شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 369
  هر شاخه تیرآهن 24

 • نرخ فعلی:1960000
 • بالاترین قیمت ماه:1970000
 • پایین ترین قیمت ماه:1920000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:25,000
 • درصد بیشترین نوسان ماه:0.77%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۹/۲۳

نمودار تحولات سالانه قیمت تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 369

آرشیو قیمت کالا تاریخ
1,950,000 ریال۱۳۹۸/۰۹/۲۱
1,970,000 ریال۱۳۹۸/۰۹/۲۰
1,945,000 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۷
1,940,000 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۶
1,930,000 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۱
1,920,000 ریال۱۳۹۸/۰۹/۹
1,930,000 ریال۱۳۹۸/۰۹/۵
1,920,000 ریال۱۳۹۸/۰۹/۴
1,930,000 ریال۱۳۹۸/۰۹/۳
1,920,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۹
1,930,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۵
1,925,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۱
1,915,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۹
1,925,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۸
1,915,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۴
1,910,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۲
1,920,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۹
1,935,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۸
1,955,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۶
1,935,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۴
1,920,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱
1,900,000 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۵
1,915,000 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۳
1,910,000 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۰
1,920,000 ریال۱۳۹۸/۰۷/۱۷
1,935,000 ریال۱۳۹۸/۰۷/۱۱
1,940,000 ریال۱۳۹۸/۰۷/۹
1,930,000 ریال۱۳۹۸/۰۷/۷
1,920,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۳۰
1,935,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲۷
1,830,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲۳
1,810,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۷
1,760,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۶
1,755,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۳
1,745,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۱
1,740,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۰
1,725,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۹
1,745,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۶
1,700,000 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۷
1,710,000 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۳
1,720,000 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۲
1,730,000 ریال۱۳۹۸/۰۵/۹
1,725,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۹
1,730,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۶
1,740,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۴
1,750,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۲
1,760,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۹
1,770,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۳
1,770,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۱
1,800,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۰
1,790,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۹
1,800,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۳
1,820,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۹
1,830,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۷
1,825,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۶
1,810,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۳
1,825,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۱
1,840,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۰
1,850,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۳
1,860,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۲
1,850,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۴
1,870,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۱
1,880,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۰
1,890,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۸
1,910,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۵
1,870,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۴
1,850,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۳
1,885,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
1,920,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۱
1,955,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۷
1,945,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۶
1,825,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۵
1,790,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
1,750,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۱
1,690,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۰
1,680,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۸
1,660,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۴
1,630,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲
1,640,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۸
1,630,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۷
1,650,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۵
1,668,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۴
1,700,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۱
1,640,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۹
1,627,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۸
1,647,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۷
1,560,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۲۱
1,570,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۹
1,580,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۸
1,615,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۵
1,600,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
1,605,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
1,670,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۲
1,638,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۱
1,630,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
1,590,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۵
1,550,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
1,475,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
1,480,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
1,490,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
1,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
1,470,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
1,420,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۸
1,400,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۵
1,425,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۳
1,354,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۹
1,324,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
1,327,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۶
1,333,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
1,320,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳۰
1,340,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
1,350,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
1,365,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۶
1,350,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
1,354,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۲
1,360,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۱
1,350,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
1,352,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۹
1,365,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۵
1,378,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۴
1,385,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
1,350,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
1,310,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۵
1,370,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
1,385,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
1,394,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۷
1,430,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۴
1,443,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
1,440,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
1,450,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۷
1,460,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۵
1,480,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۳۰
1,548,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۸
1,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
1,550,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
1,555,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
1,548,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۲
1,570,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
1,578,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۵
1,575,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۳
1,585,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
1,560,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
1,570,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۵
1,560,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
1,564,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
1,609,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
1,623,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
1,609,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
1,608,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
1,617,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
1,610,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
1,605,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
1,650,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
1,605,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
1,595,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
1,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
1,610,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
1,630,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۸
1,650,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۵
1,620,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
1,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
1,565,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
1,555,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
1,565,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
1,580,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
1,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
1,615,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
1,610,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
1,620,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
1,630,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
1,635,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
1,653,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
1,630,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
1,660,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۶
1,650,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۵
1,625,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
1,635,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۱
1,650,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
1,670,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
1,650,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
1,670,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
1,550,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
1,485,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۴
1,450,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
1,306,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
1,296,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۰
1,292,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
1,287,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
1,290,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
1,297,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
1,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۲
1,317,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۹
1,285,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
1,275,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
1,255,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
1,260,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
1,270,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
1,240,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
1,185,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
1,170,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱
1,172,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
1,175,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۶
1,178,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۲
1,180,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۸
1,183,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۷
1,163,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۶
1,154,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۱
1,153,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۰
1,157,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۸
1,160,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۴
1,170,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲
1,175,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱
1,168,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۹
1,173,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۷
1,176,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۶
1,175,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۰
1,155,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
1,120,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۴
1,125,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۶
1,130,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۴
1,126,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۳
1,128,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
1,131,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۰
1,135,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
1,127,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۵
1,128,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۳
1,134,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
1,136,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
1,130,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۴
1,120,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۸
1,119,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
1,116,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۵
1,115,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
1,110,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۱
1,124,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۰
1,123,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۹
1,124,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۸
1,120,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
1,125,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
1,104,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱
1,103,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۵
1,098,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
1,105,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۰
1,100,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۹
1,102,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۶
1,107,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۳
1,112,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۰
1,114,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۹
1,116,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۷
1,114,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۶
1,158,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۴
1,103,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
1,100,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۹
1,103,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۸
