شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • شاخه: - / وزن: -
    هر کیلو سیم تسمه 2.5

 • نرخ فعلی:5330
 • بالاترین قیمت ماه:5330
 • پایین ترین قیمت ماه:5330
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۸/۱۹

نمودار تحولات سالانه قیمت شاخه: - / وزن: -

آرشیو قیمت کالا تاریخ
5,330 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۹
5,250 ریال۱۳۹۸/۰۶/۳۰
5,350 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۱
5,500 ریال۱۳۹۸/۰۶/۹
5,650 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۶
5,700 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۲
5,750 ریال۱۳۹۸/۰۵/۳
5,800 ریال۱۳۹۸/۰۴/۳۱
5,850 ریال۱۳۹۸/۰۴/۹
6,300 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۵
6,400 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۲
6,650 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۱
6,850 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۰
7,020 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
6,880 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۸
6,700 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
6,130 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
5,850 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
5,700 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
5,470 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۸
5,400 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۳
5,100 ریال۱۳۹۷/۱۱/۶
5,210 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
5,080 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
5,240 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۸
5,050 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
5,150 ریال۱۳۹۷/۱۰/۵
5,350 ریال۱۳۹۷/۱۰/۴
5,250 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
5,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
5,270 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۵
5,370 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
5,430 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
5,330 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۷
5,570 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
5,730 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
5,750 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
5,700 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
5,700 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
5,750 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
5,850 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۵
5,900 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
5,650 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
5,750 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
6,050 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
5,750 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۱
5,900 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 5,358 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 28 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.53%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 5,794 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 464 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.71%