شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 23
  هر کیلو قوطی 80x40

 • نرخ فعلی:6550
 • بالاترین قیمت ماه:6550
 • پایین ترین قیمت ماه:5720
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:250
 • درصد بیشترین نوسان ماه:11.02%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۹/۱۲

نمودار تحولات سالانه قیمت تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 23

آرشیو قیمت کالا تاریخ
6,550 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۲
6,300 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۱
6,200 ریال۱۳۹۸/۰۹/۶
6,130 ریال۱۳۹۸/۰۹/۵
6,000 ریال۱۳۹۸/۰۹/۴
5,950 ریال۱۳۹۸/۰۹/۳
6,150 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۹
6,250 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۶
6,150 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۵
5,900 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۲
5,800 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۰
5,720 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۸
5,770 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۴
5,750 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۲
5,600 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۱
5,570 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۹
5,600 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۳
5,700 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۰
5,750 ریال۱۳۹۸/۰۷/۱۵
5,800 ریال۱۳۹۸/۰۷/۱۰
5,850 ریال۱۳۹۸/۰۷/۷
5,900 ریال۱۳۹۸/۰۷/۳
6,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲۶
6,050 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲۴
6,150 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲۳
6,100 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۶
6,150 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۰
6,200 ریال۱۳۹۸/۰۶/۵
6,250 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۲
6,200 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۰
6,100 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۳
6,050 ریال۱۳۹۸/۰۵/۹
6,100 ریال۱۳۹۸/۰۵/۶
6,000 ریال۱۳۹۸/۰۵/۳
6,050 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲
5,850 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۹
5,900 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۶
5,950 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۵
6,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۴
6,050 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۲
6,100 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۰
6,150 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۸
6,200 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۷
6,100 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۱
6,300 ریال۱۳۹۸/۰۴/۹
6,350 ریال۱۳۹۸/۰۴/۵
6,400 ریال۱۳۹۸/۰۴/۳
6,450 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲
6,500 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۸
6,600 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۷
6,550 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۵
6,480 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۰
6,580 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۸
6,620 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۱
6,720 ریال۱۳۹۸/۰۳/۹
6,750 ریال۱۳۹۸/۰۳/۷
6,850 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۱
6,950 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۰
7,050 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۸
7,150 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
7,250 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۸
7,400 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۷
7,480 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۶
7,280 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۵
7,200 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
6,800 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۰
6,500 ریال۱۳۹۸/۰۲/۸
6,360 ریال۱۳۹۸/۰۲/۷
6,400 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳
6,200 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲
6,250 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۹
6,230 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۷
6,330 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۴
6,430 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۱
6,230 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۰
6,030 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۷
5,830 ریال۱۳۹۷/۱۲/۲۱
5,800 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۸
5,860 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۵
5,900 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
5,950 ریال۱۳۹۷/۱۲/۷
5,850 ریال۱۳۹۷/۱۲/۶
5,750 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
5,650 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
5,600 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۹
5,540 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
5,440 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
5,340 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۷
5,260 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۵
5,320 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۳
5,270 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۰
5,170 ریال۱۳۹۷/۱۱/۹
5,150 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
5,020 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
4,920 ریال۱۳۹۷/۱۱/۴
4,960 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
5,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲
4,850 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۶
4,900 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۵
4,860 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
4,910 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۲
4,960 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
4,900 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۲
4,850 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۱
4,950 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
5,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
5,050 ریال۱۳۹۷/۱۰/۵
5,150 ریال۱۳۹۷/۱۰/۴
5,100 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
4,850 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲
4,800 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
4,850 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
4,950 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
5,090 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
5,150 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
5,270 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
5,350 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
5,410 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۸
5,470 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۴
5,620 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
5,750 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۲
5,800 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
5,950 ریال۱۳۹۷/۰۹/۷
6,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۵
6,100 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
6,250 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
6,300 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
6,330 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۲
6,410 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
6,460 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۵
6,360 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
6,400 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
6,330 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
6,080 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
5,980 ریال۱۳۹۷/۰۸/۵
6,080 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
6,110 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
6,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
6,200 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
6,080 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
6,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
6,070 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
6,120 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
6,320 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۲
6,370 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
6,550 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
6,150 ریال۱۳۹۷/۰۷/۴
5,990 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
5,770 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
5,670 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
5,770 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
5,870 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
6,150 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۸
6,050 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
5,500 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
5,300 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
5,230 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
5,130 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
5,230 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
5,360 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
5,260 ریال۱۳۹۷/۰۵/۳۰
5,160 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
