شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: -
    هر کیلو خاموت 10

 • نرخ فعلی:5200
 • بالاترین قیمت ماه:4850
 • پایین ترین قیمت ماه:4600
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:150
 • درصد بیشترین نوسان ماه:10.64%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۹/۱۶

نمودار تحولات سالانه قیمت تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: -

آرشیو قیمت کالا تاریخ
4,850 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۲
4,700 ریال۱۳۹۸/۰۹/۳
4,650 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۳
4,600 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۹
4,450 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲۱
4,710 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۱
4,500 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۶
4,550 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۵
4,700 ریال۱۳۹۸/۰۵/۳
4,500 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۴
4,650 ریال۱۳۹۸/۰۴/۹
4,750 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۶
4,630 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۲
4,850 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۰
5,150 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۰
5,330 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
5,050 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۵
5,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
4,900 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
4,180 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۱
3,730 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
3,650 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
3,750 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۸
3,380 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
3,920 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
4,470 ریال۱۳۹۷/۰۹/۳
4,670 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 4,650 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 200 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 4,649 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 201 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.32%