1,085,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۷
1,068,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۶
1,057,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۳
1,059,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۲
1,058,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۰
1,055,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۹
1,056,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۱
1,060,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۸
1,064,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۷
1,070,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
1,073,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۰
1,074,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۵
1,070,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۴
1,074,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۳
1,079,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۹
1,076,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۷
1,073,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۶
1,075,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳
1,078,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
1,080,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
1,085,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۷
1,083,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۶
1,085,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
1,093,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
1,090,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
1,080,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۷
1,060,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۶
1,064,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۲
1,068,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۱
1,064,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۰
1,067,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۵
1,050,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲
1,048,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
1,053,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
1,060,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۷
1,074,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
1,075,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۳
1,080,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
1,095,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۶
1,090,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۴
1,094,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۳
1,097,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
1,100,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
1,115,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
1,115,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۵
1,120,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱
1,120,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۸
1,130,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۶
1,115,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
1,135,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
1,010,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
1,010,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۵
989,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۱
985,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
988,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۹
985,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
995,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۵
990,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
995,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
1,015,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۷
988,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
984,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
983,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۴
979,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
984,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
985,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
1,030,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۸
1,025,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
920,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۱
914,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹
911,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
875,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۴
877,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۳
870,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۷
861,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۶
865,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۵
860,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۳
863,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۲
858,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۹
859,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۶
857,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۳
855,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱
856,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۶
854,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۵
850,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۴
852,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۱
851,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۰
852,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۶
846,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۴
847,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۳
846,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۹
847,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۸
844,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۴
846,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۳
845,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۰
843,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۸
844,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۹
842,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۸
844,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱
846,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۳۱
848,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۳۰
854,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۶
852,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۷
853,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۲
850,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۳
852,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۶
845,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۲
849,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۱۵
836,000 ریال۱۳۹۵/۰۳/۱۰
837,000 ریال۱۳۹۵/۰۳/۷
839,000 ریال۱۳۹۵/۰۳/۵
830,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۹
833,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۶
834,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۴
827,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۰
828,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۸
838,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۶
836,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۵
838,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲
835,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱
822,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۱
778,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۰
779,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۷
776,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۵
775,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۳
776,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۷
775,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۶
760,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۴
758,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۲
759,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۹
757,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۵
747,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۳
750,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۷
749,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۶
750,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۵
750,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۱
752,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۷
750,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۱
753,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۸
750,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۷
762,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۶
771,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۵
772,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۴
781,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱
791,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۸
805,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۳
810,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۰
815,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۳
820,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۵
821,000 ریال۱۳۹۴/۰۹/۲۳
824,000 ریال۱۳۹۴/۰۹/۱۷
822,000 ریال۱۳۹۴/۰۹/۲
824,000 ریال۱۳۹۴/۰۹/۱
829,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۸
834,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۷
840,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۶
847,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۵
860,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۳
868,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۸
867,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۲
868,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۹
869,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۳
870,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۸
871,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۷
875,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۶
895,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۴
894,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۴
896,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۷
897,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۳
900,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱
901,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۷
936,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۵
939,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۴
940,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۹
889,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۷
880,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۴
870,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۳
860,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۲
859,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۷
857,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۵
855,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۱
849,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
848,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲۲
841,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۴
840,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳۰
843,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۸
840,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۷
839,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۶
827,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۵
830,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۴
820,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۰
822,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۹
816,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۸
807,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۷
796,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۰
791,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۹
785,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۴
787,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳
785,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۹
783,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۴
780,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۳
775,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۲
780,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۱
772,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۰
763,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۶
765,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۵
766,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۳
765,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲
767,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۳۱
762,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۳۰
753,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۴
756,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۳
754,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۲
755,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۱۷
756,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۱۶
760,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۲۵
767,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۲۰
768,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۹
762,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۸
760,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۶
761,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۴
762,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۳
758,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۱
751,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۰
754,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۹
760,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۷
762,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۶
763,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۵
766,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۴
770,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۳
797,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۸
799,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۷
800,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۷
798,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۶
799,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۹
798,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۸
796,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۳
795,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲۷
792,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲۶
790,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۹
792,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۲
794,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۹
795,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۴
798,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲
800,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱
802,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۸
805,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۷
807,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۶
810,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۵
811,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۴
812,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۱
811,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۰
810,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۹
807,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۸
804,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۷
805,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۳
805,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۹
796,000 ریال۱۳۹۳/۰۷/۱۶
795,000 ریال۱۳۹۳/۰۷/۳

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 1,928,167 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 26,833 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.39%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 1,853,182 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 101,818 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.49%