4,320 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
4,350 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
4,550 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
4,500 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
4,350 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
4,450 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
4,580 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
4,830 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۱
4,950 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
5,250 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
5,230 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
4,850 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
4,280 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
4,200 ریال۱۳۹۷/۰۵/۳
4,030 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
3,420 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
3,370 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۷
3,420 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
3,320 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
3,200 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
3,220 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
3,270 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
3,300 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۴
3,340 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۲
3,350 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
3,400 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
3,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۴
3,370 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
3,250 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
3,280 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۱
3,250 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۰
3,210 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۹
3,310 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
3,240 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
3,210 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
3,070 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
3,020 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
2,840 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۳
2,810 ریال۱۳۹۷/۰۳/۸
2,780 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
2,730 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
2,740 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۴
2,780 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۲
2,870 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۹
2,740 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۸
2,770 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۷
2,720 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۶
2,620 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۱
2,580 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۰
2,600 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳
2,580 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲
2,600 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱
2,550 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۹
2,590 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۷
2,650 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
2,550 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
2,375 ریال۱۳۹۶/۱۲/۵
2,330 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
2,320 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
2,250 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
2,190 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
2,155 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۱
2,165 ریال۱۳۹۶/۱۱/۸
2,180 ریال۱۳۹۶/۱۱/۴
2,220 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
2,140 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
2,160 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
2,170 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۹
2,180 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۸
2,210 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۷
2,190 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۶
2,140 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۲
2,165 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۱
2,190 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۰
2,210 ریال۱۳۹۶/۱۰/۹
2,250 ریال۱۳۹۶/۱۰/۷
2,260 ریال۱۳۹۶/۱۰/۶
2,290 ریال۱۳۹۶/۱۰/۴
2,270 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳
2,250 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
2,225 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۷
2,200 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۶
2,105 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۲
2,095 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۰
2,085 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۹
2,070 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۶
2,090 ریال۱۳۹۶/۰۹/۷
2,100 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
2,105 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳۰
2,100 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۳
2,120 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۲
2,110 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۰
2,080 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۴
2,105 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۰
2,115 ریال۱۳۹۶/۰۸/۹
2,120 ریال۱۳۹۶/۰۸/۷
2,095 ریال۱۳۹۶/۰۸/۶
2,080 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳
2,130 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
2,075 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۷
2,085 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۶
2,110 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
2,150 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
2,160 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
2,190 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
2,120 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
1,930 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۶
1,945 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
1,950 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۰
1,960 ریال۱۳۹۶/۰۷/۵
1,980 ریال۱۳۹۶/۰۷/۴
1,970 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
2,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
2,100 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۷
2,140 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
2,190 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۳
2,210 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۱
2,235 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
2,245 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
2,250 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۶
2,270 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۴
2,290 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۳
2,300 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۲
2,310 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
2,280 ریال۱۳۹۶/۰۶/۸
2,310 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
2,330 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
2,380 ریال۱۳۹۶/۰۶/۵
2,400 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
2,450 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱
2,370 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۰
2,330 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۹
2,350 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۸
2,390 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
2,410 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
2,480 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۲
2,410 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
2,330 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
2,200 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۷
2,160 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۵
2,210 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۱
2,190 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
2,025 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
1,995 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
1,950 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
1,960 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
1,970 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
1,910 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
1,840 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۱
1,830 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۰
1,800 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۸
1,810 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۴
1,780 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
1,700 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
1,640 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
1,600 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۸
1,605 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۴
1,615 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۳
1,620 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۲
1,560 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۱
1,550 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹
1,520 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
1,700 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۴
1,630 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۳
1,580 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۲
1,570 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۹
1,560 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۸
1,570 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۷
1,520 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۶
1,485 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۵
1,480 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۲
1,465 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۱
1,445 ریال۱۳۹۵/۰۸/۸
1,450 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱
1,460 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۵
1,465 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۸
1,470 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۴
1,475 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۳
