شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 6.5
  هر کیلو قوطی 30x10

 • نرخ فعلی:6750
 • بالاترین قیمت ماه:6750
 • پایین ترین قیمت ماه:6150
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:250
 • درصد بیشترین نوسان ماه:5.47%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۹/۱۸

نمودار تحولات سالانه قیمت تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 6.5

آرشیو قیمت کالا تاریخ
6,750 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۸
6,600 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۶
6,650 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۲
6,400 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۱
6,300 ریال۱۳۹۸/۰۹/۶
6,330 ریال۱۳۹۸/۰۹/۵
6,200 ریال۱۳۹۸/۰۹/۴
6,150 ریال۱۳۹۸/۰۹/۳
6,350 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۹
6,450 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۶
6,250 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۵
6,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۲
5,900 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۰
5,820 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۸
5,870 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۴
5,850 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۲
5,700 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۱
5,670 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۹
5,700 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۳
5,800 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۰
5,850 ریال۱۳۹۸/۰۷/۱۵
5,900 ریال۱۳۹۸/۰۷/۱۰
5,950 ریال۱۳۹۸/۰۷/۷
6,000 ریال۱۳۹۸/۰۷/۳
6,100 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲۶
6,150 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲۴
6,250 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲۳
6,200 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۶
6,250 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۰
6,300 ریال۱۳۹۸/۰۶/۵
6,350 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۲
6,300 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۰
6,200 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۳
6,150 ریال۱۳۹۸/۰۵/۹
6,200 ریال۱۳۹۸/۰۵/۶
6,100 ریال۱۳۹۸/۰۵/۳
6,150 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲
5,950 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۹
6,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۶
6,050 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۵
6,100 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۴
6,150 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۲
6,200 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۰
6,250 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۸
6,300 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۷
6,200 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۱
6,400 ریال۱۳۹۸/۰۴/۹
6,450 ریال۱۳۹۸/۰۴/۵
6,500 ریال۱۳۹۸/۰۴/۳
6,550 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲
6,600 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۸
6,700 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۷
6,650 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۵
6,580 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۰
6,680 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۸
6,720 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۱
6,820 ریال۱۳۹۸/۰۳/۹
6,850 ریال۱۳۹۸/۰۳/۷
6,950 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۱
7,050 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۰
7,150 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۸
7,250 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
7,350 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۸
7,500 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۷
7,580 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۶
7,380 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۵
7,300 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
6,900 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۰
6,600 ریال۱۳۹۸/۰۲/۸
6,460 ریال۱۳۹۸/۰۲/۷
6,500 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳
6,300 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲
6,350 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۹
6,330 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۷
6,430 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۴
6,530 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۱
6,330 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۰
6,130 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۷
5,930 ریال۱۳۹۷/۱۲/۲۱
5,900 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۸
5,960 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۵
6,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
6,050 ریال۱۳۹۷/۱۲/۷
5,950 ریال۱۳۹۷/۱۲/۶
5,850 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
5,750 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
5,700 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۹
5,640 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
5,540 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
5,440 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۷
5,360 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۵
5,420 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۳
5,370 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۰
5,270 ریال۱۳۹۷/۱۱/۹
5,250 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
5,120 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
5,020 ریال۱۳۹۷/۱۱/۴
5,060 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
5,100 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲
4,950 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۶
5,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۵
4,960 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
5,010 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
5,030 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۲
5,060 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
5,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۲
4,950 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۱
5,050 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
5,100 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
5,150 ریال۱۳۹۷/۱۰/۵
5,250 ریال۱۳۹۷/۱۰/۴
5,200 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
4,950 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲
4,900 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
4,950 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
5,050 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
5,190 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
5,250 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
5,370 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
5,450 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
5,510 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۸
5,570 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۴
5,720 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
5,850 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۲
5,900 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
6,050 ریال۱۳۹۷/۰۹/۷
6,100 ریال۱۳۹۷/۰۹/۵
6,200 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
6,350 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
6,400 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
6,430 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۲
6,510 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
6,560 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۵
6,460 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
6,510 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
6,440 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
6,190 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
6,090 ریال۱۳۹۷/۰۸/۵
6,190 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
6,220 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
6,150 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
6,350 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
6,230 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
6,150 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
6,220 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
6,270 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
6,470 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۲
6,520 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
6,640 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
6,240 ریال۱۳۹۷/۰۷/۴
6,080 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
5,860 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
5,760 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
5,860 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
5,960 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
6,210 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۸
6,110 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
5,560 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
5,360 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
5,290 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
5,190 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
5,290 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
5,420 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
5,320 ریال۱۳۹۷/۰۵/۳۰
