شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 9
  هر کیلو قوطی 25x25

 • نرخ فعلی:5950
 • بالاترین قیمت ماه:5850
 • پایین ترین قیمت ماه:5620
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:150
 • درصد بیشترین نوسان ماه:5.31%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۸/۲۲

نمودار تحولات سالانه قیمت تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 9

آرشیو قیمت کالا تاریخ
5,850 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۰
5,770 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۸
5,820 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۴
5,800 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۲
5,650 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۱
5,620 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۹
5,650 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۳
5,750 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۰
5,800 ریال۱۳۹۸/۰۷/۱۵
5,850 ریال۱۳۹۸/۰۷/۱۰
5,900 ریال۱۳۹۸/۰۷/۷
5,950 ریال۱۳۹۸/۰۷/۳
6,050 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲۴
6,150 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲۳
6,100 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۶
6,200 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۰
6,250 ریال۱۳۹۸/۰۶/۵
6,300 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۲
6,250 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۰
6,150 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۳
6,100 ریال۱۳۹۸/۰۵/۹
6,150 ریال۱۳۹۸/۰۵/۶
6,050 ریال۱۳۹۸/۰۵/۳
6,100 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲
5,900 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۹
5,950 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۶
6,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۵
6,050 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۴
6,100 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۲
6,150 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۰
6,200 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۸
6,250 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۷
6,150 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۱
6,350 ریال۱۳۹۸/۰۴/۹
6,400 ریال۱۳۹۸/۰۴/۵
6,450 ریال۱۳۹۸/۰۴/۳
6,500 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲
6,550 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۸
6,650 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۷
6,600 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۵
6,530 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۰
6,630 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۸
6,670 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۱
6,770 ریال۱۳۹۸/۰۳/۹
6,800 ریال۱۳۹۸/۰۳/۷
6,900 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۱
7,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۰
7,100 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۸
7,200 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
7,300 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۸
7,450 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۷
7,530 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۶
7,330 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۵
7,250 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
6,850 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۰
6,550 ریال۱۳۹۸/۰۲/۸
6,410 ریال۱۳۹۸/۰۲/۷
6,450 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳
6,250 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲
6,300 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۹
6,280 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۷
6,380 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۴
6,480 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۱
6,280 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۰
6,080 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۷
5,880 ریال۱۳۹۷/۱۲/۲۱
5,850 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۸
5,910 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۵
5,950 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
6,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۷
5,900 ریال۱۳۹۷/۱۲/۶
5,800 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
5,700 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
5,650 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۹
5,590 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
5,490 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
5,390 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۷
5,310 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۵
5,370 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۳
5,320 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۰
5,220 ریال۱۳۹۷/۱۱/۹
5,200 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
5,070 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
4,970 ریال۱۳۹۷/۱۱/۴
5,010 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
5,050 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲
4,900 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۶
4,950 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۵
4,910 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
4,960 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
4,980 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۲
5,010 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
4,950 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۲
4,900 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۱
5,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
5,050 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
5,100 ریال۱۳۹۷/۱۰/۵
5,200 ریال۱۳۹۷/۱۰/۴
5,150 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
4,890 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲
4,840 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
4,890 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
4,990 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
5,130 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
5,190 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
5,310 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
5,380 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
5,440 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۸
5,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۴
5,650 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
5,810 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۲
5,860 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
6,010 ریال۱۳۹۷/۰۹/۷
6,060 ریال۱۳۹۷/۰۹/۵
6,160 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
6,310 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
6,360 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
6,390 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۲
6,470 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
6,520 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۵
6,420 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
6,460 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
6,390 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
6,140 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
6,040 ریال۱۳۹۷/۰۸/۵
6,140 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
6,170 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
6,030 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
6,230 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
6,110 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
6,030 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
6,100 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
6,150 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
6,350 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۲
6,400 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
6,580 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
6,180 ریال۱۳۹۷/۰۷/۴
6,020 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
5,800 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
5,700 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
5,800 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
5,900 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
6,260 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۸
6,160 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
5,610 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
5,410 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
5,340 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
5,240 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
5,340 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
5,470 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
5,370 ریال۱۳۹۷/۰۵/۳۰
5,270 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
5,310 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
5,570 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
5,720 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
5,470 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
5,070 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۸
5,090 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۶
