کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط
 • تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: -
    هر کیلو خاموت مهندسی 10

 • نرخ فعلی:5000
 • بالاترین قیمت ماه:5150
 • پایین ترین قیمت ماه:4700
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:450
 • درصد بیشترین نوسان ماه:6.38%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۴/۲۴

نمودار تحولات سالانه قیمت تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: -

آرشیو قیمت کالا تاریخ
5,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۴
5,150 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۷
4,700 ریال۱۳۹۸/۰۴/۹
4,800 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۶
4,600 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۲
4,850 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۰
5,250 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۰
5,400 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
5,050 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
5,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
4,360 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۱
3,800 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
3,750 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
3,800 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۸
3,370 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
3,920 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
4,470 ریال۱۳۹۷/۰۹/۳
4,720 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
4,750 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 4,969 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 31 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.62%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 4,830 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 170 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.52%