کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط
 • بوقلمون زنده
  بوقلمون زنده

 • نرخ فعلی:151500
 • بالاترین قیمت ماه:161000
 • پایین ترین قیمت ماه:151500
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:9,500
 • درصد بیشترین نوسان ماه:6.27%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۵/۲۳

نمودار تحولات سالانه قیمت بوقلمون زنده

آرشیو قیمت کالا تاریخ
151,500 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۳
161,000 ریال۱۳۹۸/۰۵/۵
152,500 ریال۱۳۹۸/۰۴/۳۰
122,500 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۵
147,500 ریال۱۳۹۸/۰۴/۴
151,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۸
157,500 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۰
167,500 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۴
172,500 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۱
182,500 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
172,500 ریال۱۳۹۸/۰۲/۴
182,500 ریال۱۳۹۸/۰۱/۳۱
192,500 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۷
222,500 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۰
231,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۷
232,500 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
192,500 ریال۱۳۹۷/۱۱/۶
164,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱
161,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۲
160,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۲
158,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۹
161,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
158,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
162,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۷
177,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۴
182,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
172,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
167,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۲
162,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۷
167,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
172,500 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
177,500 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
177,500 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
157,500 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
157,500 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۹
152,500 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۸
137,500 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
132,500 ریال۱۳۹۷/۰۷/۹
127,500 ریال۱۳۹۷/۰۷/۷
121,500 ریال۱۳۹۷/۰۷/۴
120,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳۱
118,500 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۰
116,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
111,500 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
97,500 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
82,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
79,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
81,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
77,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
81,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۷
82,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
84,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
79,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱
77,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۹
79,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۹
81,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۴
82,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۸
86,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۲
81,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۸
78,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
73,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۹
71,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۲
69,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
71,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳
79,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۸
82,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
91,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۵
93,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱
96,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۵
91,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۹
84,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
94,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۵
106,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
108,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
111,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹
115,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 149,071 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,429 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.63%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 171,133 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 19,633 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.96%