بازارهای سهام

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
ایالات متحده واقعی تغییر دادن روزانه هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
US 30 18,220.23 52.96 0.29% 0.32% -0.65% 2.48% Oct/28
US 500 2,137.76 5.15 -0.24% -0.16% -0.62% 2.31% Oct/28
TECH 100 4,837.13 53.83 -1.10% -0.30% -0.02% 3.56% Oct/28
NASDAQ 5,215.98 15.78 -0.30% -0.49% -1.93% 2.36% Oct/27
US 400 1,509.57 16.48 -1.08% -1.20% -3.04% 3.85% Oct/28
US 600 722.13 23.37 -3.13% -1.84% -4.76% 3.38% Oct/28
US 2000 1,189.95 17.77 -1.46% -2.45% -5.23% 0.95% Oct/27
US VIX 15.23 0.99 0.99% 1.48% 2.84% 0.90% Oct/28
US 100 8,461.28 1.04 0.01% 0.06% -1.32% 0.40% Oct/28

اروپا واقعی تغییر دادن روزانه هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
FTSE 100 6,991.99 34.90 0.50% -0.41% 1.05% 9.43% Oct/28
FTSE All 3,787.03 12.65 0.34% -0.63% 0.61% 8.21% Oct/28
DAX 10,694.61 14.58 -0.14% -0.15% 2.78% -0.98% Oct/28
CAC 40 4,543.92 9.83 0.22% 0.17% 2.25% -6.84% Oct/28
FTSE MIB 17,268.75 11.99 -0.07% 0.59% 5.69% -22.86% Oct/28
IBEX 35 9,187.80 55.10 0.60% 1.40% 5.12% -11.89% Oct/28
MICEX 1,977.09 2.28 0.12% 1.02% -0.18% 14.51% Oct/28
AEX 455.05 0.72 -0.16% -0.22% 1.06% -1.72% Oct/28
BIST 100 78,332.88 1,065.06 -1.34% -0.65% 1.63% -0.77% Oct/28
SMI 7,922.15 7.72 -0.10% -1.40% -2.96% -11.44% Oct/28
OMXS 30 1,459.74 8.47 0.58% -0.35% 1.74% -2.23% Oct/28
WIG 48,867.03 485.74 1.00% 1.95% 2.89% -2.65% Oct/28
WIG 20 1,807.08 27.35 1.54% 3.13% 4.43% -12.16% Oct/28
Euronext BEL 20 3,565.15 5.48 -0.15% -0.65% 0.44% -0.61% Oct/28
Oslo Bors All-Share 708.12 10.28 1.47% 0.25% 3.68% 7.85% Oct/28
ATX 2,496.90 11.47 -0.46% 1.34% 3.38% 3.27% Oct/28
OMX Copenhagen 864.27 39.37 -4.36% -6.46% -4.10% -8.25% Oct/28
OMX Helsinki 8,437.93 180.29 -2.09% 141.11% -1.77% -0.32% Oct/28
OMX Helsinki 25 3,471.23 46.50 -1.32% -0.81% 0.06% 6.30% Oct/28
ISEQ 5,921.13 41.31 -0.69% -1.90% -1.28% -7.30% Oct/28
Athens General 588.67 0.79 -0.13% -1.21% 4.53% -17.96% Oct/27
PSI Geral 2,517.59 10.46 -0.41% -1.22% 1.37% 0.80% Oct/28
PSI 20 4,681.48 29.25 -0.62% -0.95% 1.65% -14.13% Oct/28
PX 925.46 8.59 -0.92% 0.45% 5.82% -5.51% Oct/27
BET 6,832.66 39.62 0.58% -0.43% -2.13% -4.51% Oct/28
BUX 29,632.51 222.17 -0.74% 0.20% 5.87% 35.10% Oct/28
PFTS 253.77 0.57 0.23% 3.62% 5.63% -7.58% Oct/28
SAX 317.06 1.17 0.37% 0.64% 0.19% 11.56% Oct/28
LuxX 1,604.25 17.65 1.11% 0.73% 0.62% 11.36% Oct/28
CROBEX 1,964.22 5.72 -0.29% 0.23% 1.32% 14.23% Oct/28
SOFIX 525.13 7.09 1.37% 3.44% 2.93% 17.54% Oct/28
SBITOP 746.61 2.70 -0.36% 0.93% 1.24% 7.87% Oct/28
OMX Vilnius 558.00 3.97 0.72% 1.22% 2.57% 16.39% Oct/28
BELEX 15 677.14 0.67 0.10% 2.10% 6.83% 8.69% Oct/28
OMX Riga 712.49 8.95 -1.24% -0.27% -1.63% 20.59% Oct/28
OMX Tallinn 1,035.09 8.25 0.80% 0.70% 3.72% 19.98% Oct/28
CSE General 66.22 0.18 0.27% 0.15% 0.12% -9.90% Oct/27
SASX-10 705.55 0.67 0.10% 2.25% -2.73% 1.89% Oct/28
ICEX 1,230.83 0.73 0.06% -1.05% -1.28% -5.30% Oct/28
MBI 10 2,059.35 19.74 0.97% 1.25% 5.86% 17.24% Oct/28
MSE 4,527.75 22.37 -0.49% -0.07% 1.53% 2.23% Oct/27
MONEX 20 12,247.14 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Oct/25
Euronext 100 888.99 9.10 1.03% -0.66% 1.02% -5.47% Oct/28
Euro Stoxx 50 3,076.66 9.75 -0.32% -0.03% 2.84% -9.87% Oct/28

