شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 28
  هر کیلو قوطی 40x100

 • نرخ فعلی:5910
 • بالاترین قیمت ماه:5910
 • پایین ترین قیمت ماه:5680
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:150
 • درصد بیشترین نوسان ماه:3.5%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۸/۲۰

نمودار تحولات سالانه قیمت تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 28

آرشیو قیمت کالا تاریخ
5,910 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۰
5,830 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۸
5,880 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۴
5,860 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۲
5,710 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۱
5,680 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۹
5,710 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۳
5,810 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۰
5,860 ریال۱۳۹۸/۰۷/۱۵
5,910 ریال۱۳۹۸/۰۷/۱۰
5,960 ریال۱۳۹۸/۰۷/۷
6,010 ریال۱۳۹۸/۰۷/۳
6,110 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲۶
6,160 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲۴
6,260 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲۳
6,210 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۶
6,260 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۰
6,310 ریال۱۳۹۸/۰۶/۵
6,360 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۲
6,310 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۰
6,210 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۳
6,160 ریال۱۳۹۸/۰۵/۹
6,210 ریال۱۳۹۸/۰۵/۶
6,110 ریال۱۳۹۸/۰۵/۳
6,160 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲
5,960 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۹
6,010 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۶
6,060 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۵
6,110 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۴
6,160 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۲
6,210 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۰
6,260 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۸
6,310 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۷
6,210 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۱
6,410 ریال۱۳۹۸/۰۴/۹
6,460 ریال۱۳۹۸/۰۴/۵
6,510 ریال۱۳۹۸/۰۴/۳
6,560 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲
6,610 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۸
6,710 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۷
6,660 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۵
6,590 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۰
6,690 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۸
6,730 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۱
6,830 ریال۱۳۹۸/۰۳/۹
6,860 ریال۱۳۹۸/۰۳/۷
6,960 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۱
7,060 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۰
7,160 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۸
7,260 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
7,360 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۸
7,510 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۷
7,590 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۶
7,390 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۵
7,310 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
6,910 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۰
6,610 ریال۱۳۹۸/۰۲/۸
6,470 ریال۱۳۹۸/۰۲/۷
6,510 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳
6,310 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲
6,360 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۹
6,340 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۷
6,440 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۴
6,540 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۱
6,340 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۰
6,140 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۷
5,940 ریال۱۳۹۷/۱۲/۲۱
5,910 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۸
5,970 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۵
6,010 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
6,060 ریال۱۳۹۷/۱۲/۷
5,960 ریال۱۳۹۷/۱۲/۶
5,860 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
5,760 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
5,710 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۹
5,650 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
5,550 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
5,450 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۷
5,370 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۵
5,430 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۳
5,370 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۰
5,270 ریال۱۳۹۷/۱۱/۹
5,230 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
5,100 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
5,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۴
5,040 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
5,080 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲
4,930 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۶
4,980 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۵
4,940 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
4,990 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
5,010 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۲
5,040 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
4,980 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۲
4,930 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۱
5,030 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
5,080 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
5,130 ریال۱۳۹۷/۱۰/۵
5,230 ریال۱۳۹۷/۱۰/۴
5,180 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
4,930 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲
4,880 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
4,930 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
5,030 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
5,300 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
5,360 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
5,430 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
5,490 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۸
5,550 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۴
5,700 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
5,770 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۲
5,820 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
5,970 ریال۱۳۹۷/۰۹/۷
6,020 ریال۱۳۹۷/۰۹/۵
6,120 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
6,270 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
6,320 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
6,350 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۲
6,430 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
6,480 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۵
6,380 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
6,420 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
6,350 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
6,100 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
6,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۵
6,100 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
6,130 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
6,030 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
6,230 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
6,110 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
6,030 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
6,100 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
6,150 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
6,350 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۲
6,400 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
6,630 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
6,230 ریال۱۳۹۷/۰۷/۴
6,070 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
5,850 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
5,750 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
5,850 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
5,950 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
6,230 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۸
6,130 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
5,580 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
5,380 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
5,310 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
5,210 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
5,310 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
5,440 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
5,340 ریال۱۳۹۷/۰۵/۳۰
5,240 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
5,280 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
5,540 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
5,690 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
5,440 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
