بازارهای سهام

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
ایالات متحده واقعی تغییر دادن روزانه هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
US 30 19,170.42 21.51 -0.11% 0.10% 6.91% 9.69% Dec/02
US 500 2,191.95 0.87 0.04% -0.97% 4.95% 6.94% Dec/02
TECH 100 4,739.37 5.28 0.11% -2.68% 1.29% 2.88% Dec/02
NASDAQ 5,255.65 4.55 0.09% -2.65% 3.90% 4.33% Dec/02
US 400 1,623.28 4.24 -0.26% -1.07% 9.73% 11.48% Dec/01
US 600 809.29 0.35 0.04% -1.94% 15.02% 16.66% Dec/02
US 2000 1,314.25 0.45 0.03% -2.45% 13.60% 12.28% Dec/02
US VIX 14.12 0.05 0.36% 14.42% -36.05% -22.03% Dec/02
US 100 8,806.88 20.00 0.23% -0.15% 5.82% 5.42% Dec/01

اروپا واقعی تغییر دادن روزانه هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
FTSE 100 6,730.72 22.21 -0.33% -1.61% -0.88% 6.96% Dec/02
FTSE All 3,665.00 12.03 -0.33% -1.46% -0.84% 6.04% Dec/02
DAX 10,513.35 20.70 -0.20% -1.74% 1.82% -2.56% Dec/02
CAC 40 4,528.82 31.79 -0.70% -0.47% 2.66% -4.59% Dec/02
FTSE MIB 17,086.85 11.48 -0.07% 3.46% 4.06% -22.32% Dec/02
IBEX 35 8,607.10 62.10 -0.72% -0.78% -3.07% -15.10% Dec/02
MICEX 2,128.99 7.12 0.34% 1.47% 8.47% 19.12% Dec/02
AEX 449.60 4.00 -0.88% -1.83% 1.65% 0.06% Dec/02
BIST 100 73,390.94 871.09 1.20% -1.31% -4.29% -2.86% Dec/02
SMI 7,784.01 4.90 0.06% -1.24% 1.87% -12.19% Dec/02
OMXS 30 1,470.08 7.87 -0.53% -1.42% 3.44% -2.52% Dec/02
WIG 48,474.03 69.82 0.14% -0.22% 1.20% 3.79% Dec/02
WIG 20 1,783.57 0.37 -0.02% -0.71% 0.92% -4.61% Dec/02
Euronext BEL 20 3,427.61 22.83 -0.66% -1.87% -0.78% -6.03% Dec/02
Oslo Bors All-Share 731.53 5.64 -0.77% 0.54% 5.50% 9.92% Dec/02
ATX 2,501.74 21.68 -0.86% -0.47% 1.32% 1.82% Dec/02
OMX Copenhagen 828.05 0.83 -0.10% 0.39% -0.84% -17.78% Dec/02
OMX Helsinki 8,366.48 50.28 -0.60% -1.46% 1.96% -1.16% Dec/02
OMX Helsinki 25 3,462.25 22.10 -0.63% -1.54% 2.42% 1.43% Dec/02
ISEQ 6,174.46 13.67 -0.22% -1.68% 4.24% -8.59% Dec/02
Athens General 613.95 0.66 -0.11% -1.51% 6.18% -0.76% Dec/02
PSI Geral 2,376.53 17.06 -0.71% -1.14% -2.72% -3.47% Dec/02
PSI 20 4,392.12 44.13 -0.99% -1.56% -3.32% -16.90% Dec/02
PX 887.20 2.15 0.24% -0.11% -2.47% -6.74% Dec/02
BET 6,948.28 114.35 1.67% 1.64% 1.94% -0.93% Dec/02
BUX 29,808.49 189.70 -0.63% -0.57% -0.21% 25.83% Dec/02
PFTS 266.27 0.27 0.10% 0.12% -0.70% 9.31% Dec/02
SAX 313.56 7.99 2.61% 1.62% -1.10% 3.82% Dec/02
LuxX 1,633.03 3.11 -0.19% -1.32% 3.42% 12.51% Dec/02
CROBEX 1,986.33 0.10 0.01% -0.31% 2.17% 18.45% Dec/02
SOFIX 563.82 0.41 0.07% 1.53% 7.11% 29.49% Dec/02
SBITOP 693.01 5.57 0.81% -1.86% -6.32% -1.31% Dec/02
OMX Vilnius 561.03 2.17 0.39% 0.91% -8.98% 15.56% Dec/02
BELEX 15 706.37 5.07 0.72% 2.51% 6.93% 12.48% Dec/02
OMX Riga 742.69 0.08 0.01% 0.78% 3.56% 26.63% Dec/02
OMX Tallinn 1,048.15 1.24 -0.12% 1.17% -7.50% 16.29% Dec/02
CSE General 64.70 0.12 0.19% -1.06% -2.34% -4.87% Dec/02
SASX-10 685.91 7.48 -1.08% -1.57% -2.25% 1.32% Dec/02
ICEX 1,229.42 0.02 0.00% -0.18% -0.21% -5.16% Dec/02
MBI 10 2,197.59 8.62 -0.39% -1.21% 5.75% 23.18% Dec/02
MSE 4,470.81 8.55 0.19% 0.63% -1.83% 0.94% Dec/02
Euronext 100 872.00 5.61 -0.64% -1.15% 1.09% -5.55% Dec/02
Euro Stoxx 50 3,013.61 16.37 -0.54% -1.14% 1.35% -9.86% Dec/02

