شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 500
  هر شاخه تیرآهن 30

 • نرخ فعلی:3200000
 • بالاترین قیمت ماه:3200000
 • پایین ترین قیمت ماه:3060000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:70,000
 • درصد بیشترین نوسان ماه:2.24%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۸/۱۹

نمودار تحولات سالانه قیمت تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 500

آرشیو قیمت کالا تاریخ
3,200,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۹
3,130,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۴
3,100,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۲
3,110,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۱
3,120,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۹
3,110,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۸
3,100,000 ریال۱۳۹۸/۰۷/۳۰
3,060,000 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۳
3,050,000 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۱
2,970,000 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۰
2,980,000 ریال۱۳۹۸/۰۷/۱۷
3,000,000 ریال۱۳۹۸/۰۷/۹
3,010,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲۷
3,000,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۷
3,010,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۶
3,020,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۳
3,010,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۰
3,000,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۹
3,010,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۶
3,000,000 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۳
3,035,000 ریال۱۳۹۸/۰۵/۷
3,050,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۷
3,060,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۶
3,075,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۰
3,080,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۸
3,100,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۲
3,110,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۱
3,120,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۰
3,110,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۹
3,140,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۳
3,150,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۶
3,160,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۳
3,170,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۰
3,180,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۹
3,175,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۴
3,190,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۹
3,210,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۸
3,220,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۵
3,200,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۴
3,195,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۱
3,145,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۷
3,140,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۶
3,050,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۵
3,000,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۱
2,970,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۸
2,990,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۴
2,975,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۸
2,970,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۵
2,890,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۴
3,020,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۱
3,005,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۹
2,995,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۸
2,950,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۷
3,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۲۱
3,010,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۹
3,015,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۸
2,985,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۵
2,975,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
2,985,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۲
2,980,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۱
3,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
3,020,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۵
2,997,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
2,970,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
2,975,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
2,945,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
2,905,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
2,895,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۸
2,855,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۵
2,895,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۴
2,850,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۳
2,833,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۹
2,800,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۶
2,805,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
2,800,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۵
2,795,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۰
2,805,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۸
2,810,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۶
2,800,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۲
2,820,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۱
2,805,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
2,815,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۴
2,799,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
2,778,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲
2,785,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
2,778,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
2,775,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۵
2,795,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
2,810,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۷
2,830,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۴
2,840,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۲
2,835,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
2,865,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۰
2,875,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۷
2,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۳۰
4,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
4,050,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
4,050,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
3,425,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
3,445,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
3,425,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
3,445,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
3,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
3,190,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
3,135,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۲
3,170,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۱
3,180,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
3,020,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
3,050,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
2,950,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
3,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
2,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
2,635,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
2,625,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
2,640,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
2,630,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
2,610,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۳۰
2,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
2,580,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
2,585,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
2,590,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
2,560,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
2,545,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
2,560,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۶
2,550,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۵
2,435,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۱
2,445,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
2,450,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
2,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
2,150,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
2,080,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۴
1,950,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
1,867,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
1,865,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۰
1,832,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
1,833,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۳
1,840,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۲
1,850,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۹
1,840,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
1,820,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
1,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
1,750,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۸
1,737,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
1,720,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۳
1,724,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۸
1,727,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۷
1,725,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۶
1,720,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۴
1,724,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲
1,722,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱
1,720,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۲
1,725,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
1,695,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
1,657,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۳
1,658,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
1,654,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۵
1,657,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۳
1,658,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۴
1,654,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
1,657,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۵
1,653,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
1,650,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۱
1,655,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
1,658,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
1,657,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱
1,656,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۷
1,660,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۶
1,657,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
1,650,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۹
1,655,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۸
1,632,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۷
1,595,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۹
1,600,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
1,595,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۹
1,545,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۷
1,533,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۳
1,534,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۰
1,533,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۷
1,531,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۱
1,533,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۷
1,530,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۶
1,532,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۵
1,528,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۴
1,530,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۳
1,532,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۷
1,530,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۶
1,533,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳
1,530,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱
1,525,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
1,530,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