5,060 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۵
5,560 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
5,760 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
5,560 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۱
5,860 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
6,460 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
6,560 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
5,060 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
4,560 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
5,010 ریال۱۳۹۷/۰۵/۴
4,410 ریال۱۳۹۷/۰۵/۳
4,270 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
3,910 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
3,760 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۰
3,740 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۷
3,710 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۶
3,690 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
3,620 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
3,520 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۰
3,550 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
3,590 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
3,630 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۳
3,640 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۲
3,670 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۱
3,680 ریال۱۳۹۷/۰۴/۹
3,700 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
3,730 ریال۱۳۹۷/۰۴/۴
3,630 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
3,510 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۱
3,460 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
3,430 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
3,410 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
3,390 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
3,370 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
3,320 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
3,270 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
3,170 ریال۱۳۹۷/۰۳/۹
3,180 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
3,190 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱
3,210 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۰
3,220 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۷
3,240 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۶
3,270 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۹
3,290 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۷
3,250 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۶
3,150 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۰
3,170 ریال۱۳۹۷/۰۲/۹
3,150 ریال۱۳۹۷/۰۲/۵
3,140 ریال۱۳۹۷/۰۲/۴
3,160 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳
3,110 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۸
3,230 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۷
3,350 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۶
3,380 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۳
3,300 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
3,330 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۰
3,070 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
2,930 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۰
2,950 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
2,980 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۷
3,020 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۵
3,040 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
3,050 ریال۱۳۹۶/۱۲/۳
3,080 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
3,130 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۹
3,200 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
3,070 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۴
3,060 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
3,050 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۱
3,040 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۹
3,030 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
3,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
2,990 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۱
3,030 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۰
3,020 ریال۱۳۹۶/۱۱/۹
3,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۵
3,010 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
3,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
2,900 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱
2,910 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۵
2,920 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
2,900 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۸
2,930 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۶
2,940 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۴
2,950 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۳
2,970 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۰
2,980 ریال۱۳۹۶/۱۰/۷
3,010 ریال۱۳۹۶/۱۰/۴
3,020 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۸
2,970 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۶
3,020 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۲
3,070 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۶
3,100 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۳
3,120 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۱
3,130 ریال۱۳۹۶/۰۹/۷
3,140 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
3,160 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
3,170 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۲
3,160 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۴
3,170 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۳
3,190 ریال۱۳۹۶/۰۸/۴
3,210 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳
3,240 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
3,180 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
3,110 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
3,120 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۶
3,140 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
3,180 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
3,200 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
3,230 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
3,080 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
3,030 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
2,950 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۷
2,920 ریال۱۳۹۶/۰۷/۵
2,930 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳
2,950 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
2,980 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۷
3,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
3,020 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۳
3,040 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۲
3,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۱
2,960 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
2,980 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۵
2,990 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۳
3,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
3,020 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
3,020 ریال۱۳۹۶/۰۶/۵
3,080 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
3,100 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱
3,120 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۹
3,150 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۸
3,180 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
3,220 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
3,180 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۲
3,110 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
3,060 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
3,030 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۷
3,040 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
2,980 ریال۱۳۹۶/۰۵/۹
2,910 ریال۱۳۹۶/۰۵/۸
2,870 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
2,850 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
2,860 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
2,870 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
2,770 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۵
2,700 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۲
2,650 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۱
2,580 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۰
2,600 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
2,570 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
2,420 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۱
2,390 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
2,320 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
2,330 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۲
2,340 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
2,410 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۴
2,360 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۳
2,300 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۹
2,260 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۸
