کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط
 • جو
  جو

 • نرخ فعلی:19450
 • بالاترین قیمت ماه:19708
 • پایین ترین قیمت ماه:18682
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:354
 • درصد بیشترین نوسان ماه:2.21%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۵/۲۷

نمودار تحولات سالانه قیمت جو

آرشیو قیمت کالا تاریخ
19,708 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۲
19,529 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۹
19,342 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۵
19,383 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۳
19,029 ریال۱۳۹۸/۰۵/۸
18,773 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱
18,682 ریال۱۳۹۸/۰۴/۳۰
18,636 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۴
18,409 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۳
18,295 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۸
18,091 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۱
17,525 ریال۱۳۹۸/۰۴/۴
17,600 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۶
17,700 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۹
17,600 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۲
17,275 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۱
17,325 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۹
17,775 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۸
18,855 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
19,180 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۷
19,955 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۵
19,605 ریال۱۳۹۸/۰۲/۸
20,555 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳
20,790 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۷
20,880 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۵
20,280 ریال۱۳۹۷/۱۲/۲۱
20,045 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۹
19,750 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۲
19,406 ریال۱۳۹۷/۱۲/۵
19,344 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
19,169 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
18,925 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۴
18,089 ریال۱۳۹۷/۱۱/۹
17,856 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲
17,622 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۹
17,450 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۸
17,478 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
17,356 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
17,606 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
17,583 ریال۱۳۹۷/۱۰/۵
17,561 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
17,189 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲
17,133 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
17,233 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
17,206 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۵
17,067 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۴
17,094 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
16,483 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۷
16,440 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۴
16,120 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
15,775 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۲
15,700 ریال۱۳۹۷/۰۹/۷
15,925 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
15,525 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
15,325 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
15,325 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۹
15,083 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
15,083 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۹
14,883 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۸
14,708 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
14,542 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
14,514 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
14,214 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
14,492 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲
14,208 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
13,957 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
14,208 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۸
13,488 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۷
20,613 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
13,594 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
13,406 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
13,461 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
13,556 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
13,550 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
13,525 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
13,472 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۸
13,638 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
13,725 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
13,750 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
13,775 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
13,813 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۶
13,781 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۵
13,731 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
12,950 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
12,813 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
12,800 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
12,813 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
12,764 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
12,650 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
12,483 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱
11,882 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۰
11,624 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۷
11,557 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۶
11,487 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
11,693 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
11,542 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
11,067 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
10,783 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
10,750 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۳
10,633 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۲
10,650 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۱
10,600 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
10,550 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
10,617 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۶
10,575 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
10,517 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
10,433 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۲
10,367 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲
10,433 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱
10,033 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۱
10,108 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۰
10,563 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
10,700 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۶
10,775 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۴
10,750 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۳
10,863 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۲
10,400 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۹
9,983 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۸
10,033 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۶
10,350 ریال۱۳۹۷/۰۲/۵
10,483 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳
10,500 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱
10,683 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۸
10,700 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۷
10,867 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۶
11,050 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۵
11,094 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۲
11,067 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
11,033 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۰
10,997 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۹
10,981 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
10,939 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۵
10,947 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۴
10,588 ریال۱۳۹۷/۰۱/۸
10,617 ریال۱۳۹۷/۰۱/۷
10,669 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۸
10,681 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۶
10,728 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۱
10,747 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۰
10,750 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۶
10,756 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۵
10,772 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۴
10,767 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۳
10,783 ریال۱۳۹۶/۱۲/۹
10,794 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
10,756 ریال۱۳۹۶/۱۲/۶
10,733 ریال۱۳۹۶/۱۲/۵
10,711 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲
10,728 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
10,700 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۹
10,694 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
10,578 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۴
10,556 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
10,617 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۲
10,661 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۸
10,650 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
10,639 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۵
10,650 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
10,561 ریال۱۳۹۶/۱۱/۹
10,506 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
10,413 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
10,420 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱
10,430 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۷
10,455 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۵
10,465 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
10,470 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۳
10,506 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۸
10,522 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۶
10,525 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۲
10,535 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۱
10,472 ریال۱۳۹۶/۱۰/۹
10,417 ریال۱۳۹۶/۱۰/۴
10,456 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳
10,519 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۹
10,450 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۸
10,425 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۵
10,245 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۰
10,250 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۹
10,188 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۸
10,168 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۴
10,210 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۲
10,164 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۱
10,135 ریال۱۳۹۶/۰۹/۸
10,105 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
10,140 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱
10,110 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳۰
10,048 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۹
10,100 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۴
10,030 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۱
10,045 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۷
10,035 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۶
10,055 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۵
10,106 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۴
10,070 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۳
10,085 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۰
10,065 ریال۱۳۹۶/۰۸/۹
10,055 ریال۱۳۹۶/۰۸/۸
10,035 ریال۱۳۹۶/۰۸/۷
10,122 ریال۱۳۹۶/۰۸/۶
10,214 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳
10,400 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
10,472 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱
10,478 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
10,489 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
10,533 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۶
10,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
10,606 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
10,581 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
10,556 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
10,367 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
10,356 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
9,906 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
9,830 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۲
9,858 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۱
9,972 ریال۱۳۹۶/۰۷/۸
9,950 ریال۱۳۹۶/۰۷/۵
9,939 ریال۱۳۹۶/۰۷/۴
9,868 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲
8,833 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
9,790 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
9,780 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۸
9,825 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۶
9,830 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
9,788 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۲
9,864 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۱
9,793 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
9,860 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
9,779 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۸
9,783 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۵
9,886 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۴
10,108 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۳
10,117 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
9,983 ریال۱۳۹۶/۰۶/۸
9,818 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
9,818 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
9,919 ریال۱۳۹۶/۰۶/۵
10,033 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
10,259 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱
10,533 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۰
10,544 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۹
10,495 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۸
10,415 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
10,506 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
10,517 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۲
10,410 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
10,581 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۵
10,594 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۴
10,606 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۱
10,584 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
10,534 ریال۱۳۹۶/۰۵/۹
10,425 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
10,050 ریال۱۳۹۶/۰۵/۴
10,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
9,758 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۷
9,717 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۵
9,698 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
9,458 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
9,360 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
9,306 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۴
9,285 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
9,344 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۱
9,334 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
9,313 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۸
9,296 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
9,164 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۴
9,171 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۳
9,183 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۱
9,163 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۰
9,080 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹
8,708 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 18,406 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,302 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.07%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 18,977 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 731 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.85%