5,220 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
5,260 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
5,520 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
5,670 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
5,420 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
5,020 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۸
5,040 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۶
5,010 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۵
5,510 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
5,810 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
5,610 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۱
5,910 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
6,510 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
6,610 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
5,110 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
4,610 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
5,060 ریال۱۳۹۷/۰۵/۴
4,460 ریال۱۳۹۷/۰۵/۳
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
3,950 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
3,800 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۰
3,780 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۷
3,750 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۶
3,730 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
3,660 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
3,590 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۰
3,620 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
3,660 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
3,700 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۳
3,710 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۲
3,740 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۱
3,750 ریال۱۳۹۷/۰۴/۹
3,770 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
3,800 ریال۱۳۹۷/۰۴/۴
3,700 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
3,580 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۱
3,530 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
3,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
3,480 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
3,460 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
3,440 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
3,390 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
3,340 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
3,240 ریال۱۳۹۷/۰۳/۹
3,250 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
3,260 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱
3,280 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۰
3,290 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۷
3,310 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۶
3,340 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۹
3,360 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۷
3,320 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۶
3,220 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۰
3,240 ریال۱۳۹۷/۰۲/۹
3,220 ریال۱۳۹۷/۰۲/۵
3,210 ریال۱۳۹۷/۰۲/۴
3,230 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳
3,180 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۸
3,300 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۷
3,420 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۶
3,450 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۳
3,370 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
3,400 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۰
3,140 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
3,010 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۰
3,030 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
3,050 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۷
3,090 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۵
3,110 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
3,120 ریال۱۳۹۶/۱۲/۳
3,150 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
3,200 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۹
3,270 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
3,080 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۴
3,070 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
3,060 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۱
3,050 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۹
3,040 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
3,010 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
3,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۱
3,040 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۰
3,030 ریال۱۳۹۶/۱۱/۹
3,010 ریال۱۳۹۶/۱۱/۵
3,020 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
3,010 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
2,910 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱
2,920 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۵
2,930 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
2,910 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۸
2,940 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۶
2,950 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۴
2,960 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۳
2,980 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۰
2,990 ریال۱۳۹۶/۱۰/۷
3,020 ریال۱۳۹۶/۱۰/۴
3,030 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
3,040 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۸
2,980 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۶
3,030 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۲
3,080 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۶
3,110 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۳
3,130 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۱
3,140 ریال۱۳۹۶/۰۹/۷
3,160 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
3,180 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
3,190 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۲
3,180 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۴
3,190 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۳
3,210 ریال۱۳۹۶/۰۸/۴
3,230 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳
3,260 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
3,200 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
3,130 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
3,140 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۶
3,160 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
3,180 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
3,200 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
3,230 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
3,080 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
3,030 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
2,950 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۷
2,920 ریال۱۳۹۶/۰۷/۵
2,930 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳
2,950 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
2,980 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۷
3,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
3,020 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۳
3,040 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۲
3,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۱
2,960 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
2,980 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۵
2,990 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۳
3,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
3,020 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
3,020 ریال۱۳۹۶/۰۶/۵
3,080 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
3,100 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱
3,120 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۹
3,150 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۸
3,180 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
3,220 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
3,180 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۲
3,110 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
3,060 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
3,030 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۷
3,040 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
2,980 ریال۱۳۹۶/۰۵/۹
2,910 ریال۱۳۹۶/۰۵/۸
2,870 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
2,850 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
2,860 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
2,870 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
2,770 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۵
2,700 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۲
2,650 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۱
2,580 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۰
2,600 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
2,570 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
2,450 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۱
2,420 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
2,350 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
2,360 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۲
2,370 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
2,490 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۴
