شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: -
    هر کیلو خاموت سنجاقی 10

 • نرخ فعلی:5300
 • بالاترین قیمت ماه:4950
 • پایین ترین قیمت ماه:4700
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:150
 • درصد بیشترین نوسان ماه:10.42%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۹/۱۶

نمودار تحولات سالانه قیمت تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: -

آرشیو قیمت کالا تاریخ
4,950 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۲
4,800 ریال۱۳۹۸/۰۹/۳
4,700 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۹
4,500 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۱
4,550 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۶
4,600 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۵
4,550 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۴
4,700 ریال۱۳۹۸/۰۴/۹
4,750 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۶
4,600 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۲
4,850 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۰
5,380 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
5,050 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
4,900 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
4,170 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
4,200 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۸
4,370 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۱
3,750 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
3,800 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۸
3,370 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
3,920 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
4,470 ریال۱۳۹۷/۰۹/۳
4,720 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
4,740 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 4,817 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 133 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.76%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 4,686 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 264 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.63%