شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: -
    هر کیلو خاموت سنجاقی 8

 • نرخ فعلی:5150
 • بالاترین قیمت ماه:5150
 • پایین ترین قیمت ماه:5150
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۸/۱۹

نمودار تحولات سالانه قیمت تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: -

آرشیو قیمت کالا تاریخ
5,150 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۹
4,900 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۱
4,950 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۶
5,050 ریال۱۳۹۸/۰۵/۳
4,800 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۴
5,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۹
5,050 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۶
4,900 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۲
5,150 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۰
5,380 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
5,230 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۵
5,400 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
5,250 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
4,670 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۱
4,030 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
4,050 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۸
3,800 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
3,920 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
4,600 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
5,050 ریال۱۳۹۷/۰۹/۳
5,300 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
5,320 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 5,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 150 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 4,994 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 156 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.12%