شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • شاخه: - / وزن: -
    هر کیلو سیم فابریک 1.5

 • نرخ فعلی:5950
 • بالاترین قیمت ماه:6050
 • پایین ترین قیمت ماه:5350
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:500
 • درصد بیشترین نوسان ماه:11.21%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۹/۱۳

نمودار تحولات سالانه قیمت شاخه: - / وزن: -

آرشیو قیمت کالا تاریخ
5,950 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۳
6,000 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۲
6,050 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۰
5,600 ریال۱۳۹۸/۰۹/۴
5,850 ریال۱۳۹۸/۰۹/۳
5,350 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۹
5,350 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۳
5,300 ریال۱۳۹۸/۰۶/۳۰
5,400 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۱
5,650 ریال۱۳۹۸/۰۶/۹
5,700 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۶
5,750 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۲
5,800 ریال۱۳۹۸/۰۵/۳
5,900 ریال۱۳۹۸/۰۴/۳۱
5,950 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۳
6,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۷
5,900 ریال۱۳۹۸/۰۴/۹
6,500 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۵
6,600 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۲
6,700 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۱
6,900 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۰
7,230 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
6,880 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۸
6,800 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
6,430 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
5,850 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
5,800 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
5,470 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۸
5,420 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۳
5,150 ریال۱۳۹۷/۱۱/۶
5,300 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
5,180 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
5,320 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۸
5,170 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
5,270 ریال۱۳۹۷/۱۰/۵
5,470 ریال۱۳۹۷/۱۰/۴
5,370 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
5,170 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
5,430 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
5,370 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
5,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
5,670 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
5,730 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
5,900 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
5,900 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
5,600 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۵
5,800 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
5,720 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
5,450 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
5,650 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
5,450 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۱
6,050 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 5,681 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 319 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.62%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 5,821 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 179 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.08%