شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 276
  هر شاخه تیرآهن 20

 • نرخ فعلی:1425000
 • بالاترین قیمت ماه:1450000
 • پایین ترین قیمت ماه:1410000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:30,000
 • درصد بیشترین نوسان ماه:0.35%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۸/۲۱

نمودار تحولات سالانه قیمت تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 276

آرشیو قیمت کالا تاریخ
1,425,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۱
1,415,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۰
1,410,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۹
1,415,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۸
1,425,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۴
1,415,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۲
1,420,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۱
1,410,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۹
1,430,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۸
1,450,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۴
1,420,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱
1,400,000 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۱
1,410,000 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۰
1,420,000 ریال۱۳۹۸/۰۷/۱۷
1,430,000 ریال۱۳۹۸/۰۷/۱۱
1,435,000 ریال۱۳۹۸/۰۷/۷
1,430,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲۳
1,415,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۷
1,385,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۶
1,400,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۳
1,385,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۰
1,350,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۹
1,355,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۶
1,300,000 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۷
1,310,000 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۳
1,320,000 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۲
1,330,000 ریال۱۳۹۸/۰۵/۹
1,325,000 ریال۱۳۹۸/۰۵/۷
1,335,000 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲
1,330,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۶
1,340,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۴
1,345,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۲
1,350,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۹
1,360,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۵
1,355,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۳
1,370,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۱
1,390,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۹
1,400,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۳
1,410,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱
1,420,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۹
1,430,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۷
1,425,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۶
1,410,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۳
1,425,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۱
1,450,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۸
1,465,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۳
1,460,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۲
1,470,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۱
1,460,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۹
1,470,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۴
1,490,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۰
1,500,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۹
1,510,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۵
1,490,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۳
1,510,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
1,535,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۱
1,550,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۹
1,555,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۸
1,575,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۷
1,545,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۶
1,520,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۵
1,460,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
1,445,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۱
1,400,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۰
1,387,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۸
1,357,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۷
1,377,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۴
1,347,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۷
1,355,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۵
1,370,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۴
1,400,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۱
1,335,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۹
1,330,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۸
1,350,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۷
1,260,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۲۱
1,274,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۹
1,277,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۸
1,320,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۵
1,300,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
1,320,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
1,330,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۲
1,337,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۱
1,330,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
1,298,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۵
1,268,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
1,198,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
1,187,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
1,190,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
1,220,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
1,167,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
1,110,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۸
1,100,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۵
1,130,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۳
1,074,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۹
1,060,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
1,059,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۶
1,064,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
1,055,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱
1,060,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳۰
1,076,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
1,080,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۰
1,090,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
1,100,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۶
1,080,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
1,085,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۲
1,100,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۱
1,088,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
1,093,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۹
1,108,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
1,105,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۵
1,122,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۴
1,150,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
1,093,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲
1,076,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
1,050,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
1,040,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۵
1,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
1,105,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
1,145,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۴
1,180,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
1,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۷
1,210,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۵
1,220,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۳۰
1,255,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
1,320,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
1,320,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۲
1,330,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۳
1,345,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
1,333,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
1,328,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
1,340,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۵
1,341,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
1,352,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
1,360,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
1,382,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
1,379,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
1,360,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
1,357,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
1,360,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
1,345,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۲
1,355,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۱
1,375,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
1,395,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
1,350,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
1,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
1,295,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
1,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
1,310,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۸
1,315,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۵
1,290,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
1,270,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
1,235,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
1,225,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
1,250,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
1,255,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
1,260,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
1,265,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
1,270,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
1,280,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
1,260,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
1,280,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۶
1,270,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
1,275,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
1,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
1,375,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
1,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
1,130,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۴
1,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
1,025,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
1,013,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۰
1,010,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
1,005,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
1,009,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۲
1,015,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۹
1,005,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
1,010,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
963,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
960,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
974,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
940,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
935,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
923,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۸
910,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
887,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲
885,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱
877,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۸
880,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۷
865,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۶
860,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۰
863,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۵
865,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳
870,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۲
865,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۰
855,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
825,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۴
828,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
830,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۶
835,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۳
834,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
832,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۰
834,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۷
832,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۵
834,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۳
837,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
838,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
830,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۴
823,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۸
825,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
823,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
815,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۱
824,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
827,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
808,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۵
810,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
800,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۰
806,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۹
808,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۳
812,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۲
813,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۰
816,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۹
818,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۷
820,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۶
815,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۴
804,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۹
805,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۸
796,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۷
784,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۶
782,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۲
784,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
786,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۲
788,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۵
787,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۴
788,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۳
793,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۷
792,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۶
796,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳
800,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
805,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱
800,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
802,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