امریکا واقعی تغییر دادن روزانه هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
US 30 18,220.23 52.96 0.29% 0.32% -0.65% 2.48% Oct/28
US 500 2,137.76 5.15 -0.24% -0.16% -0.62% 2.31% Oct/28
TECH 100 4,837.13 53.83 -1.10% -0.30% -0.02% 3.56% Oct/28
NASDAQ 5,215.98 15.78 -0.30% -0.49% -1.93% 2.36% Oct/27
US 400 1,509.57 16.48 -1.08% -1.20% -3.04% 3.85% Oct/28
US 600 722.13 23.37 -3.13% -1.84% -4.76% 3.38% Oct/28
US 2000 1,189.95 17.77 -1.46% -2.45% -5.23% 0.95% Oct/27
US VIX 15.23 0.99 0.99% 1.48% 2.84% 0.90% Oct/28
US 100 8,461.28 1.04 0.01% 0.06% -1.32% 0.40% Oct/28
Toronto TSX 14,833.75 26.43 -0.18% -0.10% 0.69% 7.00% Oct/27
iBovespa 63,880.48 54.79 0.09% 0.07% 7.62% 37.46% Oct/28
IPC Mexico 48,114.67 288.09 -0.60% -0.78% 0.80% 7.64% Oct/27
S&P/BVL 15,247.57 242.44 1.62% 0.48% 0.26% 10.68% Oct/25
Merval 18,065.61 227.76 -1.24% -0.45% 7.82% 46.48% Oct/27
IBC 14,107.71 162.47 1.17% 2.07% 10.35% 17.92% Oct/27
COLCAP 1,359.70 1.51 -0.11% -0.11% 0.35% 10.64% Oct/27
IGPA 21,480.08 33.99 -0.16% 1.52% 6.02% 13.29% Oct/27
BCT Corp 31,983.03 0.00 0.00% -0.95% 0.44% 33.55% Oct/26
BVPSI 404.05 0.23 0.06% 0.20% -0.59% -0.65% Oct/26
JSE 166,388.13 1,133.11 0.69% 0.36% 2.01% 27.48% Oct/27
BSX 1,617.14 2.25 -0.14% -0.22% 4.03% 30.33% Oct/27

