شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: -
    هر کیلو خاموت مهندسی 10

 • نرخ فعلی:4700
 • بالاترین قیمت ماه:4700
 • پایین ترین قیمت ماه:4650
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:50
 • درصد بیشترین نوسان ماه:1.08%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۸/۲۳

نمودار تحولات سالانه قیمت تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: -

آرشیو قیمت کالا تاریخ
4,700 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۳
4,650 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۹
4,500 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۱
4,550 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۶
4,600 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۵
4,550 ریال۱۳۹۸/۰۵/۳
5,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۴
5,150 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۷
4,700 ریال۱۳۹۸/۰۴/۹
4,800 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۶
4,600 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۲
4,850 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۰
5,250 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۰
5,400 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
5,050 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
5,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
4,360 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۱
3,800 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
3,750 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
3,800 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۸
3,370 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
3,920 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
4,470 ریال۱۳۹۷/۰۹/۳
4,720 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
4,750 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 4,617 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 83 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.8%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 4,721 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 21 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.45%