5,200 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
5,460 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
5,610 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
5,360 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
4,960 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۸
4,980 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۶
4,950 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۵
5,450 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
5,750 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
5,550 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۱
5,850 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
6,450 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
6,550 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
5,050 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
4,550 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
5,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۴
4,400 ریال۱۳۹۷/۰۵/۳
4,240 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
3,870 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
3,720 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۰
3,700 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۷
3,670 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۶
3,650 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
3,580 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
3,490 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۰
3,520 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
3,560 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
3,600 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۳
3,610 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۲
3,640 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۱
3,650 ریال۱۳۹۷/۰۴/۹
3,670 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
3,700 ریال۱۳۹۷/۰۴/۴
3,600 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
3,480 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۱
3,430 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
3,400 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
3,380 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
3,360 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
3,340 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
3,290 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
3,240 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
3,140 ریال۱۳۹۷/۰۳/۹
3,150 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
3,160 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱
3,180 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۰
3,190 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۷
3,210 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۶
3,240 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۹
3,260 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۷
3,220 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۶
3,120 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۰
3,140 ریال۱۳۹۷/۰۲/۹
3,120 ریال۱۳۹۷/۰۲/۵
3,110 ریال۱۳۹۷/۰۲/۴
3,130 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳
3,080 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۸
3,200 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۷
3,320 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۶
3,350 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۳
3,270 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
3,300 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۰
3,040 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
2,910 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۰
2,920 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
2,950 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۷
2,990 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۵
3,010 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
3,020 ریال۱۳۹۶/۱۲/۳
3,050 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
3,100 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۹
3,170 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
2,980 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۴
2,970 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
2,960 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۱
2,950 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۹
2,940 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
2,910 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
2,900 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۱
2,940 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۰
2,930 ریال۱۳۹۶/۱۱/۹
2,910 ریال۱۳۹۶/۱۱/۵
2,920 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
2,910 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
2,810 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱
2,820 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۵
2,830 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
2,810 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۸
2,840 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۶
2,850 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۴
2,860 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۳
2,880 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۰
2,890 ریال۱۳۹۶/۱۰/۷
2,920 ریال۱۳۹۶/۱۰/۴
2,930 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
2,940 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۸
2,880 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۶
2,930 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۲
2,980 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۶
3,010 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۳
3,030 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۱
3,040 ریال۱۳۹۶/۰۹/۷
3,060 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
3,080 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
3,090 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۲
3,080 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۴
3,090 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۳
3,110 ریال۱۳۹۶/۰۸/۴
3,130 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳
3,160 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
3,100 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
3,030 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
3,040 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۶
3,060 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
3,080 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
3,100 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
3,130 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
2,980 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
2,930 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
2,850 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۷
2,820 ریال۱۳۹۶/۰۷/۵
2,830 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳
2,850 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
2,880 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۷
2,900 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
2,920 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۳
2,940 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۲
2,900 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۱
2,860 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
2,880 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۵
2,890 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۳
2,900 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
2,920 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
2,920 ریال۱۳۹۶/۰۶/۵
2,980 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
3,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱
3,020 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۹
3,050 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۸
3,080 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
3,120 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
3,080 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۲
3,010 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
2,960 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
2,930 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۷
2,940 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
2,880 ریال۱۳۹۶/۰۵/۹
2,810 ریال۱۳۹۶/۰۵/۸
2,770 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
2,750 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
2,760 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
2,770 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
2,670 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۵
2,600 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۲
2,550 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۱
2,480 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۰
2,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
2,470 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
2,350 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۱
2,320 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
2,260 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
