صفحات مرتبط

کالا

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نفت خام 47.7700 0.37 -0.77% -0.93% -11.55% 21.27% 2017-03-27
Brent 50.7790 0.21 -0.41% -1.63% -8.65% 26.10% 2017-03-27
گاز طبیعی 3.1170 0.04 1.20% 2.50% 12.36% 68.67% 2017-03-27
بنزین 1.6000 0.01 -0.71% -0.32% -4.65% 8.99% 2017-03-27
سوخت گرمایشی 1.5003 0.00 0.18% -0.91% -7.43% 27.13% 2017-03-27
اتانول 1.54 0.02 -1.35% 0.72% 0.98% 7.47% 2017-03-27
Naphtha 456.53 1.14 0.25% -0.73% -8.50% 30.61% 2017-03-24
Propane 0.61 0.00 -0.41% -0.98% -20.03% 35.92% 2017-03-24

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
طلا 1,254.75 15.05 1.21% 0.80% 0.40% 2.63% 2017-03-27
نقره 18.11 0.36 2.03% 4.02% -1.07% 19.14% 2017-03-27
پلاتین 965.49 4.49 0.47% 0.78% -5.85% 2.01% 2017-03-27
پالادیوم 806.22 7.72 0.97% 4.37% 3.23% 40.46% 2017-03-24

Agricultural قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ذرت 356.25 0.50 0.14% -1.99% -2.86% -3.85% 2017-03-27
سویا 971.00 4.50 -0.46% -2.85% -5.27% 6.91% 2017-03-27
گندم 419.75 5.50 -1.29% -2.44% -1.18% -10.88% 2017-03-27
پنبه 76.94 0.53 -0.68% -0.50% 2.14% 33.11% 2017-03-27
برنج 9.81 0.03 0.26% -0.51% 2.51% -3.68% 2017-03-27
Cheese 1.5570 0.00 0.00% 0.32% -7.60% 2.64% 2017-03-23
Palm Oil 2,843.00 52.00 -1.80% -3.27% -1.90% 5.10% 2017-03-27
Milk 15.83 0.01 0.06% 0.70% -6.16% 14.96% 2017-03-27
لاستیک 237.30 9.30 -3.77% -11.82% -15.10% 32.87% 2017-03-27
آب پرتقال 174.15 6.55 -3.62% -3.76% 7.47% 28.90% 2017-03-27
قهوه 139.00 1.30 0.94% -3.47% -1.21% 8.13% 2017-03-27
چوب 372.20 4.40 -1.17% 0.32% 1.58% 20.45% 2017-03-27
جو دو سر 240.50 5.25 -2.14% -4.09% -6.78% 27.59% 2017-03-27
پشم 1,551.00 0.00 0.00% 1.91% 7.71% 26.41% 2017-03-24
كاكائو 2,133.00 43.00 -1.98% 5.96% 5.86% -28.18% 2017-03-24
کلزا 487.30 5.30 1.10% -3.58% -6.04% 2.65% 2017-03-27
شکر 17.68 0.10 -0.56% -0.11% -8.44% 11.06% 2017-03-27

Livestock قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
گاو زنده 121.05 1.05 -0.86% 1.81% -4.38% -10.40% 2017-03-27
خوک بدون چربی 65.80 1.60 -2.37% -4.15% -2.66% -5.87% 2017-03-27
گوشت گاو 9.80 0.08 -0.81% -2.20% -4.67% -2.39% 2017-03-24
فیدر گاو 132.15 1.23 -0.92% 0.51% 5.66% -14.74% 2017-03-27

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
مس 2.63 0.00 0.17% -1.00% -2.77% 17.29% 2017-03-27
کبالت 53,750.00 1,000.00 1.90% 2.87% 12.57% 131.68% 2017-03-24
سرب 2,342.50 72.75 3.21% 3.43% 3.86% 39.79% 2017-03-24
آلومینیوم 1,928.75 35.00 1.85% 1.85% 2.45% 27.07% 2017-03-24
قلع 19,880.50 475.00 2.39% 2.39% 5.03% 20.59% 2017-03-24
روی 2,811.75 56.00 1.99% 1.99% 6.27% 53.65% 2017-03-24
نیکل 9,807.50 289.50 -2.87% -3.03% -9.18% 10.99% 2017-03-24
مولیبدن 15,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.33% 2017-03-24
فولاد 312.50 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 247.22% 2017-03-24
سنگ آهن 84.50 8.00 -8.65% -7.14% -9.14% 51.98% 2017-03-24
زغال سنگ 80.95 0.00 0.00% -0.43% -3.05% 54.48% 2017-03-24
Lithium 100.4600 0.05 0.05% -0.54% 3.24% 31.82% 2017-03-24

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک 1,240.00 5.00 -0.41% 7.91% 48.88% 201.51% 2017-03-24
صفحه اول CRB 184.88 0.18 -0.09% -0.53% -3.33% 6.98% 2017-03-24
صفحه اول LME 2,854.10 1.40 0.05% -0.64% 0.34% 29.39% 2017-03-24
S&P GSCI 2,235.17 4.12 0.18% -0.51% -6.95% 1.62% 2017-03-24