شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 225
  هر شاخه تیرآهن 18

 • نرخ فعلی:1270000
 • بالاترین قیمت ماه:1300000
 • پایین ترین قیمت ماه:1180000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:45,000
 • درصد بیشترین نوسان ماه:2.83%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۹/۲۱

نمودار تحولات سالانه قیمت تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 225

آرشیو قیمت کالا تاریخ
1,270,000 ریال۱۳۹۸/۰۹/۲۱
1,300,000 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۷
1,280,000 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۶
1,235,000 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۱
1,205,000 ریال۱۳۹۸/۰۹/۹
1,200,000 ریال۱۳۹۸/۰۹/۵
1,180,000 ریال۱۳۹۸/۰۹/۲
1,190,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۹
1,190,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۵
1,200,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۱
1,190,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۰
1,185,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۹
1,195,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۸
1,200,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۴
1,185,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۱
1,225,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۹
1,285,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۸
1,270,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۶
1,265,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲
1,260,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱
1,195,000 ریال۱۳۹۸/۰۷/۳۰
1,125,000 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۸
1,120,000 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۳
1,090,000 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۱
1,080,000 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۰
1,070,000 ریال۱۳۹۸/۰۷/۱۷
1,055,000 ریال۱۳۹۸/۰۷/۷
1,025,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۳۰
1,030,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲۷
1,005,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲۳
1,010,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۳
1,000,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۰
985,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۶
960,000 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۳
965,000 ریال۱۳۹۸/۰۵/۹
960,000 ریال۱۳۹۸/۰۵/۷
965,000 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲
960,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۳۱
940,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۷
950,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۲
955,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۰
960,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۸
970,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۷
950,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۵
942,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۳
940,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۰
950,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۴
960,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۳
980,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱
990,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۹
995,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۶
980,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۳
971,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۱
1,010,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۰
1,015,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۹
1,020,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۲
1,030,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۱
1,035,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۹
1,045,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۷
1,050,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۴
1,060,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۰
1,070,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۹
1,080,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۸
1,088,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۵
1,060,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۳
1,075,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
1,100,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۱
1,120,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۷
1,110,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۶
1,100,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۵
1,050,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
998,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۲
1,030,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۱
995,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۸
990,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۷
995,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۴
988,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲
1,000,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۷
1,010,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۵
1,030,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۴
1,040,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۱
995,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۹
988,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۷
965,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۲۱
955,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۹
960,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۸
980,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۵
975,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
983,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۵
960,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
920,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
908,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
923,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
928,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
920,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
899,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۸
880,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۵
895,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۳
890,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۹
865,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
860,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۶
865,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
845,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
850,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
860,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۶
840,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
845,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۲
848,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۱
840,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
845,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۹
855,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۵
870,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۴
875,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
854,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲
860,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
848,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
810,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
818,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۵
843,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
848,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
865,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۷
867,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۴
882,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۰
885,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۵
887,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۳
883,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۳۰
916,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۸
895,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
920,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
922,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
917,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۲
930,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
926,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۳
934,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
910,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
911,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
918,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
928,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۵
920,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
923,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
948,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
953,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
958,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
948,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
946,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
967,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
971,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
965,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۲
972,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۱
990,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
1,020,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
1,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
945,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
955,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
970,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
980,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
1,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۸
1,020,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۵
998,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
990,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
890,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
880,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
890,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
920,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
940,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
955,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
960,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
980,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
995,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
980,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
990,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۶
995,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۵
1,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
1,025,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
1,055,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
1,090,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
1,060,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
1,105,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
1,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
895,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۴
860,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
794,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
784,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۰
775,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۷
757,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۰
761,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
763,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
775,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۲
790,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۹
775,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
765,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
747,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
753,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
730,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
720,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۷
712,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
702,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
710,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۴
712,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۲
720,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۸
722,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۷
708,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۶
698,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۰
700,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۵
702,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۴
703,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳
706,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱
710,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۲
700,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
687,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
648,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۴
650,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
651,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۶
652,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۳
654,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
652,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۹
650,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
648,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۳
650,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
652,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
647,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۴
640,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
638,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
633,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۵
628,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
626,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۱
632,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
625,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۷
627,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۵
629,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
631,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۰
632,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۸
633,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۷
634,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۲
637,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۰
638,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۹
642,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۷
645,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۶
637,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۴
627,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
632,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۷
622,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۶
619,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۰
617,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۹
611,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۷
612,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
615,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳۰
617,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۲
618,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۱
616,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۶
618,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۵
620,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۴
622,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۳
623,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۹
625,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۸
624,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۷
623,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۶
622,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳
620,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
625,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱
620,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
625,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
630,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۷
627,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۶
630,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
638,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
636,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۷
630,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۶
635,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۱
638,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۰
