شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 195
  هر شاخه تیرآهن 16

 • نرخ فعلی:1095000
 • بالاترین قیمت ماه:1115000
 • پایین ترین قیمت ماه:985000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:45,000
 • درصد بیشترین نوسان ماه:2.34%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۹/۲۱

نمودار تحولات سالانه قیمت تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 195

آرشیو قیمت کالا تاریخ
1,095,000 ریال۱۳۹۸/۰۹/۲۱
1,115,000 ریال۱۳۹۸/۰۹/۲۰
1,070,000 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۷
1,055,000 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۶
1,020,000 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۱
1,000,000 ریال۱۳۹۸/۰۹/۹
995,000 ریال۱۳۹۸/۰۹/۵
985,000 ریال۱۳۹۸/۰۹/۴
990,000 ریال۱۳۹۸/۰۹/۲
1,000,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۹
1,000,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۵
1,005,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۲
1,010,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۱
995,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۰
1,000,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۲
960,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۹
985,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۸
975,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۴
965,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱
915,000 ریال۱۳۹۸/۰۷/۳۰
895,000 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۸
890,000 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۳
880,000 ریال۱۳۹۸/۰۷/۱۷
875,000 ریال۱۳۹۸/۰۷/۱۱
880,000 ریال۱۳۹۸/۰۷/۷
850,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲۸
845,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲۷
825,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲۳
815,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۷
810,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۱
805,000 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۷
800,000 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۲
805,000 ریال۱۳۹۸/۰۵/۹
795,000 ریال۱۳۹۸/۰۵/۷
800,000 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲
795,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۳۱
790,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۷
800,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۴
805,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۳
800,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۲
805,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۹
815,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۸
820,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۷
810,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۵
807,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۳
800,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۲
805,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۰
810,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۴
820,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۳
830,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱
840,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۹
850,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۷
845,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۶
830,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۳
825,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۱
860,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۹
865,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۳
870,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۹
880,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۴
900,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۹
915,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۸
917,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۵
890,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۳
910,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
930,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۱
950,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۹
955,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۷
947,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۶
935,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۵
900,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
870,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۱
857,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۰
838,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۷
845,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۴
835,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲
840,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۷
863,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۵
880,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۴
897,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۱
844,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۹
840,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۷
823,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۹
833,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۸
853,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۵
844,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
853,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
863,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۲
858,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۱
870,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
890,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
860,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
855,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
875,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
890,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
860,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۸
845,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۵
895,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۴
870,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۳
860,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۹
833,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
827,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۶
835,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
814,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱
820,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳۰
825,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۵
835,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
845,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۰
850,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
833,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۶
817,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۲
820,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۱
810,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
813,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۹
810,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
804,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۵
830,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۴
823,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
785,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲
778,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
765,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
688,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۵
724,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
735,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
755,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۷
765,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۵
773,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۴
803,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
799,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
815,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۷
835,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۳
845,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۳۰
898,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۸
888,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
910,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
910,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
908,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
890,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۳
895,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
825,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
800,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
803,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۵
801,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
804,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
828,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
836,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
850,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
828,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
822,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
847,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
850,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
860,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۲
873,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۱
880,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
915,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
900,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
817,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
845,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
860,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
885,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۱
890,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
910,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۸
920,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۵
900,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
870,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
746,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
725,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
740,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
760,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
780,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
795,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
810,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
820,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
800,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
810,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۵
825,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
855,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
875,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۱
880,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
925,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
915,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
900,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
810,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
750,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۴
730,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
665,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
655,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۰
645,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
634,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
628,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۰
632,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
634,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
645,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۲
652,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
653,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۹
645,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
621,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
625,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
615,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
611,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
605,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
595,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۳
613,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۸
610,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۷
606,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
589,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
581,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱
577,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۰
579,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
577,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۶
578,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۸
581,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۷
575,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۶
562,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۸
564,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۶
566,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۵
568,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲
570,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱
564,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۹
565,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۷
572,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۲
575,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
590,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۰
575,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۹
558,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
539,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
540,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
541,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
538,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۳
540,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
537,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
533,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۴
529,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
528,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۸
530,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
525,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۵
522,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۱
525,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
520,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
517,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۶
518,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
516,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۸
518,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۶
520,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۲
522,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۰
527,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۹
530,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۷
533,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۶
535,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۴
530,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳
525,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۹
527,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۸
