شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 155
  هر شاخه تیرآهن 14

 • نرخ فعلی:865000
 • بالاترین قیمت ماه:865000
 • پایین ترین قیمت ماه:800000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:25,000
 • درصد بیشترین نوسان ماه:2.98%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۸/۲۹

نمودار تحولات سالانه قیمت تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 155

آرشیو قیمت کالا تاریخ
865,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۹
840,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۵
830,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۱
820,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۰
810,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۹
815,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۴
810,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۱
800,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۹
820,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۸
835,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۴
825,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲
820,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱
795,000 ریال۱۳۹۸/۰۷/۳۰
785,000 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۵
790,000 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۳
780,000 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۰
770,000 ریال۱۳۹۸/۰۷/۱۷
780,000 ریال۱۳۹۸/۰۷/۹
770,000 ریال۱۳۹۸/۰۷/۷
725,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲۷
705,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲۳
710,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۰
705,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۶
690,000 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۷
685,000 ریال۱۳۹۸/۰۵/۷
695,000 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲
690,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۳۱
685,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۹
690,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۶
700,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۴
705,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۳
700,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۲
705,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۹
715,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۸
725,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۷
710,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۵
707,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۳
700,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۲
705,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۰
710,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۴
720,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۳
730,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱
740,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۹
750,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۷
745,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۶
740,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۱
760,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۹
765,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۳
770,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۹
780,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۷
785,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۴
795,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۱
800,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۹
815,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۸
820,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۵
800,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۴
810,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۳
820,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
843,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۱
863,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۷
860,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۵
848,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
820,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۲
828,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۱
820,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۷
824,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۴
814,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲
818,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۷
828,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۵
845,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۴
855,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۱
835,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۹
828,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۷
818,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۲۱
813,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۹
820,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۵
802,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
822,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
825,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
848,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
818,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
805,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
824,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
835,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
818,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
798,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۸
783,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۵
848,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۴
808,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۳
798,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۹
770,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۶
783,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
768,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳۰
764,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۵
767,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
777,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۰
793,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۸
780,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
765,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۶
745,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۲
750,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۱
738,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
745,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۹
748,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
753,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۵
778,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۴
775,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
733,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲
720,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
707,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
660,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۵
705,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
721,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
734,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۷
750,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۵
760,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۴
799,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۲
793,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
797,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۷
804,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۵
806,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۳
808,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۳۰
814,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۸
808,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
818,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
818,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
815,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۲
828,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
825,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۳
835,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
813,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
810,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
813,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۵
812,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
815,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
840,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
835,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
850,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
840,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
843,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
855,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
860,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
857,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۲
872,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۱
885,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
915,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
885,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
805,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
835,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
850,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
873,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۱
878,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
897,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۵
887,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
847,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
733,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
715,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
730,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
743,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
757,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
751,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
755,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
760,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
770,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
760,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
750,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
760,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۶
765,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۵
785,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
815,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
825,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۱
835,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
895,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
820,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
795,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
735,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
640,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۴
620,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
564,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
553,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۰
545,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
536,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
530,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۰
533,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
535,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
545,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
546,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۳
548,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۲
553,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
555,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۹
545,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
522,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
527,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
530,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
520,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
518,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
515,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
510,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۳
522,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۸
518,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۷
509,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
503,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
487,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱
486,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۱
484,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۰
487,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
484,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۶
489,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۸
491,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۷
486,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۶
474,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۱
472,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۵
477,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۴
478,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲
479,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱
474,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۳۰
473,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۹
475,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۷
482,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۲
480,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
483,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۹
470,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
455,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۴
456,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
457,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
454,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۷
453,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۵
452,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۳
454,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
452,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
447,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۴
445,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۸
446,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
444,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۵
442,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
440,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۱
444,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
442,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱
440,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
437,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۷
436,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۶
438,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
436,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۸
438,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۶
439,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۳
440,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۲
443,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۰
447,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۹
450,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۷
451,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۶
447,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۴
443,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳
440,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
445,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۷
431,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۶
429,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۲
430,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۱
428,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۶
430,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۷
431,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
433,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۲
435,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۱
432,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۷
427,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۶
425,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۳
428,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۸