آسیا واقعی تغییر دادن روزانه هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
NIKKEI 225 17,445.36 53.52 0.31% 1.52% 4.50% -7.88% Oct/28
SHANGHAI 3,104.27 3.96 -0.13% 0.64% 3.90% -7.91% Oct/28
CSI 300 3,340.13 9.10 -0.27% 0.64% 3.37% -5.24% Oct/28
SHANGHAI 50 2,253.80 3.31 -0.15% 1.37% 4.02% -2.42% Oct/28
SENSEX 27,941.51 79.39 0.29% -0.67% -1.24% 3.10% Oct/28
KOSPI 2,019.42 10.23 0.51% -1.04% -1.64% -1.13% Oct/28
JCI 5,410.27 10.59 0.20% 0.12% -0.28% 17.52% Oct/28
TASI 5,936.30 53.86 0.92% 5.03% 7.26% -15.98% Oct/27
TAIEX 9,306.92 62.70 -0.67% -0.11% 0.39% 7.63% Oct/28
Abu Dhabi General 4,292.50 26.67 0.63% -0.05% -3.51% -0.80% Oct/27
SET 50 938.72 0.30 0.03% -0.61% -0.27% 3.06% Oct/28
FKLCI 1,670.27 3.65 -0.22% 0.19% 0.32% -0.93% Oct/28
STI 2,816.26 0.37 0.01% -0.93% -1.46% -7.52% Oct/28
TA-100 1,252.59 1.87 -0.15% 0.10% -1.38% -8.27% Oct/27
Hang Seng 22,934.64 390.79 -1.68% -2.84% -3.39% 0.57% Oct/28
PSEi 7,404.80 89.61 -1.20% -4.00% -2.40% 1.59% Oct/28
KSE 100 39,872.88 653.93 -1.61% -4.03% -1.19% 17.08% Oct/28
KASE 1,290.41 27.80 2.20% 2.97% 9.39% 46.29% Oct/28
QE 10,371.17 8.48 0.08% -0.64% -0.90% -10.80% Oct/27
HNX 83.04 0.78 0.95% -2.40% -1.52% 1.26% Oct/28
VN 682.25 3.29 0.49% -0.60% -0.65% 21.02% Oct/28
SECTMIND 357.86 2.61 0.73% 3.39% 1.57% -7.86% Oct/27
Kuwait Price 5,397.85 5.85 -0.11% 1.44% -0.08% -6.67% Oct/27
MSM TOP 30 5,497.05 16.65 -0.30% -1.17% -4.00% -7.29% Oct/27
ASPI 6,424.85 10.04 -0.16% -0.27% -1.34% -9.17% Oct/28
Blom 1,226.65 12.94 1.07% 0.98% 5.81% 10.25% Oct/28
ASE 2,104.33 3.20 0.15% -0.61% -0.99% 3.44% Oct/27
Estirad 1,143.47 13.20 1.17% 0.57% 0.34% -12.87% Oct/25
MSE TOP 20 10,804.97 217.18 -1.97% -5.09% -6.23% -17.65% Oct/28
LSX Composite 987.03 8.18 -0.82% -1.17% 0.71% -21.08% Oct/27

استرالیا واقعی تغییر دادن روزانه هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Australian All 5,370.90 63.73 -1.17% -2.81% -2.35% -0.07% Oct/28
ASX 200 5,281.72 78.08 -1.46% -2.74% -3.46% 0.28% Oct/28
ASX 50 5,261.93 64.15 -1.20% -2.49% -2.17% -0.45% Oct/27
NZX 50 6,943.31 45.75 0.66% -0.44% -4.76% 15.70% Oct/28

افریقا واقعی تغییر دادن روزانه هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
NSE-All Share 27,254.93 156.41 0.58% -1.24% -3.51% -6.55% Oct/28
JALSH-All Share 50,771.99 977.87 -1.89% -1.66% -3.66% -5.01% Oct/28
FTSE/JSE TOP 40 44,270.55 740.54 -1.65% -1.77% -3.96% -7.75% Oct/28
Egypt EGX 30 8,343.31 86.10 1.04% 0.80% 5.29% 11.47% Oct/27
Casablanca CFG 25 10,410.35 77.58 0.75% 0.30% 3.84% 14.69% Oct/28
Nairobi 20 3,201.55 3.14 -0.10% -1.16% 0.75% -17.49% Oct/27
NSE All Share 16.05 0.40 -2.43% 0.63% 3.88% -22.65% Oct/25
DSEI 2,501.57 17.23 0.69% 0.90% 1.50% 4.58% Oct/28
TUN 5,479.78 6.89 0.13% 0.95% 2.91% 6.00% Oct/28
GGSECI 1,731.11 10.80 -0.62% -1.41% -2.44% -12.87% Oct/28
Gaborone 9,727.67 1.73 0.02% 0.12% -0.70% -8.19% Oct/27
NSX Overall 1,027.40 11.02 -1.06% -0.47% -1.49% 2.12% Oct/28
SEMDEX 1,815.10 3.11 -0.17% -0.32% -0.47% -3.43% Oct/28