شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 434
  هر شاخه تیرآهن 27

 • نرخ فعلی:2350000
 • بالاترین قیمت ماه:2390000
 • پایین ترین قیمت ماه:2065000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:80,000
 • درصد بیشترین نوسان ماه:8.8%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۸/۲۱

نمودار تحولات سالانه قیمت تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 434

آرشیو قیمت کالا تاریخ
2,350,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۱
2,370,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۰
2,390,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۹
2,320,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۴
2,245,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۲
2,210,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۱
2,220,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۹
2,230,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۸
2,240,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۶
2,160,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱
2,095,000 ریال۱۳۹۸/۰۷/۳۰
2,070,000 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۸
2,065,000 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۳
2,060,000 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۰
2,070,000 ریال۱۳۹۸/۰۷/۱۷
2,060,000 ریال۱۳۹۸/۰۷/۷
1,995,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲۷
1,980,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲۳
1,960,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۳
1,965,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۱
1,955,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۹
1,965,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۶
1,930,000 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۳
1,940,000 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۲
1,955,000 ریال۱۳۹۸/۰۵/۷
1,970,000 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲
1,950,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۴
1,990,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۹
2,000,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۳
2,020,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۲
2,030,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۰
2,040,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۹
2,050,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۳
2,060,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۹
2,070,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۷
2,060,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۶
2,045,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۳
2,070,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۰
2,080,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۹
2,090,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۱
2,100,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۹
2,090,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۷
2,100,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۴
2,120,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۰
2,130,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۸
2,160,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۵
2,110,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۴
2,100,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
2,145,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۱
2,160,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۷
2,150,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۶
2,030,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۵
1,975,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
1,945,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۱
1,880,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۰
1,870,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۸
1,858,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۴
1,845,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۵
1,875,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۴
1,900,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۱
1,830,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۹
1,815,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۸
1,800,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۷
1,770,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۲۱
1,783,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۹
1,788,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۸
1,820,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۵
1,810,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
1,850,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۲
1,830,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۵
1,800,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
1,770,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
1,780,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
1,790,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
1,748,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
1,700,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۸
1,657,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۵
1,685,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۳
1,605,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۹
1,570,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
1,580,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۶
1,585,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
1,573,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱
1,580,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳۰
1,585,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
1,600,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۰
1,603,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۸
1,600,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۶
1,550,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
1,595,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۲
1,599,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۱
1,590,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
1,595,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۹
1,603,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۵
1,617,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
1,570,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
1,558,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
1,510,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
1,540,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۵
1,620,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
1,625,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
1,644,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۷
1,693,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۴
1,703,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۲
1,698,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
1,710,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۰
1,720,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۷
1,730,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۵
1,750,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۳۰
1,850,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۸
1,785,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
1,850,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
1,850,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۲
1,865,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
1,855,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۳
1,864,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
1,838,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
1,844,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۵
1,852,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
1,910,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
1,925,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
1,915,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
1,910,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
1,907,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
1,917,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
1,922,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
1,915,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۲
1,920,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۱
1,935,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
1,960,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
1,910,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
1,893,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
1,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
1,910,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۱
1,920,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
1,940,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۸
1,948,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۵
1,930,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
1,875,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
1,865,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
1,875,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
1,890,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
1,910,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
1,925,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
1,940,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
1,945,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
1,977,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
1,940,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
1,980,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۵
1,930,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
1,960,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
1,970,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۱
1,985,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
1,990,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
1,960,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
1,850,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
1,740,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۴
1,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
1,555,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
1,535,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۰
1,530,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
1,532,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۰
1,535,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
1,543,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۳
1,545,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۹
1,538,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
1,505,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
1,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
1,450,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
1,415,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۸
1,405,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
1,394,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۶
1,397,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۲
1,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۸
1,405,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۷
1,385,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۶
1,375,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۰
1,383,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۴
1,387,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳
1,388,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲
1,392,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱
1,388,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۹
1,390,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۶
1,395,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۰
1,375,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
1,320,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۴
1,330,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
1,334,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۶
1,340,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۴
1,337,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۳
1,335,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
1,342,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۰
1,345,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۹
1,342,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
1,339,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۷
1,341,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۵
1,340,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۳
1,347,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
1,334,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۴
1,325,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
1,321,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۵
1,323,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
1,316,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۱
1,330,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
1,315,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱
1,308,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
1,307,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۰
1,310,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۹
1,312,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۶
1,316,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۳
1,322,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۰
1,323,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۹
1,325,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۶
1,319,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۴
1,315,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳
1,310,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
1,305,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۸
1,282,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۷
1,270,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۶
1,259,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۰
1,254,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۹
1,259,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۸
1,265,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۷
1,270,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳۰
1,267,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۲
1,268,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۵
1,267,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۳
1,278,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۹