1,540,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
1,535,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
1,495,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
1,497,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۷
1,490,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۶
1,494,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
1,490,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۲
1,495,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۱
1,490,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۰
1,497,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۵
1,490,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۴
1,480,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳
1,476,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲
1,472,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
1,475,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
1,484,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۷
1,490,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۳
1,495,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۲
1,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۱
1,497,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
1,480,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
1,485,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
1,490,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۸
1,495,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
1,495,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
1,490,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱
1,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۹
1,490,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
1,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
1,595,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۳
1,437,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۲
1,435,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
1,380,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۵
1,377,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
1,370,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۹
1,334,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۸
1,335,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
1,302,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۵
1,304,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۴
1,302,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
1,332,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
1,340,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۷
1,298,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
1,288,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۱
1,272,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۰
1,274,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۸
1,270,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
1,258,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۴
1,237,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
1,228,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۱
1,227,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹
1,228,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
1,230,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۲
1,228,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۸
1,220,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۷
1,218,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۶
1,220,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۳
1,217,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۲
1,207,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۱
1,202,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۴
1,197,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۶
1,196,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۹
1,197,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۵
1,198,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۳
1,185,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۰
1,183,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۸
1,185,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۶
1,183,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۱
1,184,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۹
1,182,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۸
1,186,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱
1,188,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۶
1,186,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۵
1,191,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۴
1,192,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۹
1,187,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۷
1,197,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۲
1,176,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۰
1,182,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۳
1,187,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۶
1,194,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۲
1,195,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۱۹
1,200,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۱۵
1,239,000 ریال۱۳۹۵/۰۳/۵
1,236,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۳۰
1,238,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۹
1,240,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۶
1,241,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۲
1,243,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۳
1,245,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۸
1,249,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۶
1,250,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۱
1,207,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۹
1,208,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۷
1,198,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۹
1,197,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۸
1,168,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۶
1,160,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۲
1,162,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۳
1,166,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۰
1,167,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۵
1,167,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۱
1,170,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۵
1,174,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۱
1,175,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۷
1,182,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۵
1,185,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۴
1,190,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱
1,192,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۸
1,197,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۳
1,205,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۰
1,210,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۳
1,214,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۵
1,215,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۵
1,216,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۳
1,218,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۲
1,215,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۹
1,222,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۵
1,227,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۶
1,231,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۴
1,233,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۱
1,235,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۱
1,230,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱۵
1,228,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱۱
1,224,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۷
1,225,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۳
1,230,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۴
1,235,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۱
1,243,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۹
1,245,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۳
1,265,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۰
1,275,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۷
1,288,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۵
1,290,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
1,315,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲۴
1,320,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲۲
1,318,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲۱
1,235,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۱۴
1,250,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۱۱
1,255,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۱۰
1,260,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۷
1,265,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۶
1,268,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۴
1,270,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳
1,280,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲
1,288,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳۰
1,291,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۸
1,287,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۵
1,292,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۰
1,295,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۹
1,287,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۸
1,290,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۷
1,280,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۰
1,278,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۹
1,280,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۴
1,287,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۳۱
1,290,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲
1,293,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۱
1,290,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۲۱
1,295,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۲۰
1,290,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۹
1,283,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۸
1,277,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۷
1,280,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۷
1,283,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۵
1,285,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۳
1,308,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۹
1,310,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۸
1,317,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۷
1,325,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۳
1,330,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۶
1,333,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۹
1,330,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۸
1,307,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۶
1,305,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۳
1,300,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲۶
1,298,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲۴
1,300,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۹
1,304,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۰
1,303,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۸
1,305,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۷
1,307,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۵
1,310,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۴
1,312,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۱
1,304,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۸
1,302,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۳
1,302,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۰
1,300,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۹
1,283,000 ریال۱۳۹۳/۰۷/۱۶
1,275,000 ریال۱۳۹۳/۰۷/۳

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 3,049,500 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 150,500 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.94%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 3,090,385 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 109,615 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.55%