کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط
 • شاخه: - / وزن: -
    هر کیلو حرارتی

 • نرخ فعلی:5150
 • بالاترین قیمت ماه:5300
 • پایین ترین قیمت ماه:5150
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:150
 • درصد بیشترین نوسان ماه:2.91%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۴/۲۳

نمودار تحولات سالانه قیمت شاخه: - / وزن: -

آرشیو قیمت کالا تاریخ
5,150 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۳
5,300 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۷
5,400 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۵
5,730 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۲
5,870 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۱
6,230 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۰
6,430 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۸
6,400 ریال۱۳۹۸/۰۲/۵
6,450 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۵
6,400 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۸
6,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
5,700 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
5,250 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
5,300 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
4,880 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۸
4,830 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۳
4,430 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
4,370 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
4,470 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
4,530 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۸
4,570 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
4,770 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
4,880 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۴
4,980 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
5,270 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۷
5,370 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
5,480 ریال۱۳۹۷/۰۸/۳۰
5,500 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
5,500 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
5,550 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
5,500 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
5,480 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
5,450 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
5,650 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
5,450 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۱
5,550 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 5,814 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 664 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.89%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 5,632 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 482 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.36%