530,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۷
514,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۱
509,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۶
510,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۷
512,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۲
514,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۱
512,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۷
511,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۴
512,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۳
514,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۹
515,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۸
514,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۶
515,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳
517,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
518,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱
517,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
515,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
518,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
523,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
522,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۷
511,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۶
510,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
503,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۱
505,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۰
500,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۵
495,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۴
485,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲
476,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
484,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
490,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۷
495,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
498,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۱
500,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
505,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۳
507,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۲
510,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
515,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۸
517,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
520,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
520,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۵
522,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
520,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱
523,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۱
515,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۸
522,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
525,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
540,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۳
520,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۲
515,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
477,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
451,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
425,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
424,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۵
432,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۴
424,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
424,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
429,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۷
423,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
403,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
400,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
405,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
395,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
380,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
372,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۲
370,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۱
367,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹
363,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
361,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۴
358,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۳
355,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۲
350,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۷
345,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۶
341,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۵
343,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۲
340,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۱
338,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۹
336,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۶
334,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۵
332,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۴
330,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲
327,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱
325,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۹
323,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۸
322,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۷
320,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۶
319,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۵
315,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۲
316,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۰
315,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۶
314,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۵
312,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۴
310,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۳
309,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۹
310,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۴
308,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۳
305,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۱
304,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۷
303,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۶
300,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۴
298,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۰
297,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۸
296,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۷
294,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۶
291,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۳
290,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱
287,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۳۰
288,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۶
286,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۵
287,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۴
288,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۷
289,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۴
288,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۰
289,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۴
288,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۶
287,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۱۵
298,000 ریال۱۳۹۵/۰۳/۱۱
295,000 ریال۱۳۹۵/۰۳/۱۰
300,000 ریال۱۳۹۵/۰۳/۷
305,000 ریال۱۳۹۵/۰۳/۵
293,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۳۰
298,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۹
304,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۶
306,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۴
308,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۳
309,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۱
310,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۶
307,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۴
310,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۳
312,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۲
313,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۰
315,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۹
317,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۸
319,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۷
323,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۶
325,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۵
329,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲
340,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱
390,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۱
304,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۰
307,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۷
300,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۵
301,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۳
305,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۹
299,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۸
296,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۷
295,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۵
293,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۴
294,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۹
293,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۸
292,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۵
288,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۳
290,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۸
288,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۶
287,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱
286,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱
287,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۰
290,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۴
301,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۳
325,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۵
324,000 ریال۱۳۹۴/۰۹/۱۷
325,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۷
326,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۵
327,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۰
326,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۴
325,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱۰
326,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۴
327,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۵
330,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۲
332,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۸
333,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۴
334,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۳
332,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۲
330,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۱
332,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۷
331,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۶
333,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۵
330,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۴
328,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
328,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲۲
326,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۱۴
327,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۱۱
328,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۸
329,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۶
331,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲
332,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳۰
333,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۶
332,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۵
334,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۴
329,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۱
325,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۷
324,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۰
323,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۹
321,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۶
323,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۴
324,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳
323,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲
320,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۳۰
321,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۹
320,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۸
322,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۴
323,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۲
321,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۱
320,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۱۹
325,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۵
326,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۱
327,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۳۰
322,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۹
317,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۷
315,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۵
319,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۳
309,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۲
310,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۱۹
315,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۱۷
312,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۱۶
310,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۲۵
315,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۲۰
316,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۹
318,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۸
322,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۷
325,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۳
322,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۱
323,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۰
325,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۶
328,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۴
330,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۳
351,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۹
349,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۸
351,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۷
352,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۰
351,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۶
350,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲۶
348,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲۴
349,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲۳
350,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۹
351,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۸
352,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۷
353,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۵
354,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۳
355,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۰
354,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲
355,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱
353,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۰
352,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۸
353,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۷
355,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۳
355,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۹
351,000 ریال۱۳۹۳/۰۷/۱۶
347,000 ریال۱۳۹۳/۰۷/۳

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 966,964 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 116,786 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.08%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 893,434 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 190,316 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 21.3%