5,040 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۸
5,060 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۶
5,030 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۵
5,530 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
5,830 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
5,630 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۱
5,930 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
6,530 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
6,630 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
5,130 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
4,630 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
5,080 ریال۱۳۹۷/۰۵/۴
4,480 ریال۱۳۹۷/۰۵/۳
4,320 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
3,940 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
3,790 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۰
3,770 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۷
3,740 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۶
3,720 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
3,650 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
3,540 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۰
3,570 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
3,610 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
3,650 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۳
3,660 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۲
3,690 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۱
3,700 ریال۱۳۹۷/۰۴/۹
3,720 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
3,750 ریال۱۳۹۷/۰۴/۴
3,650 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
3,530 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۱
3,480 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
3,450 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
3,430 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
3,410 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
3,390 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
3,340 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
3,290 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
3,190 ریال۱۳۹۷/۰۳/۹
3,200 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
3,210 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱
3,230 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۰
3,240 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۷
3,260 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۶
3,290 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۹
3,310 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۷
3,270 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۶
3,170 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۰
3,190 ریال۱۳۹۷/۰۲/۹
3,170 ریال۱۳۹۷/۰۲/۵
3,160 ریال۱۳۹۷/۰۲/۴
3,180 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳
3,130 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۸
3,350 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۷
3,470 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۶
3,500 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۳
3,420 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
3,450 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۰
3,190 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
2,970 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۰
2,990 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
3,010 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۷
3,030 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۵
3,050 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
3,060 ریال۱۳۹۶/۱۲/۳
3,090 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
3,140 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۹
3,210 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
3,010 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۴
3,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
2,990 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۱
2,980 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۹
2,970 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
2,930 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
2,920 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۱
2,990 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۰
2,980 ریال۱۳۹۶/۱۱/۹
2,960 ریال۱۳۹۶/۱۱/۵
2,970 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
2,960 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
2,860 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱
2,870 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۵
2,880 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
2,860 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۸
2,890 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۶
2,900 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۴
2,910 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۳
2,930 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۰
2,940 ریال۱۳۹۶/۱۰/۷
2,960 ریال۱۳۹۶/۱۰/۴
2,970 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
2,980 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۸
2,920 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۶
2,970 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۲
3,020 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۶
3,050 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۳
3,070 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۱
3,080 ریال۱۳۹۶/۰۹/۷
3,100 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
3,120 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
3,130 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۲
3,120 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۴
3,130 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۳
3,150 ریال۱۳۹۶/۰۸/۴
3,170 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳
3,200 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
3,140 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
3,070 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
3,080 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۶
3,100 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
3,110 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
3,130 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
3,160 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
3,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
2,960 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
2,880 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۷
2,850 ریال۱۳۹۶/۰۷/۵
2,860 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳
2,880 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
2,910 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۷
2,930 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
2,950 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۳
2,970 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۲
2,930 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۱
2,890 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
2,910 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۵
2,920 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۳
2,930 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
2,950 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
2,950 ریال۱۳۹۶/۰۶/۵
3,010 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
3,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱
3,060 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۹
3,080 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۸
3,110 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
3,150 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
3,110 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۲
3,040 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
2,990 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
2,960 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۷
2,970 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
2,910 ریال۱۳۹۶/۰۵/۹
2,840 ریال۱۳۹۶/۰۵/۸
2,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
2,780 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
2,790 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
2,800 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
2,700 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۵
2,620 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۲
2,570 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۱
2,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۰
2,510 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
2,480 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
2,390 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۱
2,360 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
2,290 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
2,300 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۲
2,310 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
2,410 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۴
2,350 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۳
