شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • تولید کننده: ایرانی / شاخه: - / وزن: 7
  هر کیلو قوطی 20x20

 • نرخ فعلی:6700
 • بالاترین قیمت ماه:6700
 • پایین ترین قیمت ماه:6100
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:250
 • درصد بیشترین نوسان ماه:5.51%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۹/۱۸

نمودار تحولات سالانه قیمت تولید کننده: ایرانی / شاخه: - / وزن: 7

آرشیو قیمت کالا تاریخ
6,700 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۸
6,550 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۶
6,600 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۲
6,350 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۱
6,250 ریال۱۳۹۸/۰۹/۶
6,280 ریال۱۳۹۸/۰۹/۵
6,150 ریال۱۳۹۸/۰۹/۴
6,100 ریال۱۳۹۸/۰۹/۳
6,300 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۹
6,400 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۶
6,200 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۵
5,950 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۲
5,850 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۰
5,770 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۸
5,820 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۴
5,800 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۲
5,650 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۱
5,620 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۹
5,650 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۳
5,750 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۰
5,800 ریال۱۳۹۸/۰۷/۱۵
5,850 ریال۱۳۹۸/۰۷/۱۰
5,900 ریال۱۳۹۸/۰۷/۷
5,950 ریال۱۳۹۸/۰۷/۳
6,050 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲۴
6,150 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲۳
6,100 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۶
6,200 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۰
6,250 ریال۱۳۹۸/۰۶/۵
6,300 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۲
6,250 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۰
6,150 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۳
6,100 ریال۱۳۹۸/۰۵/۹
6,150 ریال۱۳۹۸/۰۵/۶
6,050 ریال۱۳۹۸/۰۵/۳
6,100 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲
5,900 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۹
5,950 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۶
6,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۵
6,050 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۴
6,100 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۲
6,150 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۰
6,200 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۸
6,250 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۷
6,150 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۱
6,350 ریال۱۳۹۸/۰۴/۹
6,400 ریال۱۳۹۸/۰۴/۵
6,450 ریال۱۳۹۸/۰۴/۳
6,500 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲
6,550 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۸
6,650 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۵
6,530 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۰
6,630 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۸
6,670 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۱
6,770 ریال۱۳۹۸/۰۳/۹
6,800 ریال۱۳۹۸/۰۳/۷
6,900 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۱
7,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۰
7,100 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۸
7,200 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
7,300 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۸
7,450 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۷
7,530 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۶
7,330 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۵
7,250 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
6,850 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۰
6,550 ریال۱۳۹۸/۰۲/۸
6,410 ریال۱۳۹۸/۰۲/۷
6,450 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳
6,250 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲
6,300 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۹
6,280 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۷
6,380 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۴
6,480 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۱
6,280 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۰
6,080 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۷
5,880 ریال۱۳۹۷/۱۲/۲۱
5,850 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۸
5,910 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۵
5,950 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
6,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۷
5,900 ریال۱۳۹۷/۱۲/۶
5,800 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
5,700 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
5,650 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۹
5,590 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
5,490 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
5,390 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۷
5,310 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۵
5,370 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۳
5,320 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۰
5,220 ریال۱۳۹۷/۱۱/۹
5,200 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
5,070 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
4,970 ریال۱۳۹۷/۱۱/۴
5,010 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
5,050 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲
4,900 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۶
4,950 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۵
4,910 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
4,960 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
4,980 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۲
5,010 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
4,950 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۲
4,900 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۱
5,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
5,050 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
5,100 ریال۱۳۹۷/۱۰/۵
5,200 ریال۱۳۹۷/۱۰/۴
5,150 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
4,890 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲
4,840 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
4,890 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
4,990 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
5,130 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
5,190 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
5,310 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
5,380 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
5,440 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۸
5,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۴
5,650 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
5,780 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۲
5,830 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
5,980 ریال۱۳۹۷/۰۹/۷
6,030 ریال۱۳۹۷/۰۹/۵
6,130 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
6,280 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
6,330 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
6,360 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۲
6,440 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
6,490 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۵
6,390 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
6,430 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
6,360 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
6,110 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
6,010 ریال۱۳۹۷/۰۸/۵
6,110 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
6,140 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
6,030 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
6,230 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
6,110 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
6,030 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
6,100 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
6,150 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
6,350 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۲
6,400 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
6,580 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
6,180 ریال۱۳۹۷/۰۷/۴
6,020 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
5,800 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
5,700 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
5,800 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
5,900 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
6,260 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۸
6,160 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
5,610 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
5,410 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
5,340 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
5,240 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
5,340 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
5,470 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
5,370 ریال۱۳۹۷/۰۵/۳۰