2,210 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۱
2,170 ریال۱۳۹۵/۰۸/۵
2,160 ریال۱۳۹۵/۰۸/۴
2,140 ریال۱۳۹۵/۰۸/۳
2,110 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۸
2,120 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۵
2,100 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۸
2,110 ریال۱۳۹۵/۰۷/۶
2,100 ریال۱۳۹۵/۰۷/۵
2,070 ریال۱۳۹۵/۰۷/۴
2,080 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱
2,040 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۹
2,030 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۰
2,020 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۶
2,010 ریال۱۳۹۵/۰۶/۷
1,930 ریال۱۳۹۵/۰۶/۶
1,920 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۵
1,930 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۶
1,940 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۰
1,950 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۹
1,960 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۸
1,980 ریال۱۳۹۵/۰۴/۱۵
1,940 ریال۱۳۹۵/۰۳/۱۱
1,960 ریال۱۳۹۵/۰۳/۵
1,980 ریال۱۳۹۵/۰۲/۳۰
2,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۹
2,070 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۷
2,080 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۶
2,100 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۳
2,110 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۲
2,120 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۸
2,140 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۶
2,115 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۳
2,140 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۰
2,150 ریال۱۳۹۵/۰۲/۵
2,170 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲
2,180 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۱
2,040 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۰
1,990 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۹
1,910 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۷
1,830 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۶
1,820 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۵
1,790 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۴
1,800 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۳
1,820 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۸
1,800 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۷
1,920 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۶
1,650 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۴
1,660 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۵
1,680 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۴
1,640 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۲
1,690 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۹
1,640 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۸
1,530 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۶
1,480 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۳
1,450 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۲
1,410 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۱
1,550 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۰
1,450 ریال۱۳۹۴/۱۲/۸
1,410 ریال۱۳۹۴/۱۲/۷
1,360 ریال۱۳۹۴/۱۲/۶
1,340 ریال۱۳۹۴/۱۲/۵
1,300 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۹
1,300 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۵
1,300 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۱
1,290 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۰
1,300 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۵
1,310 ریال۱۳۹۴/۱۱/۶
1,345 ریال۱۳۹۴/۱۱/۴
1,335 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱
1,350 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۹
1,350 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۴
1,370 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۳
1,390 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۶
1,420 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۴
1,380 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۳
1,430 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۰
1,450 ریال۱۳۹۴/۱۰/۷
1,470 ریال۱۳۹۴/۱۰/۵
1,540 ریال۱۳۹۴/۰۹/۲۳
1,580 ریال۱۳۹۴/۰۹/۱۸
1,590 ریال۱۳۹۴/۰۹/۱۵
1,670 ریال۱۳۹۴/۰۹/۱۰
1,680 ریال۱۳۹۴/۰۹/۹
1,670 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۶
1,650 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۵
1,620 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۴
1,600 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۸
1,590 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۶
1,570 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۴
1,540 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۳
1,520 ریال۱۳۹۴/۰۸/۴
1,525 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۹
1,530 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۶
1,580 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۲
1,610 ریال۱۳۹۴/۰۷/۱۴
1,630 ریال۱۳۹۴/۰۷/۸
1,635 ریال۱۳۹۴/۰۷/۴
1,650 ریال۱۳۹۴/۰۷/۱
1,645 ریال۱۳۹۴/۰۶/۳۱
1,650 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۹
1,660 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۵
1,665 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۱
1,680 ریال۱۳۹۴/۰۶/۵
1,670 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۸
1,680 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۷
1,660 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۴
1,670 ریال۱۳۹۴/۰۵/۸
1,660 ریال۱۳۹۴/۰۵/۶
1,670 ریال۱۳۹۴/۰۵/۵
1,660 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱
1,655 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
1,660 ریال۱۳۹۴/۰۴/۱۴
1,670 ریال۱۳۹۴/۰۴/۱۰
1,650 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲
1,640 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳۱
1,650 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳۰
1,660 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۸
1,650 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۷
1,670 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۶
1,680 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۵
1,690 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۱
1,670 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۰
1,660 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۸
1,670 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۷
1,700 ریال۱۳۹۴/۰۳/۹
1,720 ریال۱۳۹۴/۰۳/۷
1,730 ریال۱۳۹۴/۰۳/۵
1,720 ریال۱۳۹۴/۰۳/۴
1,740 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳
1,770 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲
1,780 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۹
1,790 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۲
1,800 ریال۱۳۹۴/۰۲/۱۹
1,810 ریال۱۳۹۴/۰۲/۶
1,830 ریال۱۳۹۴/۰۲/۵
1,840 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲
1,820 ریال۱۳۹۴/۰۲/۱
1,800 ریال۱۳۹۴/۰۱/۳۱
1,810 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۵
1,820 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۴
1,830 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۳
1,850 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۰
1,880 ریال۱۳۹۴/۰۱/۱۹
1,900 ریال۱۳۹۴/۰۱/۱۸
1,870 ریال۱۳۹۳/۱۲/۲۵
1,860 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۸
1,870 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۶
1,880 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۳
1,860 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۲
1,840 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۰
1,880 ریال۱۳۹۳/۱۲/۷
1,830 ریال۱۳۹۳/۱۲/۴
1,880 ریال۱۳۹۳/۱۲/۳
1,900 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۹
1,910 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۸
1,920 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۷
1,930 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۴
1,960 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۲
1,970 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۱
2,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۰
2,010 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۸
2,020 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۷
2,050 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۶
2,090 ریال۱۳۹۳/۱۰/۹
2,100 ریال۱۳۹۳/۱۰/۷
2,120 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲۴
2,130 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۹
2,140 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۶
2,180 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۳
2,190 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۲
2,200 ریال۱۳۹۳/۰۹/۹
2,150 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲
2,160 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۸
2,170 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۷
2,180 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۳
2,180 ریال۱۳۹۳/۰۸/۹
2,185 ریال۱۳۹۳/۰۷/۱۶
2,160 ریال۱۳۹۳/۰۷/۳

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 5,892 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 82 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.41%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 6,206 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 396 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.82%