شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • شاخه: - / وزن: -
    هر کیلو حرارتی

 • نرخ فعلی:5050
 • بالاترین قیمت ماه:5050
 • پایین ترین قیمت ماه:4850
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:200
 • درصد بیشترین نوسان ماه:4.12%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۸/۱۹

نمودار تحولات سالانه قیمت شاخه: - / وزن: -

آرشیو قیمت کالا تاریخ
5,050 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۹
4,850 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۹
4,750 ریال۱۳۹۸/۰۶/۳۰
4,700 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۳
4,800 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۱
4,900 ریال۱۳۹۸/۰۶/۹
5,150 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۲
5,200 ریال۱۳۹۸/۰۵/۳
5,100 ریال۱۳۹۸/۰۴/۳۱
5,150 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۳
5,300 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۷
5,400 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۵
5,730 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۲
5,870 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۱
6,230 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۰
6,430 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۸
6,400 ریال۱۳۹۸/۰۲/۵
6,450 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۵
6,400 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۸
6,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
5,700 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
5,250 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
5,300 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
4,880 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۸
4,830 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۳
4,430 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
4,370 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
4,470 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
4,530 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۸
4,570 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
4,770 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
4,880 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۴
4,980 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
5,270 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۷
5,370 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
5,480 ریال۱۳۹۷/۰۸/۳۰
5,500 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
5,500 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
5,550 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
5,500 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
5,480 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
5,450 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
5,650 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
5,450 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۱
5,550 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 4,842 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 208 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 5,212 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 162 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.21%