1,480 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۲
1,485 ریال۱۳۹۵/۰۷/۶
1,475 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۴
1,485 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۷
1,495 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۳
1,505 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۰
1,500 ریال۱۳۹۵/۰۶/۹
1,480 ریال۱۳۹۵/۰۶/۷
1,440 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲
1,435 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۷
1,440 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۶
1,435 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۵
1,430 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۴
1,425 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۳
1,430 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۱
1,435 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۰
1,440 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۹
1,445 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۴
1,455 ریال۱۳۹۵/۰۵/۶
1,460 ریال۱۳۹۵/۰۵/۵
1,465 ریال۱۳۹۵/۰۵/۴
1,470 ریال۱۳۹۵/۰۵/۳
1,475 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲
1,480 ریال۱۳۹۵/۰۴/۳۱
1,490 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۹
1,500 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۸
1,505 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۶
1,510 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۴
1,505 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۳
1,510 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۲
1,515 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۱
1,520 ریال۱۳۹۵/۰۳/۱۱
1,455 ریال۱۳۹۵/۰۳/۱۰
1,500 ریال۱۳۹۵/۰۳/۷
1,515 ریال۱۳۹۵/۰۳/۵
1,485 ریال۱۳۹۵/۰۲/۳۰
1,500 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۹
1,515 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۸
1,530 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۷
1,560 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۶
1,590 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۴
1,610 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۲
1,640 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۱
1,670 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۰
1,680 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۸
1,670 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۶
1,570 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۵
1,590 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۳
1,610 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۲
1,630 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۰
1,670 ریال۱۳۹۵/۰۲/۹
1,690 ریال۱۳۹۵/۰۲/۸
1,710 ریال۱۳۹۵/۰۲/۷
1,720 ریال۱۳۹۵/۰۲/۶
1,740 ریال۱۳۹۵/۰۲/۵
1,765 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲
1,800 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۱
1,625 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۰
1,570 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۹
1,650 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۷
1,540 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۶
1,430 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۵
1,380 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۴
1,400 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۳
1,420 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۹
1,440 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۸
1,420 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۷
1,350 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۶
1,355 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۴
1,380 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۵
1,350 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۲
1,320 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۹
1,285 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۸
1,230 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۶
1,250 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۵
1,225 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۳
1,230 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۲
1,350 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۱
1,370 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۰
1,350 ریال۱۳۹۴/۱۲/۸
1,200 ریال۱۳۹۴/۱۲/۶
1,135 ریال۱۳۹۴/۱۲/۵
1,085 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۶
1,095 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۵
1,105 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۱
1,120 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۰
1,115 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۵
1,120 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۴
1,130 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۱
1,135 ریال۱۳۹۴/۱۱/۸
1,130 ریال۱۳۹۴/۱۱/۶
1,135 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱
1,140 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۹
1,145 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۶
1,150 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۴
1,155 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۰
1,155 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۷
1,160 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۳
1,155 ریال۱۳۹۴/۱۰/۶
1,150 ریال۱۳۹۴/۱۰/۵
1,160 ریال۱۳۹۴/۰۹/۲۳
1,165 ریال۱۳۹۴/۰۹/۱۸
1,175 ریال۱۳۹۴/۰۹/۱۵
1,180 ریال۱۳۹۴/۰۹/۹
1,185 ریال۱۳۹۴/۰۹/۷
1,200 ریال۱۳۹۴/۰۹/۴
1,210 ریال۱۳۹۴/۰۹/۳
1,205 ریال۱۳۹۴/۰۹/۲
1,210 ریال۱۳۹۴/۰۸/۳۰
1,215 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۶
1,225 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۵
1,230 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۳
1,240 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۰
1,250 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۹
1,260 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۸
1,255 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۷
1,250 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۶
1,260 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۲
1,265 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۰
1,275 ریال۱۳۹۴/۰۸/۶
1,285 ریال۱۳۹۴/۰۸/۴
1,290 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۹
1,295 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۵
1,300 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۱
1,305 ریال۱۳۹۴/۰۷/۱۸
1,315 ریال۱۳۹۴/۰۷/۱۳
1,320 ریال۱۳۹۴/۰۷/۱۲
1,325 ریال۱۳۹۴/۰۷/۱۱
1,330 ریال۱۳۹۴/۰۷/۸
1,340 ریال۱۳۹۴/۰۷/۵
1,345 ریال۱۳۹۴/۰۷/۴
1,350 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۸
1,355 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۴
1,360 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۱
1,365 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱۴
1,370 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱۱
1,375 ریال۱۳۹۴/۰۶/۸
1,385 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۱
1,390 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۸
1,385 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۷
1,395 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۴
1,410 ریال۱۳۹۴/۰۵/۳
1,415 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
1,435 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲۴
1,430 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲۱
1,445 ریال۱۳۹۴/۰۴/۱۶
1,450 ریال۱۳۹۴/۰۴/۱۵
1,455 ریال۱۳۹۴/۰۴/۷
1,460 ریال۱۳۹۴/۰۴/۶
1,465 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳۱
1,470 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۸
1,465 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۷
1,460 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۶
1,465 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۵
1,475 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۳
1,480 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۸
1,485 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۷
1,490 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳
1,480 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲
1,495 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۹
1,505 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۸
1,510 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۷
1,515 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۲
1,525 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۱
1,520 ریال۱۳۹۴/۰۲/۱۹
1,525 ریال۱۳۹۴/۰۲/۳
1,580 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲
1,525 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۹
1,530 ریال۱۳۹۴/۰۱/۱۷
1,535 ریال۱۳۹۴/۰۱/۱۶
1,540 ریال۱۳۹۳/۱۲/۲۵
1,545 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۴
1,550 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۱
1,555 ریال۱۳۹۳/۱۲/۶
1,560 ریال۱۳۹۳/۱۲/۵
1,565 ریال۱۳۹۳/۱۲/۳
1,690 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۸
1,710 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۷
1,720 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۴
1,730 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۶
1,740 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۰
1,750 ریال۱۳۹۳/۱۰/۸
1,760 ریال۱۳۹۳/۱۰/۷
1,780 ریال۱۳۹۳/۱۰/۶
1,785 ریال۱۳۹۳/۱۰/۳
1,780 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲۵
1,785 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲۴
1,790 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۹
1,800 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۶
1,805 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۵
1,810 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۰
1,805 ریال۱۳۹۳/۰۹/۹
1,810 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲
1,815 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱
1,820 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۷
1,825 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۵
1,830 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۱
1,835 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۹
1,830 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۳
1,830 ریال۱۳۹۳/۰۸/۹
1,840 ریال۱۳۹۳/۰۷/۱۶
1,835 ریال۱۳۹۳/۰۷/۳

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 4,219 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 581 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.77%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 4,231 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 569 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.45%