شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: -
    هر کیلو خاموت مهندسی 8

 • نرخ فعلی:5500
 • بالاترین قیمت ماه:5550
 • پایین ترین قیمت ماه:5200
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:200
 • درصد بیشترین نوسان ماه:5.77%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۹/۲۳

نمودار تحولات سالانه قیمت تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: -

آرشیو قیمت کالا تاریخ
5,550 ریال۱۳۹۸/۰۹/۲۱
5,400 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۶
5,200 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۲
5,150 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۳
5,100 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۹
4,900 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۱
4,950 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۶
5,000 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۰
5,050 ریال۱۳۹۸/۰۵/۳
5,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۴
5,150 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۷
5,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۹
5,150 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۶
4,900 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۲
5,150 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۰
5,400 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
5,230 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۵
5,400 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
5,300 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
4,650 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۱
4,030 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
4,050 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۸
3,800 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
3,920 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
4,600 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
5,050 ریال۱۳۹۷/۰۹/۳
5,300 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 5,280 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 270 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.11%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 5,123 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 427 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.33%