کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط
 • اندازه: 70*100 / گرماژ: 350 / واحد: کیلو گرم
  ایندربرد

 • نرخ فعلی:225000
 • بالاترین قیمت ماه:225000
 • پایین ترین قیمت ماه:225000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۰/۲۳

نمودار تحولات سالانه قیمت اندازه: 70*100 / گرماژ: 350 / واحد: کیلو گرم

آرشیو قیمت کالا تاریخ
225,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
235,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۴
230,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
240,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۰
230,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
225,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۹
200,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۵
205,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
195,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
185,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۸
177,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
177,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۵
164,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۸
166,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۵
165,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۴
164,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۲
164,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
163,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
61,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 225,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 225,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%