5,270 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
5,310 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
5,570 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
5,720 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
5,470 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
5,070 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۸
5,090 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۶
5,060 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۵
5,560 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
5,760 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
5,560 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۱
5,860 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
6,460 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
6,560 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
5,060 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
4,560 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
5,010 ریال۱۳۹۷/۰۵/۴
4,410 ریال۱۳۹۷/۰۵/۳
4,270 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
3,910 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
3,760 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۰
3,740 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۷
3,710 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۶
3,690 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
3,620 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
3,520 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۰
3,550 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
3,590 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
3,630 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۳
3,640 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۲
3,670 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۱
3,680 ریال۱۳۹۷/۰۴/۹
3,700 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
3,730 ریال۱۳۹۷/۰۴/۴
3,630 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
3,510 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۱
3,460 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
3,430 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
3,410 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
3,390 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
3,370 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
3,320 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
3,270 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
3,170 ریال۱۳۹۷/۰۳/۹
3,180 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
3,190 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱
3,210 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۰
3,220 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۷
3,240 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۶
3,270 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۹
3,290 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۷
3,250 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۶
3,150 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۰
3,170 ریال۱۳۹۷/۰۲/۹
3,150 ریال۱۳۹۷/۰۲/۵
3,140 ریال۱۳۹۷/۰۲/۴
3,160 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳
3,110 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۸
3,230 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۷
3,350 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۶
3,380 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۳
3,300 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
3,330 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۰
3,070 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
2,930 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۰
2,950 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
2,980 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۷
3,020 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۵
3,040 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
3,050 ریال۱۳۹۶/۱۲/۳
3,080 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
3,130 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۹
3,200 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
3,010 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۴
3,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
2,990 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۱
2,980 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۹
2,970 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
2,940 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
2,930 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۱
2,970 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۰
2,960 ریال۱۳۹۶/۱۱/۹
2,940 ریال۱۳۹۶/۱۱/۵
2,950 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
2,940 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
2,840 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱
2,850 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۵
2,860 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
2,840 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۸
2,870 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۶
2,880 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۴
2,890 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۳
2,910 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۰
2,920 ریال۱۳۹۶/۱۰/۷
2,950 ریال۱۳۹۶/۱۰/۴
2,960 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
2,970 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۸
2,910 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۶
2,960 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۲
3,010 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۶
3,040 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۳
3,060 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۱
3,070 ریال۱۳۹۶/۰۹/۷
3,090 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
3,110 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
3,120 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۲
3,110 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۴
3,120 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۳
3,140 ریال۱۳۹۶/۰۸/۴
3,160 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳
3,190 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
3,130 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
3,060 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
3,070 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۶
3,090 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
3,110 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
3,130 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
3,160 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
3,010 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
2,970 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
2,890 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۷
2,860 ریال۱۳۹۶/۰۷/۵
2,870 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳
2,890 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
2,920 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۷
2,940 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
2,960 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۳
2,980 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۲
2,940 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۱
2,900 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
2,920 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۵
2,930 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۳
2,940 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
2,960 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
2,960 ریال۱۳۹۶/۰۶/۵
3,020 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
3,040 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱
3,060 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۹
3,090 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۸
3,120 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
3,160 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
3,120 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۲
3,050 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
3,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
2,970 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۷
2,980 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
2,910 ریال۱۳۹۶/۰۵/۹
2,840 ریال۱۳۹۶/۰۵/۸
2,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
2,780 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
2,790 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
2,800 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
2,700 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۵
2,630 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۲
2,580 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۱
2,510 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۰
2,530 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
2,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
2,380 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۱
2,350 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
2,280 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
2,290 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۲