2,270 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
2,390 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۴
2,340 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۳
2,280 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۹
2,240 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۸
2,190 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۱
2,150 ریال۱۳۹۵/۰۸/۵
2,140 ریال۱۳۹۵/۰۸/۴
2,120 ریال۱۳۹۵/۰۸/۳
2,090 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۸
2,100 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۵
2,070 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۸
2,080 ریال۱۳۹۵/۰۷/۶
2,070 ریال۱۳۹۵/۰۷/۵
2,040 ریال۱۳۹۵/۰۷/۴
2,050 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱
2,010 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۹
2,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۰
1,990 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۶
1,980 ریال۱۳۹۵/۰۶/۷
1,920 ریال۱۳۹۵/۰۶/۶
1,910 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۵
1,920 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۶
1,930 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۰
1,940 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۹
1,950 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۸
1,970 ریال۱۳۹۵/۰۴/۱۵
1,940 ریال۱۳۹۵/۰۳/۱۱
1,960 ریال۱۳۹۵/۰۳/۵
1,980 ریال۱۳۹۵/۰۲/۳۰
2,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۹
2,070 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۷
2,080 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۶
2,100 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۳
2,110 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۲
2,120 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۸
2,140 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۶
2,115 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۳
2,140 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۰
2,150 ریال۱۳۹۵/۰۲/۵
2,170 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲
2,180 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۱
2,040 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۰
1,990 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۹
1,910 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۷
1,830 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۶
1,820 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۵
1,790 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۴
1,800 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۳
1,820 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۸
1,800 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۷
1,920 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۶
1,650 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۴
1,660 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۵
1,640 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۲
1,690 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۹
1,640 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۸
1,530 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۶
1,480 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۳
1,450 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۲
1,410 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۱
1,550 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۰
1,450 ریال۱۳۹۴/۱۲/۸
1,410 ریال۱۳۹۴/۱۲/۷
1,360 ریال۱۳۹۴/۱۲/۶
1,340 ریال۱۳۹۴/۱۲/۵
1,300 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۹
1,300 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۵
1,320 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۱
1,310 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۰
1,320 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۵
1,330 ریال۱۳۹۴/۱۱/۶
1,365 ریال۱۳۹۴/۱۱/۴
1,355 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱
1,370 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۹
1,370 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۴
1,390 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۳
1,410 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۶
1,440 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۴
1,400 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۳
1,450 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۰
1,470 ریال۱۳۹۴/۱۰/۷
1,490 ریال۱۳۹۴/۱۰/۵
1,580 ریال۱۳۹۴/۰۹/۲۳
1,620 ریال۱۳۹۴/۰۹/۱۸
1,630 ریال۱۳۹۴/۰۹/۱۵
1,670 ریال۱۳۹۴/۰۹/۱۰
1,680 ریال۱۳۹۴/۰۹/۹
1,670 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۶
1,650 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۵
1,620 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۴
1,610 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۸
1,600 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۶
1,580 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۴
1,570 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۳
1,550 ریال۱۳۹۴/۰۸/۴
1,555 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۹
1,560 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۶
1,580 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۲
1,610 ریال۱۳۹۴/۰۷/۱۴
1,630 ریال۱۳۹۴/۰۷/۸
1,635 ریال۱۳۹۴/۰۷/۴
1,650 ریال۱۳۹۴/۰۷/۱
1,645 ریال۱۳۹۴/۰۶/۳۱
1,650 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۹
1,660 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۵
1,665 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۱
1,680 ریال۱۳۹۴/۰۶/۵
1,670 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۸
1,680 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۷
1,660 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۴
1,670 ریال۱۳۹۴/۰۵/۸
1,660 ریال۱۳۹۴/۰۵/۶
1,670 ریال۱۳۹۴/۰۵/۵
1,660 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱
1,655 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
1,660 ریال۱۳۹۴/۰۴/۱۴
1,670 ریال۱۳۹۴/۰۴/۱۰
1,650 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲
1,640 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳۱
1,650 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳۰
1,660 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۸
1,650 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۷
1,670 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۶
1,680 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۵
1,690 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۱
1,670 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۰
1,660 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۸
1,670 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۷
1,700 ریال۱۳۹۴/۰۳/۹
1,720 ریال۱۳۹۴/۰۳/۷
1,730 ریال۱۳۹۴/۰۳/۵
1,720 ریال۱۳۹۴/۰۳/۴
1,740 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳
1,770 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲
1,780 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۲
1,790 ریال۱۳۹۴/۰۲/۶
1,810 ریال۱۳۹۴/۰۲/۵
1,820 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲
1,800 ریال۱۳۹۴/۰۲/۱
1,780 ریال۱۳۹۴/۰۱/۳۱
1,790 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۵
1,800 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۴
1,820 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۳
1,840 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۰
1,870 ریال۱۳۹۴/۰۱/۱۹
1,890 ریال۱۳۹۴/۰۱/۱۸
1,860 ریال۱۳۹۳/۱۲/۲۵
1,850 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۸
1,860 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۳
1,840 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۲
1,820 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۰
1,860 ریال۱۳۹۳/۱۲/۷
1,810 ریال۱۳۹۳/۱۲/۴
1,860 ریال۱۳۹۳/۱۲/۳
1,890 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۹
1,900 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۸
1,910 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۷
1,920 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۴
1,950 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۲
1,960 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۱
1,990 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۰
2,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۸
2,010 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۷
2,040 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۶
2,080 ریال۱۳۹۳/۱۰/۹
2,090 ریال۱۳۹۳/۱۰/۷
2,110 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲۴
2,120 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۹
2,130 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۶
2,170 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۳
2,180 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۲
2,190 ریال۱۳۹۳/۰۹/۹
2,140 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲
2,150 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۸
2,160 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۷
2,170 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۳
2,170 ریال۱۳۹۳/۰۸/۹
2,180 ریال۱۳۹۳/۰۷/۱۶
2,160 ریال۱۳۹۳/۰۷/۳

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 5,944 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 481 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.09%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 6,081 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 344 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.66%