814,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
808,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
800,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
795,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۷
785,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۶
790,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۲
792,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۱
788,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۰
785,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۵
777,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۴
772,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲
774,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
780,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۷
785,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۳
790,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۱
795,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
800,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۴
805,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۲
810,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۸
819,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
823,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
823,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۵
825,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
820,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱
825,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۱
828,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۸
850,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۶
835,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
855,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
820,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
772,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۱
770,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
775,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۸
780,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
783,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۵
775,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۴
785,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
784,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
790,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۷
785,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
795,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۱
805,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
820,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۵
825,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۴
817,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
805,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
800,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
788,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۸
705,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۱
700,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹
676,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
655,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۳
650,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۲
653,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۰
650,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۸
655,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۷
645,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۶
646,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۵
645,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۲
641,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۱
637,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۹
631,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۶
630,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۵
631,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۴
630,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۳
627,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۷
626,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۶
625,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۸
626,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۲
628,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۱
626,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۶
620,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۵
621,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۴
620,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۳
622,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۸
620,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۳
619,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۰
618,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۸
620,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۷
619,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۳
620,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۹
617,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۸
620,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۶
619,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۶
621,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۴
619,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۸
614,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۷
616,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۶
615,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۴
617,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۸
615,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۶
612,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۱۹
614,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۱۵
613,000 ریال۱۳۹۵/۰۳/۱۱
612,000 ریال۱۳۹۵/۰۳/۷
614,000 ریال۱۳۹۵/۰۳/۵
600,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۹
602,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۴
600,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۲
602,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۶
601,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۴
602,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۰
605,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۸
611,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۷
614,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲
615,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱
601,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۱
577,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۰
578,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۹
581,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۷
577,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۵
574,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۳
578,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۸
577,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۷
576,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۶
570,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۴
568,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۲
570,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۹
568,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۳
570,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۲
562,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۰
563,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۸
562,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۶
564,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱
561,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۸
560,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۵
562,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۱
564,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۰
560,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۷
563,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۵
550,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۲
553,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۱
555,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۷
558,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۶
569,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۵
567,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۴
568,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱
572,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۸
586,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۳
590,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۰
594,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۳
600,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۵
601,000 ریال۱۳۹۴/۰۹/۲۳
602,000 ریال۱۳۹۴/۰۹/۱۷
601,000 ریال۱۳۹۴/۰۹/۹
602,000 ریال۱۳۹۴/۰۹/۲
605,000 ریال۱۳۹۴/۰۹/۱
610,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۸
615,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۷
620,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۶
626,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۵
630,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۳
637,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۳
638,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۹
640,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۸
643,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۷
654,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۸
653,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۶
655,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۴
652,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱۶
651,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱۵
652,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۳
655,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۷
652,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۴
655,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۱
661,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۹
670,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۸
678,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۴
662,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۳
633,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۲
626,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۰
625,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۶
626,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۱
624,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
619,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲۲
616,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲۱
615,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۱۵
616,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳۰
617,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۸
615,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۶
614,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۵
615,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۴
610,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۹
606,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۸
596,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۷
587,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۰
580,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۹
575,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۴
577,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳
576,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۹
572,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۸
570,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۷
572,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۴
571,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۲
570,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۰
563,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲
564,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۱
565,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۳۱
560,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۳۰
552,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۵
555,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۴
552,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۳
550,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۲
552,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۰
553,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۱۷
552,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۱۶
550,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۱۵
548,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۲۶
549,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۲۵
555,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۲۱
558,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۲۰
560,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۹
559,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۸
562,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۷
563,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۶
564,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۳
565,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۱
567,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۰
570,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۹
572,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۶
575,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۴
555,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۳
574,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۹
575,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۸
576,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۷
577,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۶
576,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۰
577,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۹
575,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۴
573,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲۷
572,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲۶
570,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲۴
572,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۹
574,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۸
575,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۷
576,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۳
577,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۲
578,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۱
573,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۰
571,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲
572,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۵
573,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۱
574,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۰
573,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۹
572,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۷
573,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۳
573,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۹
580,000 ریال۱۳۹۳/۰۷/۱۶
583,000 ریال۱۳۹۳/۰۷/۳

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 1,402,400 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 13,850 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.99%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 1,403,868 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 12,382 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.88%