شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 122
  هر شاخه تیرآهن 12

 • نرخ فعلی:740000
 • بالاترین قیمت ماه:740000
 • پایین ترین قیمت ماه:675000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:40,000
 • درصد بیشترین نوسان ماه:8.82%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۹/۲۱

نمودار تحولات سالانه قیمت تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 122

آرشیو قیمت کالا تاریخ
740,000 ریال۱۳۹۸/۰۹/۲۱
720,000 ریال۱۳۹۸/۰۹/۲۰
725,000 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۷
720,000 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۱
680,000 ریال۱۳۹۸/۰۹/۹
685,000 ریال۱۳۹۸/۰۹/۵
675,000 ریال۱۳۹۸/۰۹/۲
695,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۹
670,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۱
665,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۰
645,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۹
660,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۸
640,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۴
635,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۱
630,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۹
660,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۸
655,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۴
640,000 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱
635,000 ریال۱۳۹۸/۰۷/۳۰
640,000 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۵
645,000 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۳
640,000 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۰
650,000 ریال۱۳۹۸/۰۷/۱۷
655,000 ریال۱۳۹۸/۰۷/۹
650,000 ریال۱۳۹۸/۰۷/۷
645,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۳۰
655,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲۷
645,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲۳
650,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۷
655,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۳
660,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۰
650,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۹
660,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۶
670,000 ریال۱۳۹۸/۰۵/۳۰
675,000 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۳
685,000 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۲
690,000 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲
685,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۳۱
675,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۶
685,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۵
650,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۴
695,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۷
700,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۵
710,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۳
710,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۱
720,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۹
740,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۳
750,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲
755,000 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱
760,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۳
720,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۱
770,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۸
780,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۱
785,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۹
770,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۷
780,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۴
790,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۹
810,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۵
780,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
795,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۸
775,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۷
770,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۶
758,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۵
750,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
730,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۱
700,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۷
710,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۵
723,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۱
692,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۹
662,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۷
685,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۵
675,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
685,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۲
695,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
720,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۵
700,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
690,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
680,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
650,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۸
630,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۹
604,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
600,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱
605,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۸
607,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
604,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۲
614,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۱
604,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۹
608,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
605,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۵
609,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۴
614,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
604,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲
608,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
600,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
604,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
638,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
633,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۷
638,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۴
648,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۲
640,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۷
644,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
638,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
638,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۲
650,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
647,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۳
653,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
644,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۵
641,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
644,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
622,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
644,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
648,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
622,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
627,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
602,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
600,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۲
602,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۱
605,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
625,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
597,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
605,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
620,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
630,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۱
625,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
655,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۸
695,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۵
585,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
565,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
560,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
572,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
576,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
572,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
575,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
583,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
577,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
582,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۶
577,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۱
590,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
655,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
665,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
542,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
530,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۴
515,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
445,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
435,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
428,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
426,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۹
421,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
417,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
420,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
413,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
411,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۸
405,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۷
402,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
396,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲
397,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
400,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۲
403,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۸
405,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۷
400,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۶
393,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۰
391,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۷
395,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۲
396,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
398,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
391,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۴
392,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۳
396,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
400,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۰
401,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
394,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۷
392,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
395,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۵
392,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
391,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۱
393,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
394,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
393,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱
389,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
390,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۲
393,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۰
397,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۹
399,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۷
400,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۶
397,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
401,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۸
391,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۸
390,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۷
391,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
392,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۲
394,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۱
393,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۰
395,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۶
400,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۵
425,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۴
403,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۹
406,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۷
405,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۶
541,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱
546,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
545,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
527,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۷
510,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
500,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
482,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
467,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۶
469,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
467,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۰
460,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲
420,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
410,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۷
414,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
411,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۵
410,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۴
405,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۲
403,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
397,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۸
398,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
403,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
403,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
392,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱
378,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۱
373,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۹
371,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
373,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
384,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۳
378,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
356,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
350,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۵
335,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۸
340,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
316,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۵
338,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۴
325,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
319,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
318,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۷
308,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
289,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
288,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۵
285,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۴
278,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
279,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
279,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
268,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۳
261,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۲
259,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹
254,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
236,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۷
232,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۶
231,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۵
232,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۲
233,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۹
232,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۴
231,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲
232,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱
231,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۸
228,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۶
227,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۷
228,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۳
229,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱
230,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۳
229,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۸
228,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۶
227,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۱
228,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۹
226,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۸
227,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۶
229,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۷
230,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۴
229,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۲
230,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۹
232,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۶
229,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۵
230,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱
223,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۱
208,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۰
209,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۷
201,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۳
194,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۸
192,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۷
189,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۴
187,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۹
186,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۳
185,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۸
184,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۸
183,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۱
188,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۷
190,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۵
192,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۴

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 664,286 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 64,047 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.64%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 674,898 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 53,435 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.92%