شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: -
    هر کیلو خاموت 8

 • نرخ فعلی:5500
 • بالاترین قیمت ماه:5500
 • پایین ترین قیمت ماه:5000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:200
 • درصد بیشترین نوسان ماه:6.8%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۹/۲۱

نمودار تحولات سالانه قیمت تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: -

آرشیو قیمت کالا تاریخ
5,500 ریال۱۳۹۸/۰۹/۲۱
5,400 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۷
5,350 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۶
5,150 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۲
5,000 ریال۱۳۹۸/۰۹/۳
5,150 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۳
4,800 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۹
4,750 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۱
4,800 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۶
4,850 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۰
5,000 ریال۱۳۹۸/۰۵/۳
4,550 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۴
4,700 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۷
4,950 ریال۱۳۹۸/۰۴/۹
5,050 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۶
4,930 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۲
5,130 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۰
5,330 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
5,230 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۵
5,300 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
5,250 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
4,630 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۸
4,500 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۱
3,980 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
4,100 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۸
3,760 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
3,920 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
4,600 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
5,050 ریال۱۳۹۷/۰۹/۳
5,250 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
5,270 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 5,193 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 224 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.31%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 5,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 417 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.34%