امریکا واقعی تغییر دادن روزانه هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
US 30 19,170.42 21.51 -0.11% 0.10% 6.91% 9.69% Dec/02
US 500 2,191.95 0.87 0.04% -0.97% 4.95% 6.94% Dec/02
TECH 100 4,739.37 5.28 0.11% -2.68% 1.29% 2.88% Dec/02
NASDAQ 5,255.65 4.55 0.09% -2.65% 3.90% 4.33% Dec/02
US 400 1,623.28 4.24 -0.26% -1.07% 9.73% 11.48% Dec/01
US 600 809.29 0.35 0.04% -1.94% 15.02% 16.66% Dec/02
US 2000 1,314.25 0.45 0.03% -2.45% 13.60% 12.28% Dec/02
US VIX 14.12 0.05 0.36% 14.42% -36.05% -22.03% Dec/02
US 100 8,806.88 20.00 0.23% -0.15% 5.82% 5.42% Dec/01
Toronto TSX 15,052.52 24.99 0.17% -0.15% 3.22% 12.97% Dec/02
iBovespa 60,316.13 809.59 1.36% -2.02% -2.32% 30.01% Dec/02
IPC Mexico 44,555.26 329.60 -0.73% -1.77% -4.56% 3.55% Dec/02
S&P/BVL 15,545.97 155.19 -1.00% 1.30% 1.96% 11.51% Dec/01
Merval 16,947.76 94.22 -0.55% -1.29% 1.45% 31.18% Dec/02
IBC 38,483.35 2,163.15 5.96% 37.40% 146.91% 198.79% Dec/02
COLCAP 1,306.56 9.23 0.71% 0.84% -3.65% 20.84% Dec/02
IGPA 20,991.27 18.68 0.09% -0.16% -1.02% 17.88% Dec/02
BCT Corp 31,736.09 0.00 0.00% -0.44% -0.88% 32.03% Dec/01
BVPSI 419.08 0.41 0.10% 0.51% 2.37% 3.92% Dec/02
JSE 179,831.63 602.65 0.34% 1.10% 7.69% 26.45% Dec/02
BSX 1,783.38 0.00 0.00% 0.97% 8.85% 37.59% Dec/02