2,270 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۸
2,220 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۱
2,180 ریال۱۳۹۵/۰۸/۵
2,170 ریال۱۳۹۵/۰۸/۴
2,150 ریال۱۳۹۵/۰۸/۳
2,120 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۸
2,130 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۵
2,120 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۸
2,080 ریال۱۳۹۵/۰۷/۶
2,070 ریال۱۳۹۵/۰۷/۵
2,060 ریال۱۳۹۵/۰۷/۴
2,070 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱
2,030 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۹
2,010 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۰
2,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۶
2,070 ریال۱۳۹۵/۰۶/۷
2,010 ریال۱۳۹۵/۰۶/۶
2,040 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۵
2,050 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۶
2,060 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۰
2,070 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۹
2,080 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۸
2,100 ریال۱۳۹۵/۰۴/۱۵
2,020 ریال۱۳۹۵/۰۳/۱۱
2,040 ریال۱۳۹۵/۰۳/۷
2,030 ریال۱۳۹۵/۰۳/۵
2,050 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۹
2,070 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۷
2,080 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۶
2,100 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۳
2,110 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۲
2,120 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۸
2,140 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۶
2,115 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۳
2,140 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۰
2,150 ریال۱۳۹۵/۰۲/۵
2,170 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲
2,180 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۱
2,040 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۰
1,990 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۹
1,910 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۷
1,850 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۶
1,880 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۵
1,860 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۴
1,870 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۳
1,890 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۸
1,870 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۷
1,980 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۶
1,720 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۴
1,730 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۵
1,750 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۴
1,710 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۲
1,770 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۹
1,700 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۸
1,570 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۶
1,530 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۳
1,450 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۲
1,410 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۱
1,600 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۰
1,500 ریال۱۳۹۴/۱۲/۸
1,460 ریال۱۳۹۴/۱۲/۷
1,410 ریال۱۳۹۴/۱۲/۶
1,390 ریال۱۳۹۴/۱۲/۵
1,350 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۹
1,350 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۵
1,320 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۱
1,310 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۰
1,320 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۵
1,330 ریال۱۳۹۴/۱۱/۶
1,365 ریال۱۳۹۴/۱۱/۴
1,355 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱
1,370 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۹
1,370 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۴
1,390 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۳
1,410 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۶
1,440 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۴
1,400 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۳
1,450 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۰
1,470 ریال۱۳۹۴/۱۰/۷
1,490 ریال۱۳۹۴/۱۰/۵
1,580 ریال۱۳۹۴/۰۹/۲۳
1,620 ریال۱۳۹۴/۰۹/۱۸
1,630 ریال۱۳۹۴/۰۹/۱۵
1,670 ریال۱۳۹۴/۰۹/۱۰
1,680 ریال۱۳۹۴/۰۹/۹
1,670 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۶
1,650 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۵
1,620 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۴
1,610 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۸
1,600 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۶
1,580 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۴
1,570 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۳
1,555 ریال۱۳۹۴/۰۸/۴
1,560 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۶
1,580 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۲
1,610 ریال۱۳۹۴/۰۷/۱۴
1,630 ریال۱۳۹۴/۰۷/۸
1,635 ریال۱۳۹۴/۰۷/۴
1,650 ریال۱۳۹۴/۰۷/۱
1,645 ریال۱۳۹۴/۰۶/۳۱
1,650 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۹
1,660 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۵
1,665 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۱
1,680 ریال۱۳۹۴/۰۶/۵
1,670 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۸
1,680 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۷
1,660 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۴
1,670 ریال۱۳۹۴/۰۵/۸
1,660 ریال۱۳۹۴/۰۵/۶
1,670 ریال۱۳۹۴/۰۵/۵
1,660 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱
1,655 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
1,660 ریال۱۳۹۴/۰۴/۱۴
1,670 ریال۱۳۹۴/۰۴/۱۰
1,650 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲
1,640 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳۱
1,650 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳۰
1,660 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۸
1,650 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۷
1,670 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۶
1,680 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۵
1,690 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۱
1,670 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۰
1,660 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۸
1,670 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۷
1,700 ریال۱۳۹۴/۰۳/۹
1,720 ریال۱۳۹۴/۰۳/۷
1,730 ریال۱۳۹۴/۰۳/۵
1,720 ریال۱۳۹۴/۰۳/۴
1,740 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳
1,770 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲
1,780 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۹
1,790 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۲
1,800 ریال۱۳۹۴/۰۲/۶
1,820 ریال۱۳۹۴/۰۲/۵
1,830 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲
1,810 ریال۱۳۹۴/۰۲/۱
1,790 ریال۱۳۹۴/۰۱/۳۱
1,800 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۵
1,810 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۴
1,830 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۳
1,850 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۰
1,880 ریال۱۳۹۴/۰۱/۱۹
1,900 ریال۱۳۹۴/۰۱/۱۸
1,870 ریال۱۳۹۳/۱۲/۲۵
1,860 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۸
1,870 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۶
1,860 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۳
1,840 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۲
1,820 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۰
1,860 ریال۱۳۹۳/۱۲/۷
1,810 ریال۱۳۹۳/۱۲/۴
1,860 ریال۱۳۹۳/۱۲/۳
1,890 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۹
1,900 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۸
1,910 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۷
1,920 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۴
1,950 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۲
1,960 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۱
1,990 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۰
2,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۸
2,010 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۷
2,040 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۶
2,080 ریال۱۳۹۳/۱۰/۹
2,090 ریال۱۳۹۳/۱۰/۷
2,110 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲۴
2,120 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۹
2,130 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۶
2,170 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۳
2,180 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۲
2,190 ریال۱۳۹۳/۰۹/۹
2,140 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲
2,150 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۸
2,160 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۷
2,170 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۳
2,170 ریال۱۳۹۳/۰۸/۹
2,180 ریال۱۳۹۳/۰۷/۱۶
2,160 ریال۱۳۹۳/۰۷/۳

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 5,969 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 99 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.69%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 6,266 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 396 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.75%