1,276,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۷
1,275,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۶
1,276,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳
1,280,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
1,284,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۷
1,282,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۶
1,285,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
1,292,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
1,287,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
1,275,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
1,260,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۶
1,263,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۲
1,267,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۱
1,265,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۰
1,268,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۵
1,250,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲
1,249,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
1,253,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
1,260,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۷
1,274,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
1,275,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۳
1,278,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
1,281,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
1,285,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۶
1,293,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۴
1,295,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۳
1,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
1,310,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۸
1,345,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
1,330,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
1,330,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۵
1,335,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
1,330,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱
1,335,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۸
1,360,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۶
1,350,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
1,370,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
1,383,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۳
1,380,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
1,350,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
1,325,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۵
1,290,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۱
1,280,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
1,275,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۹
1,265,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
1,253,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
1,258,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۷
1,240,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
1,220,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۱
1,180,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
1,110,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۸
1,123,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
1,118,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۵
1,113,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۴
1,108,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
1,110,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
1,130,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
1,148,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۸
1,115,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
1,064,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹
1,066,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
1,039,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۲
1,038,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۸
1,044,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۷
1,032,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۵
1,030,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۲
1,022,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۱
1,020,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۰
1,019,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۹
1,018,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۶
1,016,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۴
1,014,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱
1,017,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۶
1,013,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۵
1,010,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۹
1,011,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۸
1,012,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۲
1,018,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۱
1,011,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۰
1,015,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۵
1,016,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۳
984,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۰
983,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۸
984,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۳
988,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۱
989,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۰
988,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۹
990,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۶
985,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱
986,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۳۱
987,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۳۰
990,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۴
983,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۷
984,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۶
989,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۴
988,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۰
980,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۳
982,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۱۹
983,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۱۵
982,000 ریال۱۳۹۵/۰۳/۷
985,000 ریال۱۳۹۵/۰۳/۵
980,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۹
982,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۶
985,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۴
981,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۲
983,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۹
970,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۸
983,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۵
985,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲
986,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱
960,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۱
918,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۰
920,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۹
921,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۷
920,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۳
921,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۶
919,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۴
915,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۵
919,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۴
920,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۹
917,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۳
920,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۰
921,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۸
920,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۷
919,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۵
916,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۸
910,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۵
910,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۱
915,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۲
917,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۱
920,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۸
917,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۷
920,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۶
928,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۴
935,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱
950,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۸
974,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۳
980,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۰
985,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۳
992,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۵
991,000 ریال۱۳۹۴/۰۹/۲۳
1,000,000 ریال۱۳۹۴/۰۹/۱۷
971,000 ریال۱۳۹۴/۰۹/۲
975,000 ریال۱۳۹۴/۰۹/۱
980,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۸
985,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۷
990,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۶
1,000,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۵
1,014,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۳
1,020,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۳
1,023,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۲
1,024,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۹
1,025,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۷
1,029,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۶
1,033,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۱
1,030,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۸
1,018,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۷
1,014,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۴
1,012,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۹
1,014,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۸
1,013,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۴
1,021,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۳
1,010,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۲
1,008,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۵
1,006,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۱
1,003,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
1,000,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲۴
990,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳۰
995,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۸
999,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۷
985,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۶
977,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۵
972,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۰
974,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۹
967,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۸
959,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۷
929,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۹
921,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳
923,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲
918,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۹
915,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۴
912,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۱
910,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۰
895,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۵
896,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۳
888,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۳۰
885,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۴
887,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۳
883,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۱۹
879,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۱۸
883,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۱۶
888,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۱۵
901,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۲۵
907,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۲۰
900,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۹
885,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۸
889,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۷
890,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۶
894,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۳
890,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۱
880,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۷
882,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۶
885,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۴
883,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۳
925,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۸
930,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۷
932,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۳
934,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۶
936,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۰
938,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۳
940,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲۵
946,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲۴
947,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲۳
948,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲۰
950,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۹
954,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۸
955,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۶
956,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۵
955,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۳
960,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۱
963,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۰
962,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۹
952,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۵
940,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۴
942,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲
940,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۸
945,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۷
949,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۶
950,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۱
946,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۰
941,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۹
937,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۸
930,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۳
930,000 ریال۱۳۹۳/۰۷/۱۶
940,000 ریال۱۳۹۳/۰۷/۳

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 2,135,227 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 234,773 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 11%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 2,087,500 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 282,500 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.53%