آسیا واقعی تغییر دادن روزانه هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
NIKKEI 225 18,426.08 87.04 -0.47% 0.24% 9.00% -7.58% Dec/02
SHANGHAI 3,243.84 29.47 -0.90% -0.55% 3.67% -9.35% Dec/02
CSI 300 3,528.95 36.09 -1.01% 0.22% 4.88% -5.88% Dec/02
SHANGHAI 50 2,416.51 14.80 -0.61% 0.94% 6.28% -1.71% Dec/02
SENSEX 26,230.66 329.26 -1.24% -0.33% -4.37% 0.96% Dec/02
KOSPI 1,970.61 13.14 -0.66% -0.20% -0.66% -1.18% Dec/02
Bangladesh DSE General Index 4,823.02 21.78 0.45% 0.66% 0.66% 177.60% Dec/01
JCI 5,245.96 47.20 0.91% 2.42% -1.57% 15.61% Dec/02
TASI 7,093.66 93.48 1.34% 4.37% 18.43% -3.25% Dec/01
TAIEX 9,189.49 74.04 -0.80% 0.33% 1.35% 8.49% Dec/02
Abu Dhabi General 4,261.23 47.54 1.12% 0.84% 1.04% 2.48% Dec/01
SET 50 940.21 7.11 -0.75% 0.51% 0.84% 9.15% Dec/02
FKLCI 1,628.96 2.52 0.15% 0.10% -1.16% -2.73% Dec/02
STI 2,919.37 9.21 -0.31% 2.10% 4.19% 1.12% Dec/02
TA-100 1,258.89 4.90 -0.39% -0.59% 3.40% -7.47% Dec/01
Hang Seng 22,564.82 313.41 -1.37% -0.70% -0.52% 0.75% Dec/02
PSEi 6,886.74 21.87 0.32% -0.04% -3.83% -1.54% Dec/02
KSE 100 43,270.90 363.54 0.85% 0.63% 3.09% 32.89% Dec/02
KASE 1,336.84 8.50 0.64% -1.13% 3.95% 46.09% Dec/02
QE 9,913.75 119.92 1.22% 2.05% -1.58% -4.52% Dec/01
HNX 81.17 0.38 -0.47% 0.22% 0.63% 3.68% Dec/02
VN 665.14 1.40 -0.21% -1.59% -0.37% 17.99% Dec/02
SECTMIND 369.61 2.48 0.68% 0.28% 3.70% -3.09% Dec/01
Kuwait Price 5,569.00 14.54 0.26% 0.94% 2.98% -3.71% Dec/01
MSM TOP 30 5,590.16 102.48 1.87% 1.29% 2.18% 4.31% Dec/01
ASPI 6,325.57 16.53 0.26% 1.17% -1.81% -8.12% Dec/02
Blom 1,223.20 5.55 0.46% -1.09% 0.51% 5.62% Dec/02
ASE 2,164.59 6.39 -0.29% 0.93% 2.81% 3.91% Dec/01
Dubai Financial Market General Index 3,360.91 27.18 0.82% 1.79% 1.20% 1.20% Nov/30
MSE TOP 20 11,055.07 116.81 1.07% 0.56% 1.66% -10.69% Dec/02
LSX Composite 1,028.48 1.33 0.13% 1.39% 2.87% -12.68% Dec/01

استرالیا واقعی تغییر دادن روزانه هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Australian All 5,502.63 57.73 -1.04% -1.22% 3.70% 4.28% Dec/02
ASX 200 5,444.02 56.22 -1.02% -1.16% 4.18% 4.14% Dec/02
ASX 50 5,398.09 56.03 -1.03% -1.20% 3.99% 4.19% Dec/02
NZX 50 6,904.85 27.89 -0.40% 0.08% 1.86% 12.72% Dec/02

افریقا واقعی تغییر دادن روزانه هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
NSE-All Share 25,740.83 475.75 1.88% 1.61% -4.82% -6.60% Dec/02
JALSH-All Share 49,256.10 670.90 -1.34% -2.84% -1.96% -2.51% Dec/02
FTSE/JSE TOP 40 42,822.16 590.25 -1.36% -3.14% -2.04% -5.62% Dec/02
Egypt EGX 30 11,548.15 293.93 2.63% 0.88% 34.35% 72.66% Dec/01
Casablanca CFG 25 10,621.99 4.14 0.04% -0.19% 0.39% 17.02% Dec/02
Nairobi 20 3,248.02 2.60 -0.08% -0.78% 0.34% -16.29% Dec/02
NSE All Share 13.25 0.80 -5.69% -13.11% -18.21% -27.91% Nov/30
DSEI 2,288.62 16.12 0.71% -2.09% -9.02% -3.86% Dec/02
TUN 5,510.67 7.59 -0.14% -0.23% -0.34% 11.03% Dec/02
GGSECI 1,559.27 16.44 -1.04% -1.99% -8.98% -20.81% Dec/01
Gaborone 9,561.53 57.70 -0.60% -2.08% -1.54% -9.69% Dec/02
NSX Overall 1,055.86 9.21 -0.86% -2.23% 2.21% 15.08% Dec/02
SEMDEX 1,805.25 2.24 0.12% 0.03% 0.36% -0.71% Dec/02