427,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۷
425,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۶
428,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱
426,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
428,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۶
430,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
438,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
437,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
448,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
426,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۶
430,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۲
432,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۱
433,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۰
432,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۵
430,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۴
425,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲
420,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
425,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
431,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۷
432,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۳
438,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
440,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۳
437,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۲
442,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
437,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۸
440,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
450,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
448,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۵
451,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
450,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱
450,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۱
440,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۰
435,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۹
430,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۸
438,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
448,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۳
430,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
406,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
401,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۶
405,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۵
400,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
384,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۸
385,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
355,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۵
380,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۴
369,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
374,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
388,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
385,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۷
375,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
337,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
327,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۱
325,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۰
324,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
323,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
324,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۵
326,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۴
324,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
319,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
321,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
315,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۸
319,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
330,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۱
325,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹
303,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
297,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۴
294,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۳
291,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۲
288,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۰
287,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۷
283,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۶
280,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۲
278,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۱
277,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۰
275,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۹
273,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۶
271,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۵
270,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲
269,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۸
267,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۶
265,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۵
263,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۸
262,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۲
263,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۱
261,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۵
258,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۴
257,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۳
255,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۴
254,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۳
251,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۱
249,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۸
248,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۶
238,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۱
239,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۹
234,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۸
235,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۷
240,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۶
239,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۳۰
240,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۵
242,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۴
241,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۸
240,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۷
241,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۲
240,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۴
237,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۷
236,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۶
235,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۱۹
236,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۱۵
243,000 ریال۱۳۹۵/۰۳/۱۰
246,000 ریال۱۳۹۵/۰۳/۷
249,000 ریال۱۳۹۵/۰۳/۵
240,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۹
245,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۷
246,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۶
247,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۳
250,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۱
252,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۸
250,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۶
248,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۴
250,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۰
255,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۹
258,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۸
260,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۷
264,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۶
265,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۵
268,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲
270,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱
268,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۱
248,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۰
249,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۹
248,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۷
243,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۵
244,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۴
245,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۳
249,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۹
245,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۸
241,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۷
238,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۶
240,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۷
239,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۴
240,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۲
237,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۹
236,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۳
235,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۲
234,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۰
236,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۸
235,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۷
233,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۶
232,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۱
233,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۴
234,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱
235,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۳
236,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۶
235,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۴
240,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۳
265,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۶
266,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۸
264,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۳
265,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۷
266,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۱۸
267,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۱۲
266,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۸
267,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۶
266,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۹
267,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۸
268,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۶
265,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۲
264,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۱
265,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۴
267,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۷
270,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۴
271,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۹
273,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۸
272,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۴
275,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۳
272,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۲
270,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۴
268,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۳
270,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
268,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲۴
267,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲۱
265,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۱۴
266,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۱۱
267,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۸
269,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۷
271,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳
270,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳۰
271,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۴
269,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۳
268,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۱
266,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۰
264,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۹
265,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۸
266,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۷
264,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۹
262,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۶
263,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۵
264,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳
261,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲
260,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۳۱
261,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۳۰
263,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۹
260,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۸
265,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۷
266,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۳
265,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۰
267,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۱۹
270,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۵
271,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۳
274,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲
267,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۳۱
265,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۳۰
262,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۹
260,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۶
261,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۴
260,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۳
254,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۲
256,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۰
259,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۱۹
263,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۱۸
265,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۱۷
255,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۱۶
252,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۱۵
251,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۲۶
250,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۲۵
251,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۲۱
252,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۹
255,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۸
257,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۶
259,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۳
260,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۱
262,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۰
263,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۹
265,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۷
266,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۶
268,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۵
270,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۴
271,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۳
279,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۹
278,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۸
280,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۳
281,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۷
282,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۶
283,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۹
282,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۳
283,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲۶
282,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲۴
283,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۹
284,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۸
285,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۵
286,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۲
287,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۰
286,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱
285,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۷
286,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۵
287,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۴
286,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۱
285,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۰
282,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۹
283,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۸
284,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۷
285,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۳
285,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۹
283,000 ریال۱۳۹۳/۰۷/۱۶
281,000 ریال۱۳۹۳/۰۷/۳

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 791,522 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 60,978 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.7%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 753,078 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 99,422 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.2%