636,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۵
630,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۴
610,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳
613,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲
610,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
615,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
625,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۷
631,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
633,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۳
637,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۱
640,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
641,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
643,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
645,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۸
653,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
665,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
665,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۵
670,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱
684,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۱
670,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۹
660,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۸
695,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۶
675,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
690,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
788,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۲
785,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
755,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
744,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۶
722,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۵
574,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
583,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
545,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۵
574,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۴
555,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
553,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
560,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
540,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۷
519,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
480,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
470,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۰
465,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
464,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۸
462,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
464,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۴
465,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
458,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
450,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۸
448,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
442,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۳
440,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۲
437,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹
440,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
432,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۴
425,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۳
421,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۲
420,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۸
416,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۷
410,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۶
407,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۲
405,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۱
398,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۰
397,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۹
395,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۶
394,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲
388,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱
387,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۹
389,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۸
387,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۶
383,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۵
384,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۴
386,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۷
389,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۴
390,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۱
391,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۸
392,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۷
394,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۶
396,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۵
393,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۴
385,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۳
378,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۹
379,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۴
377,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۳
373,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۱
371,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۰
372,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۶
363,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۴
359,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۳
357,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۰
355,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۸
352,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۳۱
353,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۳۰
354,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۶
355,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۵
356,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۴
357,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۴
355,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۲
350,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۴
348,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۲
347,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۱۵
363,000 ریال۱۳۹۵/۰۳/۱۱
360,000 ریال۱۳۹۵/۰۳/۱۰
367,000 ریال۱۳۹۵/۰۳/۷
370,000 ریال۱۳۹۵/۰۳/۵
352,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۳۰
356,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۹
365,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۷
367,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۶
368,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۳
370,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۲
371,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۱
367,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۰
368,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۶
365,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۴
369,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۳
371,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۲
370,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۰
375,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۹
378,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۸
380,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۷
384,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۵
387,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲
390,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱
400,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۱
355,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۰
361,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۹
365,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۷
346,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۵
345,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۳
346,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۹
344,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۸
341,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۷
339,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۶
334,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۴
324,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۵
322,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۴
323,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۸
328,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۵
329,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۳
330,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۰
325,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۸
324,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۷
322,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۶
321,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۵
302,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۹
300,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۸
302,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۵
297,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۱
300,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۷
302,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۴
308,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱
327,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۸
335,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۳
337,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۰
340,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۶
338,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۴
340,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۵
346,000 ریال۱۳۹۴/۰۹/۲۳
352,000 ریال۱۳۹۴/۰۹/۱۷
374,000 ریال۱۳۹۴/۰۹/۹
376,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۷
378,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۸
377,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۳
378,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۴
377,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۳
379,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۷
380,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۶
382,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۵
384,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۲
382,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۰
375,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۱۹
370,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۱۸
368,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۱۵
365,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۸
367,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۷
365,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۱
363,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱۵
360,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱۱
361,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱۰
360,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۸
362,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۷
360,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۳
365,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۷
366,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۴
370,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۲
372,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۹
373,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۴
368,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۳
365,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۱
366,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۶
367,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۵
365,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۳
366,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
370,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲۴
375,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲۱
376,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۱۶
378,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۱۵
380,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۱۴
381,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۱۱
382,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۱۰
383,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۷
384,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲
386,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳۰
388,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۸
386,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۵
387,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۳
384,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۰
385,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۹
386,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۷
383,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۵
382,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳
378,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۳۰
379,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۰
378,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۱۹
388,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۵
390,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۳
391,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۱
390,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۳۱
389,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۷
390,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۶
393,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۵
394,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۴
391,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۳
381,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۰
388,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۱۷
376,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۱۵
371,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۲۶
370,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۲۵
371,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۲۱
372,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۹
375,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۸
377,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۲
379,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۱
380,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۰
383,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۹
385,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۷
387,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۶
390,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۵
392,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۴
394,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۳
412,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۹
411,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۸
414,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۷
416,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۳
419,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۲
420,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۶
422,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۹
420,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۸
422,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۶
423,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۳
424,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲۹
423,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲۶
420,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲۴
422,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲۳
423,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۹
425,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۶
422,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۵
420,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۳
417,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۲
419,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۱
415,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۰
414,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۹
416,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۵
415,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۹
416,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۰
414,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۹
413,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۸
415,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۷
416,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۳
416,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۰
415,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۹
411,000 ریال۱۳۹۳/۰۷/۱۶
410,000 ریال۱۳۹۳/۰۷/۳

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 1,182,759 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 102,241 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.64%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 1,090,039 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 194,961 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.89%