شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: -
  هر کیلو تسمه 50x5

 • نرخ فعلی:4950
 • بالاترین قیمت ماه:4950
 • پایین ترین قیمت ماه:4700
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:150
 • درصد بیشترین نوسان ماه:3.13%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۹/۱۷

نمودار تحولات سالانه قیمت تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: -

آرشیو قیمت کالا تاریخ
4,950 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۷
4,800 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۰
4,700 ریال۱۳۹۸/۰۹/۳
4,900 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲۴
5,050 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۳
5,250 ریال۱۳۹۸/۰۴/۹
5,450 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۸
5,550 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۱
5,650 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۸
5,750 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۶
5,650 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۰
5,300 ریال۱۳۹۸/۰۲/۷
5,350 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۴
5,220 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
5,500 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۱
5,330 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
5,150 ریال۱۳۹۷/۱۲/۶
4,750 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
4,600 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
4,500 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
4,300 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۳
4,250 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
4,100 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
3,450 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
3,350 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
3,800 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۴
3,950 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
4,050 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
4,150 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
4,200 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
4,360 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
4,360 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
4,380 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
4,180 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
4,120 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
4,270 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
4,200 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
4,270 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
4,200 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
4,600 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
4,700 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
4,080 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
4,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۱
4,600 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
4,170 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
4,230 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
4,330 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
4,400 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
3,350 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
3,550 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
3,600 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۱
4,350 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
4,540 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
4,340 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
4,230 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
4,040 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
3,630 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
3,400 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
3,550 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
3,450 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
3,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
3,100 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
3,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
2,950 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
2,850 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
2,750 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
2,700 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
2,540 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۶
2,470 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱
2,400 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۹
2,480 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
2,400 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
2,300 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
2,220 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
2,100 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
2,150 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
2,100 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
2,040 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۰
2,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۶
1,975 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
2,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
1,970 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
2,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
2,050 ریال۱۳۹۶/۰۶/۸
2,080 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
2,130 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
2,150 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۰
2,100 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
2,130 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
1,950 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
1,870 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۶
1,900 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
1,860 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
1,960 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
1,900 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
1,530 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
1,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
1,450 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
1,500 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۲
1,485 ریال۱۳۹۵/۰۸/۴
1,475 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۵
1,480 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۸
1,490 ریال۱۳۹۵/۰۵/۳۱
1,515 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۴
1,475 ریال۱۳۹۵/۰۵/۳
1,480 ریال۱۳۹۵/۰۴/۱۵
1,640 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۳
1,680 ریال۱۳۹۵/۰۲/۸
1,620 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲
1,630 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۱
1,460 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۷
1,330 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۴
1,350 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۹
1,200 ریال۱۳۹۴/۱۲/۸
1,160 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۵
1,170 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱
1,460 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۴
1,510 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۹
1,610 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
1,610 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۰
1,620 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳
1,670 ریال۱۳۹۴/۰۱/۱۷
1,650 ریال۱۳۹۳/۱۲/۳
1,775 ریال۱۳۹۳/۰۹/۵
1,790 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۸
1,795 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۳
1,795 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۲
1,800 ریال۱۳۹۳/۰۸/۹
1,860 ریال۱۳۹۳/۰۷/۳

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 4,838 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 112 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.32%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 4,942 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 8 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.16%