شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: -
    هر کیلو خاموت 8

 • نرخ فعلی:5150
 • بالاترین قیمت ماه:5150
 • پایین ترین قیمت ماه:4800
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:350
 • درصد بیشترین نوسان ماه:7.29%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۸/۲۳

نمودار تحولات سالانه قیمت تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: -

آرشیو قیمت کالا تاریخ
5,150 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۳
4,800 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۹
4,750 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۱
4,800 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۶
4,850 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۰
5,000 ریال۱۳۹۸/۰۵/۳
4,550 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۴
4,700 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۷
4,950 ریال۱۳۹۸/۰۴/۹
5,050 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۶
4,930 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۲
5,130 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۰
5,330 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
5,230 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۵
5,300 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
5,250 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
4,630 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۸
4,500 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۱
3,980 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
4,100 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۸
3,760 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
3,920 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
4,600 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
5,050 ریال۱۳۹۷/۰۹/۳
5,250 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 4,900 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 250 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.1%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 4,888 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 262 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.36%