کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط
 • اندازه: 90*60 / گرماژ: 350 / واحد: کیلو گرم / برند: اژدها
  مقوای پشت طوسی

 • نرخ فعلی:185000
 • بالاترین قیمت ماه:185000
 • پایین ترین قیمت ماه:185000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۲۵

نمودار تحولات سالانه قیمت اندازه: 90*60 / گرماژ: 350 / واحد: کیلو گرم / برند: اژدها

آرشیو قیمت کالا تاریخ
185,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۲۵
150,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
146,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲
138,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 185,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 185,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%