کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط
 • اندازه: 100*70 / گرماژ: 300 / واحد: کیلو گرم
  ایندربرد

 • نرخ فعلی:166000
 • بالاترین قیمت ماه:166000
 • پایین ترین قیمت ماه:166000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۰۷/۲۵

نمودار تحولات سالانه قیمت اندازه: 100*70 / گرماژ: 300 / واحد: کیلو گرم

آرشیو قیمت کالا تاریخ
166,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۵
165,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۴
164,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۲
164,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
163,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
61,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 166,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 166,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%