2,440 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۳
2,380 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۹
2,340 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۸
2,290 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۱
2,250 ریال۱۳۹۵/۰۸/۴
2,230 ریال۱۳۹۵/۰۸/۳
2,200 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۸
2,210 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۵
2,190 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۸
2,200 ریال۱۳۹۵/۰۷/۶
2,190 ریال۱۳۹۵/۰۷/۵
2,170 ریال۱۳۹۵/۰۷/۴
2,180 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱
2,130 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۹
2,120 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۰
2,110 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۶
2,100 ریال۱۳۹۵/۰۶/۷
2,040 ریال۱۳۹۵/۰۶/۶
2,030 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۵
2,050 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۶
2,060 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۰
2,070 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۹
2,080 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۸
2,100 ریال۱۳۹۵/۰۴/۱۵
2,060 ریال۱۳۹۵/۰۳/۱۱
2,080 ریال۱۳۹۵/۰۳/۷
2,050 ریال۱۳۹۵/۰۳/۵
2,070 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۹
2,190 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۷
2,200 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۶
2,220 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۳
2,230 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۲
2,240 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۸
2,260 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۶
2,235 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۳
2,260 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۰
2,270 ریال۱۳۹۵/۰۲/۵
2,290 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲
2,300 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۱
2,140 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۰
2,090 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۹
2,010 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۷
1,930 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۶
1,850 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۵
1,820 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۴
1,800 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۳
1,820 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۸
1,800 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۷
2,040 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۶
1,770 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۴
1,780 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۵
1,800 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۴
1,760 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۲
1,810 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۹
1,760 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۸
1,650 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۶
1,600 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۳
1,570 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۲
1,530 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۱
1,670 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۰
1,570 ریال۱۳۹۴/۱۲/۸
1,530 ریال۱۳۹۴/۱۲/۷
1,480 ریال۱۳۹۴/۱۲/۶
1,460 ریال۱۳۹۴/۱۲/۵
1,420 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۹
1,420 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۵
1,380 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۱
1,370 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۰
1,380 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۵
1,390 ریال۱۳۹۴/۱۱/۶
1,425 ریال۱۳۹۴/۱۱/۴
1,415 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱
1,430 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۹
1,430 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۴
1,450 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۳
1,470 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۶
1,500 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۴
1,460 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۳
1,510 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۰
1,530 ریال۱۳۹۴/۱۰/۷
1,550 ریال۱۳۹۴/۱۰/۵
1,640 ریال۱۳۹۴/۰۹/۲۳
1,680 ریال۱۳۹۴/۰۹/۱۸
1,690 ریال۱۳۹۴/۰۹/۱۵
1,730 ریال۱۳۹۴/۰۹/۱۰
1,740 ریال۱۳۹۴/۰۹/۹
1,730 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۸
1,790 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۶
1,770 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۵
1,740 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۴
1,720 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۸
1,710 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۶
1,690 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۴
1,660 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۳
1,640 ریال۱۳۹۴/۰۸/۴
1,645 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۹
1,650 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۶
1,670 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۲
1,700 ریال۱۳۹۴/۰۷/۱۴
1,720 ریال۱۳۹۴/۰۷/۸
1,725 ریال۱۳۹۴/۰۷/۴
1,740 ریال۱۳۹۴/۰۷/۱
1,735 ریال۱۳۹۴/۰۶/۳۱
1,740 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۹
1,750 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۵
1,755 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۱
1,770 ریال۱۳۹۴/۰۶/۵
1,760 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۸
1,770 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۷
1,750 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۴
1,770 ریال۱۳۹۴/۰۵/۸
1,760 ریال۱۳۹۴/۰۵/۶
1,770 ریال۱۳۹۴/۰۵/۵
1,760 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱
1,755 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
1,760 ریال۱۳۹۴/۰۴/۱۴
1,770 ریال۱۳۹۴/۰۴/۱۰
1,750 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲
1,740 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳۱
1,750 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳۰
1,760 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۸
1,750 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۷
1,770 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۶
1,780 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۵
1,790 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۱
1,770 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۰
1,760 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۸
1,770 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۷
1,800 ریال۱۳۹۴/۰۳/۹
1,820 ریال۱۳۹۴/۰۳/۷
1,830 ریال۱۳۹۴/۰۳/۵
1,820 ریال۱۳۹۴/۰۳/۴
1,840 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳
1,870 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲
1,880 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۹
1,890 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۲
1,900 ریال۱۳۹۴/۰۲/۱۹
1,910 ریال۱۳۹۴/۰۲/۶
1,930 ریال۱۳۹۴/۰۲/۵
1,940 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲
1,920 ریال۱۳۹۴/۰۲/۱
1,900 ریال۱۳۹۴/۰۱/۳۱
1,910 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۵
1,920 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۴
1,930 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۳
1,950 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۰
1,980 ریال۱۳۹۴/۰۱/۱۹
2,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۱۸
1,950 ریال۱۳۹۳/۱۲/۲۵
1,940 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۸
1,950 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۳
1,930 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۲
1,910 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۰
1,950 ریال۱۳۹۳/۱۲/۷
1,900 ریال۱۳۹۳/۱۲/۴
1,950 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۹
1,960 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۸
1,970 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۷
1,980 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۴
2,010 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۲
2,020 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۱
2,050 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۰
2,060 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۸
2,070 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۷
2,100 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۶
2,140 ریال۱۳۹۳/۱۰/۹
2,150 ریال۱۳۹۳/۱۰/۷
2,170 ریال۱۳۹۳/۱۰/۴
2,210 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲۴
2,220 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۹
2,230 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۶
2,260 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۳
2,270 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۲
2,280 ریال۱۳۹۳/۰۹/۹
2,230 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲
2,240 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۸
2,250 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۷
2,260 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۳
2,260 ریال۱۳۹۳/۰۸/۹
2,270 ریال۱۳۹۳/۰۷/۱۶
2,250 ریال۱۳۹۳/۰۷/۳

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 6,109 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 566 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.27%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 6,192 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 483 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.8%