2,300 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
2,420 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۴
2,370 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۳
2,310 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۹
2,260 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۸
2,210 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۱
2,170 ریال۱۳۹۵/۰۸/۵
2,160 ریال۱۳۹۵/۰۸/۴
2,140 ریال۱۳۹۵/۰۸/۳
2,110 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۸
2,120 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۵
2,100 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۸
2,110 ریال۱۳۹۵/۰۷/۶
2,100 ریال۱۳۹۵/۰۷/۵
2,070 ریال۱۳۹۵/۰۷/۴
2,080 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱
2,040 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۹
2,030 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۰
2,020 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۶
2,010 ریال۱۳۹۵/۰۶/۷
1,950 ریال۱۳۹۵/۰۶/۶
1,940 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۵
1,960 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۶
1,970 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۰
1,980 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۹
1,990 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۸
2,110 ریال۱۳۹۵/۰۴/۱۵
2,070 ریال۱۳۹۵/۰۳/۱۱
2,090 ریال۱۳۹۵/۰۳/۷
2,080 ریال۱۳۹۵/۰۳/۵
2,100 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۷
2,110 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۶
2,130 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۳
2,140 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۲
2,150 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۸
2,170 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۶
2,145 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۳
2,170 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۰
2,180 ریال۱۳۹۵/۰۲/۵
2,200 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲
2,210 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۱
2,070 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۰
2,020 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۹
1,940 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۷
1,860 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۶
1,850 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۵
1,820 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۴
1,830 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۳
1,850 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۸
1,830 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۷
1,950 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۶
1,680 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۴
1,690 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۵
1,710 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۴
1,670 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۲
1,720 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۹
1,670 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۸
1,560 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۶
1,510 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۳
1,480 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۲
1,440 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۱
1,590 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۰
1,490 ریال۱۳۹۴/۱۲/۸
1,440 ریال۱۳۹۴/۱۲/۷
1,390 ریال۱۳۹۴/۱۲/۶
1,370 ریال۱۳۹۴/۱۲/۵
1,330 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۹
1,330 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۵
1,350 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۱
1,340 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۰
1,350 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۵
1,360 ریال۱۳۹۴/۱۱/۶
1,395 ریال۱۳۹۴/۱۱/۴
1,385 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱
1,400 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۹
1,400 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۴
1,420 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۳
1,440 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۶
1,470 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۴
1,430 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۳
1,480 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۰
1,500 ریال۱۳۹۴/۱۰/۷
1,520 ریال۱۳۹۴/۱۰/۵
1,610 ریال۱۳۹۴/۰۹/۲۳
1,650 ریال۱۳۹۴/۰۹/۱۸
1,660 ریال۱۳۹۴/۰۹/۱۵
1,700 ریال۱۳۹۴/۰۹/۱۰
1,710 ریال۱۳۹۴/۰۹/۹
1,700 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۶
1,680 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۵
1,650 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۴
1,630 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۸
1,620 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۶
1,600 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۳
1,580 ریال۱۳۹۴/۰۸/۴
1,585 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۹
1,590 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۶
1,610 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۲
1,640 ریال۱۳۹۴/۰۷/۱۴
1,660 ریال۱۳۹۴/۰۷/۸
1,665 ریال۱۳۹۴/۰۷/۴
1,680 ریال۱۳۹۴/۰۷/۱
1,675 ریال۱۳۹۴/۰۶/۳۱
1,680 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۹
1,690 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۵
1,695 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۱
1,710 ریال۱۳۹۴/۰۶/۵
1,700 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۸
1,710 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۷
1,690 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۴
1,700 ریال۱۳۹۴/۰۵/۸
1,690 ریال۱۳۹۴/۰۵/۶
1,700 ریال۱۳۹۴/۰۵/۵
1,690 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱
1,685 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
1,690 ریال۱۳۹۴/۰۴/۱۴
1,700 ریال۱۳۹۴/۰۴/۱۰
1,680 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳
1,690 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲
1,680 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳۱
1,690 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳۰
1,700 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۸
1,680 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۷
1,700 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۶
1,710 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۵
1,720 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۱
1,700 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۰
1,690 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۸
1,700 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۷
1,730 ریال۱۳۹۴/۰۳/۹
1,750 ریال۱۳۹۴/۰۳/۷
1,760 ریال۱۳۹۴/۰۳/۵
1,750 ریال۱۳۹۴/۰۳/۴
1,770 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳
1,800 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲
1,810 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۲
1,820 ریال۱۳۹۴/۰۲/۱۹
1,810 ریال۱۳۹۴/۰۲/۶
1,830 ریال۱۳۹۴/۰۲/۵
1,840 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲
1,820 ریال۱۳۹۴/۰۱/۳۱
1,830 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۵
1,840 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۴
1,860 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۳
1,880 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۰
1,910 ریال۱۳۹۴/۰۱/۱۹
1,930 ریال۱۳۹۴/۰۱/۱۸
1,880 ریال۱۳۹۳/۱۲/۲۵
1,870 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۸
1,880 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۶
1,890 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۳
1,870 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۲
1,850 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۰
1,890 ریال۱۳۹۳/۱۲/۷
1,840 ریال۱۳۹۳/۱۲/۴
1,890 ریال۱۳۹۳/۱۲/۳
1,920 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۹
1,930 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۸
1,940 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۷
1,950 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۴
1,980 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۲
1,990 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۱
2,020 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۰
2,030 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۸
2,040 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۷
2,070 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۶
2,110 ریال۱۳۹۳/۱۰/۹
2,120 ریال۱۳۹۳/۱۰/۷
2,140 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲۴
2,150 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۹
2,160 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۶
2,200 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۳
2,210 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۲
2,220 ریال۱۳۹۳/۰۹/۹
2,170 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲
2,180 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۸
2,190 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۷
2,200 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۳
2,200 ریال۱۳۹۳/۰۸/۹
2,210 ریال۱۳۹۳/۰۷/۱۶
2,180 ریال۱۳۹۳/۰۷/۳

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 6,055 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 570 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.41%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 6,132 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 493 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.04%