صفحات مرتبط

کالا

شاخص های اقتصادی
انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نفت خام 49.4376 0.20 0.41% -1.99% 3.58% 9.06% 2017-04-26
Brent 52.0758 0.22 0.42% -1.61% 2.61% 10.38% 2017-04-26
گاز طبیعی 3.0641 0.03 0.82% -3.80% 0.40% 53.59% 2017-04-26
بنزین 1.6072 0.00 0.26% -3.13% -0.73% 1.67% 2017-04-26
سوخت گرمایشی 1.5408 0.00 0.22% -2.56% 2.55% 11.69% 2017-04-26
اتانول 1.60 0.01 -0.43% -0.31% 4.68% 4.81% 2017-04-26
Naphtha 469.41 0.72 -0.15% -2.42% 2.69% 24.68% 2017-04-24
Propane 0.65 0.00 0.12% -2.24% 6.52% 44.64% 2017-04-24

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
طلا 1,263.75 0.25 -0.02% -1.19% 0.79% 1.45% 2017-04-26
نقره 17.59 0.03 -0.16% -2.69% -2.64% 2.23% 2017-04-26
پلاتین 951.24 7.76 -0.81% -2.29% -1.27% -5.63% 2017-04-25
پالادیوم 798.50 3.50 0.44% 3.10% 0.70% 32.97% 2017-04-25

Agricultural قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ذرت 365.50 1.00 0.27% 1.04% 2.74% -4.01% 2017-04-26
سویا 950.70 2.75 -0.29% 0.05% -2.14% -6.70% 2017-04-26
گندم 409.55 0.25 0.06% -2.26% -2.66% -13.64% 2017-04-26
پنبه 79.00 0.01 0.01% 2.84% 2.68% 24.49% 2017-04-25
برنج 9.32 0.25 -2.62% -7.28% -4.97% -14.83% 2017-04-26
Cheese 1.4920 0.00 0.00% -0.40% -4.17% -1.00% 2017-04-24
Palm Oil 2,634.00 35.00 -1.31% 1.42% -7.35% -0.75% 2017-04-25
Milk 15.19 0.01 -0.07% -0.33% -4.04% 11.45% 2017-04-25
لاستیک 219.30 0.70 -0.32% -9.31% -15.13% 22.72% 2017-04-26
آب پرتقال 157.10 0.30 -0.19% -4.00% -10.23% 27.46% 2017-04-25
قهوه 132.55 3.05 2.36% -7.24% -4.78% 5.83% 2017-04-25
چوب 392.90 2.20 -0.56% 2.05% 5.45% 37.28% 2017-04-25
جو دو سر 223.25 0.50 0.22% 2.29% -7.17% 13.90% 2017-04-26
پشم 1,512.00 0.00 0.00% 0.00% -2.51% 24.24% 2017-04-24
كاكائو 1,866.00 41.00 2.25% -3.22% -13.21% -41.34% 2017-04-25
کلزا 519.40 3.50 -0.67% 0.56% 6.28% 3.98% 2017-04-26
شکر 16.25 0.01 0.06% -2.69% -8.19% 3.04% 2017-04-25

Livestock قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
گاو زنده 129.95 0.95 0.74% 2.50% 7.33% 2.48% 2017-04-25
خوک بدون چربی 65.00 0.60 0.93% -3.20% -0.99% -13.07% 2017-04-25
گوشت گاو 10.16 0.02 0.20% -2.20% -4.67% -2.39% 2017-04-24
فیدر گاو 138.73 0.48 0.34% 0.04% 4.98% -5.36% 2017-04-25

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
مس 2.59 0.00 -0.02% 2.26% -1.30% 16.68% 2017-04-26
کبالت 55,000.00 250.00 0.46% -0.45% 2.33% 136.56% 2017-04-24
سرب 2,163.00 20.50 0.96% -3.43% -5.33% 29.08% 2017-04-24
آلومینیوم 1,946.00 43.00 2.26% 2.26% -0.31% 17.87% 2017-04-24
قلع 19,650.00 150.00 -0.76% -0.76% -2.00% 13.32% 2017-04-24
روی 2,604.00 56.00 2.20% 2.20% -3.84% 39.10% 2017-04-24
نیکل 9,206.50 88.50 -0.95% -5.04% -5.12% 4.18% 2017-04-24
مولیبدن 15,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.33% 2017-04-24
فولاد 312.50 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 247.22% 2017-04-24
سنگ آهن 66.00 0.50 -0.75% -18.52% -23.26% 14.19% 2017-04-25
Iron Ore 62% fe 70.0000 0.93 -1.31% -2.89% -20.37% 18.74% 2017-04-24
زغال سنگ 83.90 0.00 0.00% -0.53% 3.64% 62.85% 2017-04-25
Lithium 107.3600 2.04 1.94% 1.83% 7.11% 29.30% 2017-04-25

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک 1,154.00 16.00 -1.37% -10.82% -9.98% 63.92% 2017-04-25
صفحه اول CRB 182.66 0.21 0.12% -2.88% -1.01% 0.25% 2017-04-25
صفحه اول LME 2,748.10 10.60 -0.37% -1.11% -0.13% 28.78% 2017-04-24
S&P GSCI 2,237.67 10.38 -0.46% -4.51% 0.48% 0.22% 2017-04-24